Etiket: kralı

Alyattes Kimdir

Alyattes, Lidya kralı (M.Ö 610 ? – 561). Sadyattes’in (M.Ö. 621-609 ya da 607) oğlu; Kroisos’un (M.Ö 563-546) babasıdır. Soyun kurcusu Gyges’in (M.Ö 687-652) uyguladığı Anadolu’nun batı kıyısındaki Yunan kent devletlerinin güçlenmelerini engelleme politikasını sürdürdü; Smyrna (İzmir) Kenti’ni ele geçirip (ÎÖ 600 dolayları) yakıp yıktı.

Gyges’ten beri sürdürülen Miletoslularla savaşı barışla sonuçlandırdı (ÎÖ 604). Ülkesini uzun süredir yağmalayan Kimmerleri yenerek Kızılırmak’ın ötesine sürdü, sınırlarını Bitinya’ya doğru genişletti. ÎÖ 590’da Medlerle savaşa girdi; Kral Kyaksares’in komutasındaki Med Ordusu ile beş yıl savaştı. ÎÖ 28 Mayıs 585’te Thales’in önceden hesaplamış olduğu güneş tutulması gerçekleşince iki ordu bunu, savaşın bırakılması için tanrısal bir buyrultu saydı. Antlaşmaya göre Kızılırmak iki devletin arasında sınır oluşturdu ve Alyattes kızı Aryenis’i Med Kralı Kyaksares’in oğlu Astyages ile evlendirdi. Bugünkü Burhaniye’nin batısındaki Edremit (Adramytteion) Kenti’ ni kurduğu sanılır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Pausanias Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Sparta Kralı Pausanias : Sparta kralı (İÖ 480-467). Leonidas’ın ardılıydı. Yunanlıların Perslere karşı Plataiai’de giriştikleri savunma savaşında (İÖ 479) Sparta Ordusu’na komutanlık etti ve Persleri yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine Delphoi Apollon Tapınağı’na üç ayaklı bir altın kazan armağan etti. Birbirine sarılmış üç yılanın başlarınca taşınan altın kazanın oluşturduğu bu zafer anıtının (bugün İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda Burmalı Sütun) kaidesine Pers Ordusu’nu yendiğini bildiren bir yazıt ekledi. Buna kızan Yunan kentleri yengide payları olduğunu belirtmek için yazıtı sökerek, kaideye 31 Yunan kentinin adını yazdırdılar.

Pausanias, İÖ 478’de Yunan Donanması’nın başına geçerek Karya ve Kıbrıs kentlerini Pers boyunduruğundan kurtardı. Daha sonra Marmara’ya giderek Byzantion’u (İstanbul) kuşattı ve aldı. Ama burada bir tiran gibi davranmaya başladığından tüm Yunan müttefiklerini kendinden uzaklaştırdı, ayrıca Perslerle anlaşmış olduğundan kuşkulanılarak 476’da geri çağrıldı. İlk yargılamada aklandıktan sonra Byzantion’a döndüyse de eski tutumundan vazgeçemedi. Atina Devleti tarafından Troas’a sürüldü. Bir süre sonra Sparta’ya döndü. İktidar ve ün tutkusu içinde Perslerle gizlice anlaşarak tüm Yunanistan’ın egemeni olmayı planlayan Pausanias’ın bu planları ortaya çıkarıldı ve vatana ihanetle suçlanarak ölüm cezasına çarptırıldı.

Coğrafya Yazarı PausaniasCoğrafya Yazarı Pausanias : Eski Yunan coğrafya yazarı (İS 2. yüzyıl). Anadoluluydu; Yunanistan’ı Roma’yı, İtalya’yı ve Doğu’nun büyük bölümünü gezdi. 10 kitaptan oluşan Ellados Perigesis (Yunanistan’ın Betimi) adlı eseriyle tanınır.

İS 180 dolayında kaleme aldığı eserde anlattığı kentler, anıtlar ve sanat eserleri kendi görüşüne ve eski edebi kaynaklara dayanır. Yazar, kimi yerde asıl konudan uzaklaşarak uzun mitolojik, tarihsel açıklamalara girişir. Eser çeşitli yanlışlarına karşın, Antik Çağ sanat ve kültür tarihi için olduğu kadar, topografya, din ve mitoloji açısından da önem taşıyan bir kaynaktır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Fransa Kralları Philippe’ler Hakkında Bilgi

fransa

PHİLİPPE I, Fransa kralı (? Melin 1052 – Fransa 1108). Hükümdarlık dönemi: 1060-1118. I. Henry’nin oğludur. Yedi yaşında Reims’de taç giyince annesi ve amcası 1066’ya kadar naiplik yaptılar. Normandiyalı Fatih Williams ile yaptığı savaştan sonra topraklarını genişletti. 1092’de Anjou Kontu Fulk’ un eşi Bertrada de Montfort’u kendisiyle evlenmeye inandırdıysa da 20 yıl önce evlendiği Bertha’yı boşamadı. Papa II. Urbanus, Philippe’i bu ikinci evlilik nedeniyle aforoz etti (1094’te Bertha’nın ölmesiyle aforoz kaldırıldı). Bertha’dan olan en büyük oğlu Louis ile birlikte 1098’de ülkeyi yönetmeye başladı, yerini VI. Louis adıyla bilinen oğluna bıraktı.

PHİLİPPE II. Auguste, Fransa kralı (Paris 1165 – Mantes-la-Jolie 1223). VII. Louis’in oğludur. 1179’da Reims’da taç giydi ve ülkeyi babasıyla birlikte yönetmeye başladı; 1180’de babası ölünce tahtta tek başına kaldı. 1181’de İsabella ile evlenerek çeyiz olarak Artois Bölgesi’ni elde etti. 1186’da Burgundy dükünün boyun eğmesiyle baronlar birleşmesini engelledi. 1189’da birlikte, Üçüncü Haçlı Seferi’ne katılma yüzünden İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard ile dostluk andı içtiler. Yine de 1194’te Richard İngiltere’ye dönmeden önce Philippe, Richard’ın kardeşi Yurtsuz John ile birleşti ve İngiltere’den bazı toprakları kendi topraklarına kattı. İngilizler 1094’te Freteval’de Philippe’i yendiler. Savaş beş yıl sürdü. 1199’da Richard’ın ölümü üzerine yeni antlaşma yapıldı. İngiliz tahtına geçen Yurtsuz John, Philippe’e Normandiya’nın bazı bölgelerini; Berry, Britanny gibi yerleri de yeğeni Arthur’un gözetimine verdi (1200). 1202 sonrasında çekişme ve çatışmalar sürüp gitti; Philippe Normandiya’nın tamamını almakla kalmadı, Anjou, Touraine ve Poitou’yu da ele geçirdi. 1214’te John yitirdiği toprakları geri alabilmek için son bir çaba gösterdi ve Philippe’ye karşı birleşenlerin önderi oldu. Boulogne ve Flanders kontları Kutsal Roma-Germen İmparatoru IV. Otto ve birçok Alman prensi ordularını Fransa’ya güneyden sokarken Yurtsuz John doğudan Poitou ve Anjou yönünden saldırdı. Philippe, oğlu Louis’yi (daha sonra VIII. Louis) Yurtsuz John’u tutması için bir orduyla gönderdi. Müttefiklerinin terk ettiği John, La Rochelle’e kadar geri çekildi. Philippe ordusunu Flanders’e yöneltti ve 1214’te Bouvines’te yüzyılın en önemli savaşlarından birinde kendisine karşı birleşenleri yendi. Philippe Dördüncü Haçlı Seferi’ne (1202-1204) katılmayı reddetti. 43 yıllık saltanat döneminde krallığının topraklarını iki katına çıkardı, hükümdarlığı büyük derebeylerini de etkiledi. Yeni yönetsel bölgeler kurarak ve yüksek devlet memurluğundan gelmeyen basit, rütbesiz kişileri görevlendirerek halkın etkisini arttırdı. Halkı arasında çok popüler oldu. Dönemin Avrupa kralları içinde en iyilerinden biriydi. Paris’i güzelleştirdi. Louvre Kalesi’ni yaptırdı, Notre Dame Katedrali’nin yapımmı ilerletti, sokaklara taş döşetmeye başladı, Paris Üniversitesi’nin kurucularından biri oldu.

PHİLİPPE III Yiğit, Fransa kralı (Poissy 1245 – Perpignan 1285). Hükümdarlık dönemi: 1270-1285. IX. Louis’in oğludur. Liderliğin gerektirdiği özelliklerden hiçbirine sahip olmadığından, saray adamı Pierre de la Brosse’un etkisi altında kaldı. İkinci eşi Marie of Brabant’ın yandaşları Brosse’un düşürülmesini ve 1278’de idam edilmesini sağladılar. Philippe saltanatının büyük bir bölümünde güçlü amcası Charles’in da etkisi altında kaldı.

PHİLİPPE IV Güzel, Fransa kralı (Fontainebleau 1268 – Fontainebleau 1314). Hükümdarlık dönemi: 1285-1314. Babası III. Philippe’in yerine 1285’te geçti. 1297’de Furnes’te Flanderları yendi. 1300’de Flandr, Fransız Krallığı’na katıldı. Döneminin bankacıları olan Yahudileri ve Lombardiyalıları haraca keserek açıkları kapatmaya çalıştı. 1302’de Flanders’te ayaklanma çıktı. Ancak iki yıl sonra Fransa Donanması Zierikzee’de Flaman Donanması’nı yendi ve komutası altındaki orduyla Mons-en-Pevele’yi ele geçirdi. Papa III. Bonifatius ile aralarındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için Fransız anayasasında dönüm noktası olan, üç sınıfın (rahipleri, soylular ve burjuvalar) temsilcilerini 1302’de Paris’te ilk Devlet Kurulu olarak toplantıya çağırdı. Kilisenin baskısı I. Clementius’un papa seçilmesini ve papalığın Roma’dan Avignon’a taşınmasını da sağladı. Philippe modern kralların ilki sayılır. Kilisenin sürekli isteklerine karşı durmayı başardı, derebeylerin gücünü azalttı, yürütme ve yasama organlarını özendirdi. Evliliklerin düzenlenmesi, cezaların Parlamento tarafından onaylanmasının yanında askeri fetihlerle krallığın sınırlarını genişletti.

PHİLİPPE V Uzun, Fransa kralı (Longchamp ? 1294 – Fransa 1322). Hükümdarlık dönemi: 1316-1322. IV. Philippe’nin oğludur. 1316’da kardeşi X. Louis’in ölümü üzerine saltanat naibi ilan edildi ve Louis’in oğlu I. John’ un doğumundan dört gün sonra ölmesi üzerine kendisini Devlet Kurulu’nun da onayıyla kral ilan etti ve 1317’de Reims’te taç giydi. Bir reformcu olan Philippe, para, ağırlık ve uzunluk ölçülerini birleştirmeye çalıştı. Büyük babası III. Philippe gibi halktan kişilere soyluluk unvanları verdi ve feodalizmi yok eden kentlere kendi milis kuvvetlerini kurma yetkisini verdi. Flanders ile savaşı 1320’de bitirdi ve topraklarına Lilli, Douau ve Orchies’i ekledi.

PHİLİPPE VI, Fransız kralı (Nogentle-Roi ? 1293-Fransa 1350). Hükümdarlık dönemi: 1328-1350. III. Philippe’nin üçüncü oğlu olan Charles’in oğludur. Önce saltanat naibi oldu, 1328′ de de Reims’te taç giydi. 1328’de Cassel’de ayaklanan Flamanların yenilenmesi için Flanders kontunu destekledi. III. Edward’ın Fransa tahtı üzerindeki hakkını 1337’de yinelenmesinden hemen sonra yüzyıl savaşları başladı. Fransız filosu 1340’ta İngilizler tarafından yok edildi. 1346’da Crecy’de toprak yitirdi ve 1347’de Calais İngilizler tarafından alındı. Papanm aracılığıyla yapılan antlaşma, ancak 1351’e kadar sürdü. VI. Philippe 1313’te önce Burgundyli II. Robert’in kızı Jeanne ile 1348’de, onun ölümünden sonra Nava-relli Blanch ile evlendi. Gözden düşünce tahtı oğlu II. Jean’a bıraktı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Pers Kralları Darius’lar Hakkında Bilgi

DARİUS I Büyük, Persçe Darayavauş. Pers kralı (İÖ 550-486). Hükümdarlık dönemi: İÖ 522-486.

Parthia Satrabı Hystaspes’in oğludur. Tahta çıktığında, sürmekte olan birçok ayaklanmayı bastırdı. Pers İmparatorluğu’ nu 20 satraplığa ayırarak yeniden düzenledi; yeni bir yıllık vergi koydu;
yeni bir altın sikke kestirip (dareikos) ticareti özendirici önlemler aldı; alanını Nil Irmağı’na kadar genişletti. Batıda da Trakya’yı, Makedonya’yı ve Avrupa’ nın birtakım başka bölgelerini ele geçirdi. İÖ 512’de İskitleri egemenliği altına almak için büyük bir ordunun başında Tuna Irmağı’nı aşıp bugünkü Rusya’nın güney bölgelerine girdiyse de başansızlığa uğradı. Daha sonra İo-nialıların üstüne yürdü; uzun ve kanlı savaşlar sonunda İonialıları yenilgiye uğrattı. Diplomasi yoluyla birçok Yunan devletçiğini kendi yanına çekmesini bildiyse de Atinalıları cezalandırma seferi İÖ 490’daki Marathon Sava-şı’nda büyük bir bozgunla sonuçlandı. Yenilgisinin öcünü alma hazırlıkları içindeyken öldü.

DARİUS II Okhos, Pers kralı (İÖ ? -Babil 404). Hükümdarlık dönemi: İÖ 423-404.1. Artakserkses’in evlilik dışı oğludur. Babası öldüğüğnde Hyrkania satrabıydı. Üvey kardeşi Sogdianus, tahtın varisi II. Kserkses’i öldürünce Babilli bir hayat kadını olan annesinin yanma gidip krallığı ele geçirme hazırlıklarına girişti ve İÖ 423’te Susa’da hüküm süren Sogdianus’u öldürerek tahta çıktıktan sonra öz kardeşi Arsites’i boğdurttu. Kendisine karşı ayaklananların önderlerini de öldürtmesinin ardından İÖ 408’de oğullarından Kyros’u Atinalılara karşı girişecekleri savaşta Spartalıları paraca ve silahça desteklemesi için Anadolu’ya gönderdi (İÖ 407). Pers yardımıyla yeni bir filo düzenleyen Spartalı Lysander, İÖ 405’te Aegospotami’de Atinalıları yenip üstünlüklerine son verdi. İÖ 404’te birtakım ayaklanmacılara karşı Medya’ da sefere çıkan II. Darius, ansızın hastalanıp Babil’de öldü.

DARİUS III, son Pers kralı (İÖ 380-330). Hükümdarlık dönemi: İÖ 336-330. Tahta çıkmadan önce Armenia satrabıydı. Kendisini tahta çıkaran Bagoas’ı öldürttü, sonra da Mısır’ı yeniden fethetti (İÖ 334). Ancak, aynı yıl Çanakkale’yi geçip Anadolu’nun büyük bir bölümünü ele geçiren Büyük iskender’e Kilikya’da bugünkü İskenderun yakınlarındaki İssos’ta yenilmesi sonucu (İÖ 333) anasını, eşini ve çocuklarını düşman eline bırakıp savaş alanından kaçtı.

İÖ 331’de büyük, ancak derme çatma bir orduyla Musul’un doğusundaki Gavgamela ya da Arbela’da İskender’in ordusunun karşısına çıktı. İskender’in yaklaştığını haber alınca Baktria’ya (Horasan) kaçtı. Ancak, İÖ 330’da etkisiz duruma getirilip öldürüldü. Böylece Pers İmparatorluğu tarihe karışırken toprakları da İskender İmparatorluğu’na katıldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , ,

II. Gustav Adolf Kimdir

II. Gustav AdolfII. Gustav Adolf (1594-1632) ünlü bir İsveç kralıdır. Devlet başkanlığının yanı sıra çok kuvvetli bir komutan olarak da isim bırakmıştır. Daha çok küçük yaşta bir veliaht prens olarak, sıkı bir öğretim ve eğitim görmüştü. Askerlik talimlerinden başka klasik edebiyatı da iyice öğrenmişti. Belli başlı altı yabancı dilde okuyup yazabiliyordu. Müzik bilgisi de kuvvetliydi. 1611 ‘de babası I. Gustav’ın ölümünden sonra tahta geçti.

Genç kral, tahta çıktığı zaman İsveç’in durumu hiç de parlak değildi. Gustav, İsveç’in sınırlarını genişletmek, Baltık Denizi’ni bir İsveç gölü haline getirmek istiyordu. Bunun için de orduyu adamakıllı kuvvetlendirdi. 1617’de Rusya’yla da bir anlaşma yaparak İsveç sınırlarını Baltık Denizi’nin doğu kıyılarına kadar uzattı. 1620’de Polonya’ya savaş açtı, dokuz yıl sonra Polonya’yla bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre İsveç’le Polonya arasında ticaret serbest olacaktı. Ayrıca Doğu Prusya’nın bir kısmına da Gustav hükmedecekti.

Tarihte Otuz Yıl Savaşları olarak bilinen Katolik – Protestan savaşması bütün hızı ile devam ediyordu. Savaşta özellikle Almanya çok kötü bir duruma düşmüştü. Koyu bir Protestan olan Gustav Adolf, 1630’da, 13.000 askerle Almanya’ya gitmek üzere yola çıktı. İyi bir komutan olduğunu bu savaşlarda gösterdi. İki yıl devamlı savaş meydanlarında kahramanca dövüştü. 6 kasım 1632 günü Lutzen savaşında ağır yaralandı. Kimse kralın yere düştüğünü fark etmemişti. Ancak savaş bittikten sonra kralın yaralanıp öldüğü anlaşıldı. Gustav’ın atından düştüğü yere bir taş dikildi. Daha sonra da buraya bir anıt yapıldı. Gustav’ın ölümünden sonra yerine kızı Christina kraliçe oldu.

Gustav Adolf İsveç’i büyük devletler arasına sokmuştur, bir an için İsveç, Hıristiyan Avrupa’nın en kuvvetli askeri devleti haline gelmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

V. Gustav Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

V. GustavTam adı Oscar Gustaf Adolf (16 Haziran 1858, Drottningholm Sarayı, Stockholm, İsveç – 29 Ekim 1950, Drottningholm Sarayı, Stockholm, İsveç). Ünlü bir İsveç kralıdır. Napolyon’un mareşallerinden Bernadotte’un ailesinden gelir. Babası II. Oscar’ın ölümünden sonra 1907’de tahta geçti.

Gustav, on yedi yaşında asker olmuştu. Daha sonra Uppsala Üniversitesi’ne girdi. Kral olduktan sonra bol bol geziye çıktı, devrin tanınmış devlet adamları ile ahbap olmak fırsatını elde etti. Gustav, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda İsveç’i tarafsız ilan ederek memleketini savaştan kurtardı. Kralın sekseninci yaş gününde İsveç halkı aralarında bir milyon dolar toplayarak ona bağlılıklarını, sevgilerini belirtmek üzere kendisine verdiler.

Kral Gustav son derece hareketli, canlı bir adamdı, sporu çok sever, kayaktan tenise kadar çeşitli sporlarla uğraşır, bunlarda şampiyonluğa yakın başarılar sağlardı. Hayatının son yıllarına kadar sporu bırakmayan İsveç Kralı, çok ileri bir yaşa kadar dinçliğini korudu. Öldüğü zaman 92 yaşında bulunuyordu, 43 yıl da saltanat sürmüştü.

Kral Gustav, aynı zamanda, çok demokrat ruhlu olmakla tanınmıştı. Birçok kereler şehirde, otobüste yolculuk eder, halk arasına karışmaktan zevk duyardı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

XVI. Louis Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

XVI. LouisXVI. Louis (23 Ağustos 1754, Versay Sarayı, Versay, Fransa – 21 Ocak 1793, Concorde Meydanı, Paris, Fransa)

Fransız İhtilâli ‘nde idam edilen kralıdır. 1774’te büyükbabası XV. Louis’nin yerine tahta geçti. 18 yıllık saltanattan sonra 1791 ‘de tahttan indirildi, 1793’te 39 yaşında idam edildi.

XVI. Louis, babasının genç yaşında ölümü ile 11 yaşında veliaht oldu. Büyükbabası tarafından Arşidüşes Marie-Antoînette ile evlendirildi. XIV. ve XV. Louis’nin tamamen tersine, pek faziletli, temiz bir adam olan XVI. Louis, onlar kadar zeki değildi. İyi niyeti, bozuk Fransa’yı ıslah edemedi. Dış işleri bakanı Vergennes’in parlak diplomasisi Fransa’ya birçok başarı kazandırdı; A.B.D.’nin bağımsızlığı desteklenerek İngiltere’nin gururu kırıldı. Yalnız, içerideki büyük buhranı ne Başbakan Necker, ne de başka başbakanlar halledemedi. 1789’da İhtilâl başladı. 10 ağustos 1791’de XVI. Louis tahttan indirildi; cumhuriyet ilan edildi. 21 ocak 1793’te de idam edildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Louis-Philippe Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Louis-Philippe

LOUIS-PHILIPPE (6 Ekim 1773, Paris, Fransa – 26 Ağustos 1850, Esher, Birleşik Krallık)

Fransız kralıdır. Capet-Bourbon hanedanının Orleans denen kolundandır. Bu koldan olan Prens Philippe (1747-1793), Fransız İhtilâli’nde, İhtilâlcilerle birleşip XVI. Louis’nin yerine kral olmak istemiş, onu yıkmak için elinden geleni yapmışsa da, kafasını giyotinden kurtaramamıştır.

Kral Louis-Philippe, bu prensin oğludur. Paris’te Palais Royal’de doğdu. 1830’da Bourbonlar iktidardan düşüp mutlak krallık son bulunca, meşruti kral (Fransızlar Kralı) oldu. 1848 İhtilali ile II. Cumhuriyet ilan edilinceye kadar, 18 yıl, gerçek bir meşruti hükümdar gibi saltanat sürdü. İhtilalden sonra İngiltere’ye gitti, 2 yıl sonra orada öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Ariaramnes Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ariaramnes (ü. İÖ 7. yy sonları), Ahameniş hanedanından Pers kralı (hd İÖ y. 640 -y. 615). Ahameniş hanedanının ilk yıllarında tahta çıkan Ariaramnes, kendisinden önceki Kral I. Teispes’in oğluydu. Ariaramnes Persis’i (bugün İran’ın güneybatısındaki Fars) yönetirken, erkek kardeşi I. Kyros’a da Basra Körfezinin kuzeyinde bulunan Elam’daki Anşan’m yönetimi verilmişti. Medler tarafından yapılan bir sefer sonunda Ariaramnes’in iktidarı yıkıldı; kendisi ve daha sonra oğlu Arsames, Media’nm (bugün Kuzeybatı İran) vasalı oldu.

Ekbatana’da (Hemedan, İran) Ariaramnes’in hükümdarlık dönemine ait, çiviyazısıyla yazılmış bir altın tablet bulunmuştur. Medler tarafından buraya getirilmiş olduğu sanılan bu tablet, Ahameniş döneminden kalma Pers dilindeki ilk yazıt olması açısından önem taşır. Ahameniş hanedanına ilişkin bazı bilgiler veren tablet, aynı zamanda yüce tanrı Ahura Mazda’dan Pers dilinde söz eden ilk kaynaktır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,