Etiket: neler yapmıştır? Cüneyt Bey hayatı

Aydınoğulları (İzmiroğulları) Cüneyt Bey Hayatı

Aydınoğulları (İzmiroğulları) Cüneyt Bey; (?-1425)

Aydınoğullarından, İzmir beyi, Cüneyt bastırdığı paralardan babasının, Osmanlı hükümdarı I. Bayezid’in İzmir subaşısı İbrahim olduğu ve kendisini de İzmir’de doğduğu anlaşılmaktadır. Cüneyt Bey Timur Anadolu’dan ayrıldıktan sonra, beyliklerine kavuşan Aydınoğlu İsa ve Ömer beylerle savaşım ve Edirne’de bulunan Süleyman Çelebi’den sağladığı yardımlarla onları yenmiştir (1405). 1402-1413 ‘ te birbirleri ile çarpışan I. Bayezid’in çocukları arasındaki savaşlara da karışmış ve Isa Çelebi tarafın tutarak Mehmed Çelebi ile savaşmıştır. Bu savaşta yenilen Cüneyt Bey Mehmed Çelebi tarafında yerinde bırakılmıştır. Daha sonra Süleyman Çelebi ile arası açılmış, müttefikleri Karaman ve Germiyanoğullarından yardım göremeyen Cüneyt Bey yenilerek esir düşmüş, kendisi Edirne’ye orada da vali olarak Ohri’ye gönderilmiştir. Fakat bu devirdeki iç karışıklıklardan faydalanarak Anadolu’yu geçerek İzmir’e gitmiş, eski taraftarlarını toplayarak Süleyman Çelebi’nin Ayasluk emrini kovmuş ve kısa zamanda eski ülkesine sahip olmuştur (1413).

Mehmet Çelebi kardeşlerini yenerek duruma hâkim olunca Cüneyt Bey’in üzerine yürümüş, Cüneyt Bey teslim olduğundan Niğbolu valiliğine gönderilmiştir. Fakat biraz sonra Düzmece Mustafa ile birleşmiştir (1419). Çelebi Sultan Mehmet‘in gönderdiği kuvvetlere yenilen Mustafa ile Cüneyt Bey Selânik’e kaçmışlar ve Bizans valisi tarafından korunmuşlardır. Osmanlı hükümdarının isteği üzerine Mustafa Limni ‘de Cüneyt Bey İstanbul’da hapsedilmişlerdir:, II. Murad zamanında Bizans imparatoru tarafından serbest bırakılan Mustafa ile Cüneyt Bey Ulubat’ta II. Murâd ile yaptıkları savaşı kaybetmişler ve Cüneyt Bey Mustafa’dan ayrılarak İzmir’e gitmiş, eski adamları tarafından iyi karşılanmıştır (1422). Cüneyt Bey topladığı kuvvetle Aydınoğlu Mustafa’yı yenerek öldürmüş ve eski topraklarını tekrar eline geçirmiştir. Osmanlı Devleti’ne karşı yine Karamanoğulları ile birleşen Cüneyt Bey üzerine ordu, gönderilmiş, önce oğlu Kurt Hasan, Akhisar’da yenilip esir edilmiş, sonra da Cüneyt Bey Sisam Adası karşısındaki İpsili Kalesi’nde yakalanarak bütün ailesi ile birlikte öldürülmüştür.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,