Etiket: nasrettin hoca

Nasreddin Hoca’nın Hayatı

Nasreddin Hoca'nın Hayatı

Nasreddin Hoca’nın Hayatı : Fıkraları ile ünlü Türk mizahının en önemli tarihi figürlerinden birisidir Nasreddin Hoca. 1208 yılında Sivrihisar’da doğmuş 1284 sensinde ise Akşehir’de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Köyünde bir müddet babasının yerine imamlık vazifesini yerine getirmiştir. 1237 senesine kadar bu görevi yerine getirdikten sonra imamlığı bir başka kişiye devir ettikten sonra Akşehir’de bulunan Mutasavvıf Mahmud-i Hayrani’ye mürit olabilmek için Akşehir’e gelmiştir.

Nasreddin Hoca fıkraları ile Türk Halk adamının hayat nasıl bakması gerektiğini bizlere göstermiştir. Kısa ama özlü cevapları, nüktedan yaklaşımları, her zaman pozitif olması ve insanların eşit olduğuna olan inancı, yaşama sevinci ve hazır cevaplılık ile zekanın ne demek olduğunu sadece Türk halkına değil tüm dünyaya da göstermiş ve kanıtlamıştır. Nasreddin hoca tam bir filozoftur. Gündelik yaşamın tüm dert, tasa ve kaygılarına muhakkak tatlı ve huzurlu bir çözüm yolu bulagelmiştir.

Nasreddin Hoca’nın hayatta iken başından geçmiş olan olayların tamamına bakacak olursak evrensel açıdan insanlara büyük dersler verildiği görüleceğinden Türk sözlü edebiyatının önemli bir figürü olan nasreddin Hoca’ya ait olan fıkralar, olaylara daha sonradan zamanla sadece bu Nasreddin hoca’ya yakışır diye düşünülerek kendilerine mal edilmiş bir çok olay ve fıkra da eklenerek günümüze kadar bir çok fıkra gelegelmiştir. Anonim olan bir çok olay ve fıkra bu sayede Nasreddin Hoca’ya mal edilmiştir.

Doğrudan doğruya Nasreddin hoca’ya ait olan olay ve fıkraların sayısı bugün 300 kadar olarak tahmin edilse dahi sözlü edebiyat eserleri olduğu için bu konuda tam net birrakam vermek imkansızdır. Nasreddin hoca fıkraları 1837 yılından günümüze kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında basılmıştır. Nasreddin Hoca’nın mevcut mezarı dahi insanlara bir ders verme ve tebessüm ettirebilmektedir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Nasrettin Hoca Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Nasreddin Hoca'nın Hayatı

NASRETTİN HOCA (1208 – 1284)

Türk ulusunun insanlığa sunduğu en büyük değerlerden biri de Nasrettin Hoca’dır. Türk’ün saf dilliliği ve zekâsını simgeleyen Hoca, tam bir halk klasiğidir. Sadece Anadolu’da değil, Türk kültürünün yaşama alanlarının hemen hemen hepsinde bir Nasrettin Hocaya ve onun bir fıkrasına rastlamak mümkündür. Türklük dünyasında Molla Nasreddin, Koja Nasr, Nasreddin Efendi, Avanti gibi adlarla tanınır. Bu bakımdan çağını, yaşadığı coğrafyayı aşan ve bütünüyle bir ulusa mal olan ender kişilerdendir.

Hoca hakkında yurt içinde ve yurt dışında pek çok çalışma yapılmasına rağmen yaşamı, bütünüyle aydınlatılamamıştır. Sivrihisar’a bağlı Hortu’da doğduğu, babasının imam olduğu, Akşehir’de Seyyit Hacı İbrahim ile Seyyit Mahmut Hayranî’den ders aldığı, daha sonra Konya’ya giderek öğrenimini tamamladığı, köy imamlığı ve medreselerde hocalık yaptığı, 80 yaşlarında da vefat ettiği sanılmaktadır.

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir; ancak şu bir gerçektir ki XIII. yüzyılın ikinci yarısında, en canlı dönemini yaşayan Selçuklu kent yaşamının insanıdır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,