Etiket: mucizeleri. Hz. İdris hakkında bilgi.

Hz. İdris Hayatı Kısaca

Hz. İdris; Kuran’da adı geçen peygamberlerden biridir. Ölümsüz olduğuna inanılır. Sünniler arasında yaygın olan inanışa göre Hz. İdris, Adem ile Nuh peygamber arasındaki bir tarihte ortaya çıkmış ve suhuf (sayfalar) aracılığıyla kutsal vahiyleri aktarmıştır. Ölmemiş, sonsuza değin Tanrı’yla yaşamak üzere bedeniyle birlikte Cennet’e alınmıştır. Gene yaygın inanışa göre yazı yazmayı, dikiş dikmeyi ve bazı kehanet biçimlerini insanlara öğreten, ilk kez cihad eden odur. Bu nedenle zanaatçıların ve İslam mücahitlerinin piridir.

İdris’in tarihsel kimliği kesin olarak belirlenememiştir. Bazı dilbilimciler İdris ve Hızır adlarının aynı kişiliği belirttiği görüşündedir. Hz. İdris’i Kitabı Mukaddes’teki Ezra’yla, Havari Andreas ya da Büyük İskender’in aşçısı Andreas’la özdeşleştirenler de vardır. Kitabı Mukaddes’teki Enoş’la İdris Peygamber arasında da birkaç çarpıcı benzerlik görülür. Her ikisi de bedenleriyle birlikte Cennet’e alınmış inançlı kişilerdir. 365 yıl yaşadıklarının varsayılması. ikisinin de eski güneş kültlerinden kaynaklanmış olabileceğini göstermektedir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,