Etiket: mevlit

Süleyman Çelebi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

SÜLEYMAN ÇELEBİ (? – 1422)

Türk – İslâm dünyasının çok tanınmış bir din şairi, «Mevlit»in yazarıdır. Birçok kaynaklarda ve halk arasında «Süleyman Dede» unvanı ile de anılır. Soyu hakkında kesin bir bilgi yoksa da, dedesinin Şeyh Mahmut, babasının Ahmet Paşa adında kimseler olduğu yolunda rivayetler vardır. Doğum tarihî de bilinmemekte; ancak 1359-1364 yılları arasında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir.

Süleyman Çelebi Bursalıdır. Küçük yaşından beri çok kuvvetli bir din eğitimi ve öğretimi görmüştü. İlk gençlik yıllarında, Bursa’ da pek büyük itibarı olan, Buharalı Şeyh Emîr Sultan’ın yanında okudu, sonra Ulucami’ye imam oldu.

Süleyman Çelebi’nin «Mevlit»i, Ulucami’ deki dini bir tartışma sonucunda yazdığı söylenir. İranlı bir vaizin, bir gün Kuran’daki bir âyeti ele alarak, Hz. Muhammed’le öteki peygamberler arasında hiçbir üstünlük olmadığını ileri sürmesi üzerine, bu olaydan çok duygulanan Süleyman Çelebi «Vesîletü’n-Necât»ı, halk arasında kısaca «Mevlit» diye anılan eserini yazmıştır.

Süleyman Çelebi’nin eserinin gördüğü rağbete imrenen birçok şair, ona benzetiler (nazireler) yazmışlarsa da, bunlardan hiçbiri «Vesîletü’n-Necât»ın ulaştığı başarıya varamamışlardır. Bundan dolayı edebiyat kitapları «Mevlit»i «sehl-i mümteni»ye (çok kolay gözüktüğü halde taklidi imkansız eserlere) örnek olarak gösterirler. Yalnız, bugün dinî törenlerde okunan Mevlit’le, Süleyman Çelebi’nin kaleminden çıkmış olan «Mevlit» arasında hayli fark vardır. Türk milletinin toplumsal ruhu, «Mevlit»in bazı yerlerini zamanla değiştirmiş; onda bazı söyleyiş farkları, hatta çıkarmalar, eklemeler yapmıştır.

Süleyman Çelebi Bursa’da yaşamış, orada ölmüştür. Mezarı Çekirge yolu üzerindedir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Mevlit Hakkında Açıklamalar ve Süleyman Çelebi

Süleyman Çelebi

XIII – XIV. yüzyıllarda halk arasında Anadolu’da, halk için dini bir edebiyat başlamıştır. Bu edebiyatın dili klasik Türk edebiyatı ile halk edebiyatı dili arasında fakat daha çok halk edebiyatına yakındı.

Bu çeşit dinî edebiyat ürünlerinin en güzel ve en ünlüsü Bursalı Süleyman Çelebi tarafından yazılan Vesîletü’n – Necât (Kurtuluş Yolu, Vesilesi) adlı mevlittir.

Mevlit, Hz. Muhammed’in doğumunu konu alan bir edebî türdür. Peygamberimizin yaşamını anlatan birçok mevlit yazılmış olmasına karşın hiçbiri Süleyman Çelebi’nin Mevlit’i kadar yaygınlaşmamıştır. Denilebilir ki Süleyman Çelebi’nin Mevlit’i, Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok okunan kitaptır.

Süleyman Çelebi, bu mevlidi Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu kanıtlamak için yazmıştır.

Mevlit, 1409 – 1410’da yazılmıştır.

Süleyman Çelebi’nin mevlidi münâcât (Tanrı’ya yakarış), velâdet (Peygamber’in doğuşu), risâlet (Peygamber oluşu), miraç (Göklerde Tanrı’yla buluşması), rıhlet (Peygamber’in vefatı), dua bölümlerinden oluşmuştur.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (1346 – 1351? -1422)

Süleyman Çelebi’nin yaşamı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Eski kaynakların onun hakkında verdiği bilgiler az ve karışıktır. Bir kaynakta onun Osman Gazi’nin kayın babası Şeyh Edebali’nin üçüncü kuşaktan torunu olduğu belirtilmektedir.

Düzenli bir eğitim almış, Yıldırım Beyazıt’ın divan imamlığında bulunmuştur. Daha sonra Yıldırım Beyazıt zamanında tamamlanan Bursa Ulu Cami’ine imam olarak atanmıştır.

İsminde bulunan Çelebi kelimesinden yola çıkan bazı araştırmacılar, onun Mevleviliğe mensup olduğunu söylerler.

Süleyman Çelebi’nin mezarı Bursa’da Çekirge yolu üzerinde Yoğurtlu Baba Türbesi yakınlarındadır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , ,