Etiket: Koca

Koca Ragıp Paşa Hakkında Bilgi

Koca Ragıp Paşa (1698 – 1763) Osmanlı devletinin büyük siyaset adamlarından biridir. «Damat Ragıp Mehmet Paşa» diye de anılır. Şiirlerinde «Râgıb» mahlasını kullanmıştır.

İstanbul’da doğdu. İyi bir öğrenimden sonra, derece derece yükselerek, sadaret mektupçusu (başbakanlık özel kalem müdürü), 1741’de reisülküttap (dış işleri bakanı) oldu. Osmanlı İmparatorluğunun dış işlerini büyük bir iktidarla yönetti. Çeşitli genel valiliklerde, bu arada Mısır’da bulundu. Halep Beylerbeyi (genel valisi) iken 1757’de sadarete (başbakanlığa) getirildi. Ölünceye kadar, 6 yıl bu görevde kaldı. III, Osman’ın son, III. Mustafa’nın da ilk sadrazamı oldu. Bu hükümdarlar üzerinde nüfuzu vardı. Barış taraflısıydı; devleti Yedi Yıl Savaşları’na sokmadı, Büyük Friedrich’in teşviklerine kulak asmadı.

Büyük bir devlet adamı, diplomat olan Ragıp Paşa, bilgin ve şair olarak da çok ünlüdür. Değerli eserleri, çevirmeleri vardır, Nedîm ile Şeyh Galip arasındaki şairlerin en büyüğü sayılır. Nâbî yolundan gitmekle birlikte, gazellerinde büyük kudret göstermiş, devrinde de, sonradan da yüzlerce şair tarafından takdir edilmiştir.

Koca Ragıp Paşa III. Ahmet’in kızlarından Saliha Sultan’la evlenmişti. İstanbul’da, Koska’daki kütüphanesinin yanına gömülmüştür.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Fahrettin Koca Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

1965’te Konya’da doğan, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitiren Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.

Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi.

Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan Medipol Hastanelerinin Kurucusu ve Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Fahrettin Koca’nın, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunuyor.

Koca, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığını, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığını yürütüyor.

İngilizce bilen Koca, evli ve dört çocuk babası.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , ,