Etiket: krallar

Pers Kralı Dara Hayatı

DÂRÂ (M. Ö. 550-M. Ö. 486)

Pers İmparatorluğu’ nun en büyük hükümdarıdır. M. Ö. 521’de altı büyük asilzadeyle birleşerek Gavmata isyanını bastırdı, çok geçmeden de egemenliği ele aldı. Krallığının ilk yıllarında egemenliğini sağlamlaştırmak için uzun, yıpratıcı savaşlara girişti. Önce karışıklık içinde olan Babilliler’e saldırdı. Babil’e sığınan Babilliler yirmi ay dayandılar, sonunda bir ihanet yüzünden çöktüler. Dârâ; Babil şehrindekilerin çoğunu öldürttü; geri kalanını da köle olarak aldı, şehrin surlarını yerle bir etti (519).

Dârâ bundan sonra Babil’deki, iran’daki, Medya’daki ve diğer ülkelerdeki isyanları bastırmak için savaştı (518-513). Bir yandan da kendi imparatorluğunu teşkilâtlandırmaya çalışıyordu. Ülkesini yirmi satraplığa bölmüştü. Bu satraplıklar iç işlerinde bağımsızdılar. Dârâ, merkezin baskısını satraplıklar üzerinde iyice hissettirebilmek için posta teşkilâtı kurmuş, ayrıca bugünkü telgraf gibi işaretlerle bir haberi kısa zamanda çok uzaklara gönderebilmenin yolunu bulmuştu. Yurdun her köşesinde hayvan yetiştirme işlerine, aynı zamanda tarıma büyük önem vermişti.

Dârâ 513 yılına doğru İskitler’e savaş açtı. Fakat İskitler kaçarlarken bütün yiyecekleri yok ediyor, kuyuları doyuruyorlardı. Dârâ tam bir yıl iskitler’in peşiriden koştu, onlarla karşılaşamadığı gibi ordusunu da açlıktan, yorgunluktan kaybetti. Bu sıralarda Hindistan’ın, İyonya’nın, Trakya’nın bir kısmını ele geçirmesi Dârâ’ya önceki yenilgilerini kısmen unutturmaya yetti (501).

Dârâ’nın Yunanistan’la Savaşı

Dârâ Yunanistan’ı ele geçirmek istiyordu. Uzun süren hazırlıklar sonunda 495’te ordusunu harekete geçirdi. Böylece Birinci Med Savaşı başlamış oluyordu. Fakat Mardonius komutasındaki ordu bozguna uğradı, ayrıca donanma da Athos (Aynaroz) da fırtınadan perişan oldu. Dârâ beş yıl daha hazırlanıp yeniden harekete geçti. Ordusu önceleri bazı başarılar elde ettiyse de sonunda Marathon’ da Miltiyades’le karşılaştı. Çok kanlı bir savaştan sonra yenildi.

Dârâ, Yunanistan’a yeniden saldırmak için savaş hazırlıkları yaptığı bir sırada, otuz altı yıllık hükümdarlıktan sonra öldü. O çağa kadar, dünyanın görmediği büyüklükte bir imparatorluk bıraktı. Çok sayıda çocuğu vardı. Bunlardan biri de Serhas’tır.

Dârâ, Persepolis yakınlarındaki Nakş-i Rüstem’de Pers krallarının mezarına gömüldü. Persepolis şehrinin yapılmasına Dârâ zamanında başlanmış, Serhas zamanında bitirilmiştir. Şehir sonradan Büyük İskender tarafından yok edilmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Hugh Capet Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hugh Capet; (d. y. 938 – ö. 14 ekim 996, Paris), Capet hanedanından gelen 14 Fransa kralının ilkidir. Paris ve Orléans bölgelerinde geniş topraklara egemen olması 987’de Frank ileri gelenlerince kral seçilmesini sağlamıştır.

Babası Büyük Hugues’ün 956’da ölmesiyle Frankların dükü unvanını aldı. 970’te Akitanya’nın denetimini ele geçirmek için çeşitli girişimlerde bulunduysa da bu çabaları sonuç vermedi. 978-986 arasında Kutsal Roma-Germen imparatorları II. ve III. Otto ile Reims başpiskoposu Adalbero’yla birlikte, Karolenj hanedanından gelen Fransa kralı Lothaire’e karşı çeşitli entrikalar düzenledi. Sonunda bütün Fransa topraklarının gerçek hükümdarı durumuna geldi (985) ve Lothaire’in oğlu V. Louis’nin kısa süren hükümdarlığının (986-987) ardından Mayıs 987’de kral seçildi. Bu arada Adalbero da Frank ileri gelenlerini, kralların seçim yoluyla belirlenmesi gerektiğine, dolayısıyla tahtın Karolenj hanedanından gelen tek meşru vârisi Lorraine dükü Charles’ın hükümdar olamayacağına ikna etmişti. Hugues’ün 5 Temmuz 987’de Noyon’da taç giymesiyle Fransa tahtı Karolenj hanedanından Capet hanedanına geçmiş oldu. Ama Hugues’den önce büyükbabası I. Robert, büyük amcası Eudes ve amcası Rodolphe da Fransa tahtına çıktıkları için, tarihçiler bunu Fransa tahtındaki ilk hanedan değişikliği olarak kabul etmezler.

Hugues’ün 991’de hapsettirdiği Lorraine dükü Charles’ın tahtı ele geçirmeye yönelik çabaları ve Blois kontu I. Eudes’le Anjou dükü Foulques Nerra arasındaki çatışma Hugues’ün hükümdarlığı boyunca sürdü. Hugues bu çatışmada sonradan Foulques’u desteklemeye başladı. Eudes bunun üzerine Laon piskoposunun yardımıyla Hugues’ü devirerek, onu oğlu Robert’le birlikte III. Otto’ya teslim etmek üzere bir komplo düzenledi (993). Başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimin ardından kimsenin cezalandırmaması, Capet hanedanının zayıflığını ve Hugues’ün, düşmanları aralarında bir ittifak kuramadıkları için tahtta kalabildiğini gösteriyordu. Hugues 987 Noel’inde oğlu II. Robert’e taç giydirerek ölümünden sonra onun tahta çıkmasını güvence altına aldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Norveç Kralı 1. Inge Hayatı

Inge I Haraldsson, Ingi olarak da yazılır, takma adı Kambur Inge, Norveççe Inge Krokrygg (d. 1135 Norveç – ö. 1 Şubat 1161 Norveç), 1136-61 arasında Norveç kralıdır. Babası Norveç kralı IV. Harald Gille’nin (hd 1130-36) gayri meşru oğullarına karşı tahtını savunmuş ve ülkedeki iç savaşın ikinci evresinde yüksek soylularla kilisenin çıkarlarını temsil etmiştir.

IV. Harald’ın tek meşru oğluydu. Daha çocukken babası ölünce üvey kardeşi II. Sigurd’la tahtı paylaştı. İki kardeş taht üzerinde hak iddia eden Sigurd Silembi’yi ve eski kral IV. Magnus’u (Kör) yendiler. Inge ile II. Sigurd’a daha sonra Harald’ın oğlu olduğunu ileri süren ve krallığın üçte birini alan Oystein da katıldı. Inge, yüksek soylular ve kilise ile sağlam ilişkiler kurarak tahtın en güçlü ortağı durumuna geldi.

1150’de Bergen’de önde gelen din adamlarıyla sivil liderlerin katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantı sonradan IV. Hadria-nus adıyla papa olan İngiliz kardinal Nicholas Breakspear’in 1152’de Nidaros’ta (Trondheim) bir başpiskoposluk kurmasında etkili oldu. Daha önce Danimarka’daki Lund başpiskoposluğuna bağlı olan Norveç’teki beş ve Norveç’in sömürgelerin-deki altı diyakozluk bu piskoposluğa bağlandı.

