Etiket: öldürülmesi

Hz. Hüseyin Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hz. Hüseyin; tam adı Hüseyin Bin Ali Bin Ebu Talib, lakabı şehid (d. Ocak 626, Medine, Arabistan – ö. 10 Ekim 680, Kerbela, Irak), Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma ile Hz. Ali’nin ikinci oğludur. Şii inancına göre aba ehlinin (hemse-i âl-i aba) beşincisi ve On İki İmam’ın üçüncüsüdür. İnanışa göre Hz. İsa’dan sonra altı aylık doğarak sağ kalan ikinci kişidir.

Hz. Osman’ın halifeliği sırasında Horasan Seferi’ne (651) katıldı. Hz. Osman’ın öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar sırasında Hz. Ali tarafından ağabeyi Hz. Hasan’la birlikte halifeyi korumakla görevlendirildi. Hz. Ali’ nin halife seçilmesinden sonra onunla birlikte Kûfe’ye gitti ve bütün savaşlara katıldı. Babasının öldürülmesinden (661) sonra Hz. Hasan’ın kararına uyarak, kendilerine aylık bağlayan I. Muaviye’nin (hd 661-680) halifeliğini tanıdı. Hz. Hasan’ın ölümünden (669) sonra halife aleyhine kendisine biat etmek isteyenleri, anlaşmayı bozamayacağı gerekçesiyle geri çevirdi. I. Muaviye’nin yerine geçen oğlu I. “Yezid’e biat etmeyerek ailesiyle birlikte Mekke’ye gitti.

Kûfelilerin çağrısı üzerine amcasının oğlu Müslim bin Akil’i kendi adına biat alması ve sonucu bildirmesi için Kûfe’ye gönderdi. Müslim bin Akil, Hz. Hüseyin’e bir mektup yazarak Kûfelilerin kendisine biat ettiklerini bildirdi. Bu arada durumu öğrenen I. Yezid, Müslim bin Akil’i öldürterek Kûfelileri sindirdi. Ama bu gelişmelerden haberi olmayan Hz. Hüseyin, ailesi ve yakınlarıyla birlikte Kûfe’ye doğru yola çıktı. Kerbela’ da konakladığı sırada Emevilerin Irak valisi Ubeydullah bin Ziyad’m yolladığı Ömer bin Sa’d bin Ebi Vakkas komutasındaki kuvvetlerce Fırat Irmağıyla bağlantısı kesilerek susuz bırakıldı. Bir söylentiye göre Hz. Hüseyin’in geri dönmesi, doğrudan I. Yezid’e teslim olması ya da sınırdaki bir yere gitmesi için izin verilmesi yolundaki önerileri reddedildi. 10 Ekim 680’deki çarpışmada Hz. Hüseyin ile yanındakiler kılıçtan geçirildi. Hz. Hüseyin’in kesik başı ve ailesi I. Yezid’e gönderildi.

Özellikle Şii dünyasında sürekli canlı tutulan bu olay dolayısıyla 10 Muharrem (Hicri takvime göre çarpışmanın olduğu tarih) yas günü olarak kabul edilir. Hz. Hüseyin’in öldürülmesinin yol açtığı intikam duygusu Emevi hanedanının devrilmesini ve güçlü bir Şii hareketinin ortaya çıkmasını hızlandırdı. Hz. Hüseyin’in yaşamı, öldürülmesinin ardından ortaya çıkan efsanelerle iç içe geçerek belirsizleşmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Ahizade Hüseyin Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ahizade Hüseyin Efendi; (d. Eylül 1572, İstanbul – ö. 7 Ocak 1634, İstanbul), Osmanlı tarihinde öldürülen ilk şeyhülislamdır.

Anadolu kazaskerlerinden Ahizade Mehmed bin Nurullah Efendi’nin oğluydu. İlk eğitimini babasından aldı. Hoca Sadeddin Efendi’nin yanında yetişti. Genç yaşta müderris yardımcısı olarak Papazoğlu Medresesi’ne atandı (1589). Daha sonra sırasıyla Osman Paşa, Yeni Ali Paşa ve Şehzade medreselerinde ders verdi. Süleymaniye Darülhadisi’nde de üç yıl (1602-05) ders verdikten sonra, üç kez (1605,1608 ve 1614) İstanbul kadılığına, iki kez (1611, 1616) Anadolu kazaskerliğine, üç kez de (1622, 1625 ve 1631) Rumeli kazaskerliğine atandı. Bu görevlerde kısa sürelerle kaldı ve son Rumeli kazaskerliği dışında her seferinde görevden alındı. 10 Şubat 1632’de Zekeriyazade Yahya Efendi’nin yerine şeyhülislamlığa getirildi.

1633’te av gezisi için Bursa’ya giden IV. Murad, halkın şikâyeti üzerine İznik kadısını hiçbir soruşturma yapmaksızın astırınca, Hüseyin Efendi, Valide Kösem Sultan‘a bir mektup yazarak kadıların suçları kesinleşmeden cezalandırılmamalarını istedi. Bu mektubu padişahı tahttan indirmeye yönelik bir tavır biçiminde yorumlandı. Durumun kendisine bildirilmesi üzerine İstanbul’a dönen IV. Murad, Hüseyin Efendi’yi görevinden alarak öldürttü.

Hüseyin Efendi, Hüdayî mahlasıyla şiirler de yazmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,