Etiket: matematikçiler

Pisagor’un Hayatı

Samos’lu Pisagor’un, İsa’dan önce 596 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Doğumu gibi ölüm tarihi de kesin değildir. Hayatı hakkında çok az bilgiler vardır. Bu bilgilerin birçoğu da kulaktan kulağa söylentiler biçiminde gelmiştir. Yunan filozofu ve matematikçisidir. Ülkesinde hüküm süren politik baskılardan kaçarak, İtalya’nın güneyindeki Kroton şehrine gelmiş ve ünlü okulunu burada açarak şöhrete kavuşmuştur.

Söylentilere göre, Pisagor’un matematik, fizik, astronomi, felsefe ve müzikte getirmek istediği yenilik, buluşlar ve ışıkları hazmedemeyen bir takım siyaset ve din yobazları halkı Pisagor’a karşı ayaklandırarak okulunu ateşe vermişler, Pisagor ve öğrencileri bu okulun içinde alevler arasında İ.Ö.500 yıllarında ölmüşlerdir. Pisagor’un ve öğrencilerinin yaptıklarının birçoğu bu alevler arasında yok olup gitmiştir.

Geometride, aksiyomlar ve postülatlar her şeyden önce gelmelidir. Sonuçlar bu aksiyom ve postülatlardan yararlanılarak elde edilmelidir düşüncesini ilk bulan ve ilk uygulayan matematikçi Pisagor’dur. Matematiğe aksiyomatik düşünceyi ve ispat fikrini getiren yine Pisagor’dur. Çarpma cetvelinin bulunuşu ve geometriye uygulanması, yine Pisagor tarafından yapılmıştır. Yaşayış ve inanışı, ilimle açıklama ve yorumlamayı o getirmiştir. Gerçel eksenin sayı sisteminde kullanılmasını düşünmüştür.

Pisagor’un adını 2.600 yıldır andıran, onu ünlü yapan ve insanlığın varolduğu sürece de sonsuza kadar da andıracak meşhur teoremi şudur: Bir dik üçgende, dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanlarının toplamı, hipotenüs üzerine kurulan karenin alanına eşittir. Pisagor teoremi, rasyonel sayılarla ölçülemeyen uzunluğun da varolduğunu gösterir.

Evrenin hakimi sayıdır. Sayılar evreni yönetiyor.” Sözleri de Pisagor’a aittir.

Pisagor’un mistik tarafları çoktur. Evren hakkında bugünkü gerçeklere uymayan düşünceler de ileri sürmüştür. Bunları bir tarafa bırakırsak, yine yaşadığı çağa göre matematikçi yönü çok ağır basar. Pisagor, Mısır’da ve Babil’de çok gezdi. Rahiplerden ilim öğrendi. Yaşadığı çağ ve aldığı rahip eğitimini göz önüne alınırsa, bunda yadırganacak pek bir şey yoktur. Matematiğe ispat fikrini getiren Pisagor için, sosyal ve şahsi yaşantısı bu kadar eleştiriye değmez.

Pisagor’dan önce, geometride, şekillerin aralarındaki bağlılıklar gösterilmeksizin elde edilenler, görenek ve tecrübeye dayanan bir takım kurallardı. Bu nedenle, daha önce gelen bir yetkili ne demişse o sürüp gidiyordu. Pisagor’un matematiğe ispat fikrini sokması bu yüzden çok önemlidir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

William Oughtred Hayatı

William Oughtred; (d. 5 Mart 1574, Eton, Buckinghamshire – ö. 30 Haziran 1660, Albury, Surrey, İngiltere), logaritmik bölmeli, elle hareket ettirilebilen iki ölçekten oluşan hesap cetvelinin ilk örneğini geliştiren İngiliz matematikçi ve Episkopal rahiptir.

Hesap cetvelinin sabit bir gövdenin içinde kaydırılabilen sürgüden oluşan biçimi ise daha sonra geliştirilmiştir. Oughtred 1604’te Shalford (Surrey) piskopos vekili oldu. daha sonra Albury bölge papazlığına getirildi. Din görevlisi olarak çalıştığı yıllar Cromwell Cumhuriyeti dönemini de içerir; bu dönemde 8 bin din görevlisinin görevine son verilmesine karşın Oughtred’in görevini sürdürmesine izin verilmiştir.

Oughtred’in yayımlanmış en önemli yapıtı Clavis Mathematicae’dir (1631; Matematik Anahtarı). Bu kitapta Hint-Arap rakamları ve ondalık kesirlerin tanımı ile cebir üzerine bir bölüm vardır. Cebirde çeşitli simgeler kullanmayı denemiş olan Oughtred, oranların belirtilmesi için ‘”.:” simgesini, çarpma için de ‘V simgesini ilk kez kullanan matematikçi olmuştur. Hesap cetveli. İs-koçyalı matematikçi John Napier’in 1614’te bulmuş olduğu logaritma kavramına dayanıyordu. Oughtred ilk geliştirdiği daire biçimli hesap cetvelini 1633’te yaptı. Eski öğrencilerinden Richard Delamaine (Yaşlı) daire biçimli cetveli Oughtred’den daha önce bulduğunu öne sürmüştür. Oughtred’in I657’de yayımladığı Trigonometría adlı yapıtı düzlemsel ve küresel trigonometri konularını içerir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,