1155’te II. Sigurd ve Oystein Inge’yi tahttan indirmek için harekete geçtilerse de başarılı olamadılar. İki yıl içinde ikisi de Inge’nin yandaşlarınca öldürüldü. Inge 1157-61 arasında III Sigurd’un taht üzerinde hak iddia eden gayri meşru oğlu Hâkon’a (sonradan Norveç kralı II. Hâkon) karşı savaşmak zorunda kaldı. Bu dönem, ülkedeki iç savaşın ikinci evresi olarak kabul edilir. İç savaşın ikinci evresi taht üzerinde hak iddia edenlerin çatışmasından başka bir şey olmayan birinci evreden farklı olarak, temelde Inge’nin temsil ettiği yüksek soylularla Hâkon’u destekleyen toprak sahipleri arasında bir sınıf savaşıydı. Inge’nin Hâkon’un birliklerine yenik düşerek öldürülmesiyle ülkedeki iç savaş sona erdi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Kudüs Kralı I. Amalrik

I. Amalrik; Amauri olarak da yazılır (ö. 11 Temmuz 1174), 1163-74 arasında Kudüs kralı. Filistin çevresinde yaşayan Müslümanların birleşmesini engellemekteki rolü ve vasalların haklarını korumasıyla tanınır. Amaury, 1163’te ağabeyi III. Baudouin’ den sonra tahta çıkmadan önce Yafa ve Askalan kontuydu. Tahta çıktıktan hemen sonra üçüncü dereceden kuzeni olduğu için karısı Agnes de Courtenay’ı boşamaya zorlandı (ama, Agnes’ten olma kızıyla oğlunun meşru ve miras hakkına sahip çocuklar olduğu kabul edildi). Ardından, haksız yere kovulan vasallara, süzerenleri aleyhine Yüksek Mahkeme’de dava açma hakkı tanıdı.

Mısır’ın 1160’ta III. Baudouin’e ödemeye söz verdiği yıllık vergiyi vermemesi üzerine Amaury Mısır’ı denetim altına almak ve Müslümanların birliğini dağıtmak umuduyla 1163’te Mısır’ı işgal etti. Ama, bu başarısız girişimi sırasında krallığı, Suriye atabegi Nureddin Zengi’nin saldırısına uğradı. İki ülke arasındaki savaş zamanla Mısır üzerinde egemenlik yarışına dönüştü. Amaury yardım için hem Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos’a, hem de Fransız kralı VII. Louis’ye başvurdu. Manuel Komnenos, Mısır’ı Bizans ile paylaşması koşuluyla Amaury’nin emrine filosunu vermeyi kabul etti. Mısır seferi başarısızlıkla sonuçlandıysa da Bizans-Filistin ittifakı sürdü. Amaury’nin ölümünden sonra oğlu, IV. Baudouin adıyla Kudüs tahtına çıktı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Kudüs Kralı II. Amalrik

II. Amalrik; Amauri olarak yazılır, lakabı lusignan’lı amaury, Fransızca amaury de lusignan (d. y. 1155 – ö. 1 Nisan 1205), Kıbrıs (1194-1205) ve Kudüs (1198-1205) kralıdır.

Amaury, ağabeyi Gui de Lusignan’ın ölümü üzerine Franklar tarafından Kıbrıs kralı yapılmadan önce Filistin vahşiydi. Tahta çıktıktan sonra, Filistin’in taç giymemiş hükümdarı Henri de Champagne ile ittifak kurmak amacıyla üç oğlunu Henri’ nin kızlarıyla nişanladı. Aynı zamanda, Kutsal Roma imparatoru VI. Heinrich’in de vasalı oldu. Karısını yitirmiş olan Amaury, Henri de Champagne’nın 1197’de bir kaza sonucu ölmesinden sonra onun dul eşi Kraliçe I. Isabelle ile evlenmeyi kabul etti. İmparatorun Alman danışmanları bu yolla o zaman Filistin kıyısında ince bir şerit oluşturan Kudüs Latin Krallığı’nı tıpkı Kıbrıs gibi kendilerine bağlı bir fief haline getirmeyi umuyorlardı. Ama Amaury, 1198’de taç giymesine karşın, kendisini yalnızca kral naibi sayarak Kudüs’ü ayrı yönetmeye karar verdi.

Amaury Selahaddin Eyyubi’nin 1193’te ölümünden sonra Müslüman komşuları arasında başlayan çekişmeden yararlanarak onlarla barış antlaşması imzalamayı başardı. Her iki tarafın da zaman zaman bozduğu antlaşma Eylül 1204’te altı yıl için yenilendi. Amaury’nin ölümünden sonra Kıbrıs’ın yönetimi altı yaşındaki oğlu Hugues’e geçti. Kudüs Krallığı ise Isabelle’in elinde kaldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,