Etiket: Pers Kralı Dara kimdir? Pers Kralı Dara hayatı

Pers Kralı Dara Hayatı

DÂRÂ (M. Ö. 550-M. Ö. 486)

Pers İmparatorluğu’ nun en büyük hükümdarıdır. M. Ö. 521’de altı büyük asilzadeyle birleşerek Gavmata isyanını bastırdı, çok geçmeden de egemenliği ele aldı. Krallığının ilk yıllarında egemenliğini sağlamlaştırmak için uzun, yıpratıcı savaşlara girişti. Önce karışıklık içinde olan Babilliler’e saldırdı. Babil’e sığınan Babilliler yirmi ay dayandılar, sonunda bir ihanet yüzünden çöktüler. Dârâ; Babil şehrindekilerin çoğunu öldürttü; geri kalanını da köle olarak aldı, şehrin surlarını yerle bir etti (519).

Dârâ bundan sonra Babil’deki, iran’daki, Medya’daki ve diğer ülkelerdeki isyanları bastırmak için savaştı (518-513). Bir yandan da kendi imparatorluğunu teşkilâtlandırmaya çalışıyordu. Ülkesini yirmi satraplığa bölmüştü. Bu satraplıklar iç işlerinde bağımsızdılar. Dârâ, merkezin baskısını satraplıklar üzerinde iyice hissettirebilmek için posta teşkilâtı kurmuş, ayrıca bugünkü telgraf gibi işaretlerle bir haberi kısa zamanda çok uzaklara gönderebilmenin yolunu bulmuştu. Yurdun her köşesinde hayvan yetiştirme işlerine, aynı zamanda tarıma büyük önem vermişti.

Dârâ 513 yılına doğru İskitler’e savaş açtı. Fakat İskitler kaçarlarken bütün yiyecekleri yok ediyor, kuyuları doyuruyorlardı. Dârâ tam bir yıl iskitler’in peşiriden koştu, onlarla karşılaşamadığı gibi ordusunu da açlıktan, yorgunluktan kaybetti. Bu sıralarda Hindistan’ın, İyonya’nın, Trakya’nın bir kısmını ele geçirmesi Dârâ’ya önceki yenilgilerini kısmen unutturmaya yetti (501).

Dârâ’nın Yunanistan’la Savaşı

Dârâ Yunanistan’ı ele geçirmek istiyordu. Uzun süren hazırlıklar sonunda 495’te ordusunu harekete geçirdi. Böylece Birinci Med Savaşı başlamış oluyordu. Fakat Mardonius komutasındaki ordu bozguna uğradı, ayrıca donanma da Athos (Aynaroz) da fırtınadan perişan oldu. Dârâ beş yıl daha hazırlanıp yeniden harekete geçti. Ordusu önceleri bazı başarılar elde ettiyse de sonunda Marathon’ da Miltiyades’le karşılaştı. Çok kanlı bir savaştan sonra yenildi.

Dârâ, Yunanistan’a yeniden saldırmak için savaş hazırlıkları yaptığı bir sırada, otuz altı yıllık hükümdarlıktan sonra öldü. O çağa kadar, dünyanın görmediği büyüklükte bir imparatorluk bıraktı. Çok sayıda çocuğu vardı. Bunlardan biri de Serhas’tır.

Dârâ, Persepolis yakınlarındaki Nakş-i Rüstem’de Pers krallarının mezarına gömüldü. Persepolis şehrinin yapılmasına Dârâ zamanında başlanmış, Serhas zamanında bitirilmiştir. Şehir sonradan Büyük İskender tarafından yok edilmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,