Etiket: protestanlık

Martin Luther Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Martin LutherMartin Luther; (1483 – 1546) Hıristiyanlık dinindeki reform (ıslah) hareketlerinin öncüsü, Almanya’da Protestanlık mezhebinin kurucusu olan bir din adamıdır. Saksonya’nın Eisleben kasabasında doğdu. Babası, fakir bir madenciydi, gene de oğluna iyi bir öğrenim yaptırabilmek için elinden geleni esirgemedi. Luther de, öğrenim masraflarını karşılamakta babasına yardım olsun diye, kilise korosunda, zengin ailelerin evlerinde para ile şarkı söylüyordu. 1501’de Erfurt Üniversitesi’ne yazıldı. Avukat olmak istiyordu. Yalnız, üniversite’nin son yıllarına doğru fikrini değiştirerek din adamı olmaya karar verdi. Bir manastıra girdi, 1507′ de papazlığa kabul edildi. O sırada Almanya’da siyasî bir birlik yoktu. Katolik Kilisesi, ülkenin bütün işlerine hâkim bir durumdaydı. Katolik inancına göre, günah işleyen Hristiyanlar tövbe ederek bu günahlarından kurtulabilirlerdi. Günah çıkartma işlerinde kilisenin büyük bir rolü vardı: Kiliseye para bağışlayanlar günahlarından kurtuluyorlardı. Luther’in düşüncesine göre ise, papazların Hristiyanların günahlarını bağışlamaya yetkileri yoktu, kilise, “Tanrı ile kul arasına giremez”di. Luther düşüncelerini 1520’de “Bir Hristiyan’ın Hürriyeti” adlı kitabında halka açıklamak cesaretini gösterdi. Bunu haber alan Papa, derhal Luther’i aforoz etti. Luther, kendisine gönderilen aforoznameyi, Wittenberg’de, halkın gözü önünde yaktı.

Papa, kendisini hiçe sayan Luther’in cezalandırılması için o sırada Almanya İmparatorluğuna seçilmiş olan V. Karl (Şarlken)‘e başvurdu. Koyu bir Katolik olan Şarlken, Luther’i Diyet Meclisi’ne çağırdı, imparator’un başkanlık ettiği Diyet Meclisi, Luther’i ölüme mahkûm etti. Fakat Luther’in yakın dostu olan Saksonya elektörü Friederich, hapse götürülmek üzere yola çıkarılan Luther’i yolda, adamlarına yakalattı, kendi malikânesi olan Wartburg Şatosu’na getirtti, on ay saklanmasını sağladı. Luther orada İncil’i, Yunanca aslından Almanca’ya çevirdi.

Luther, Wartburg Şatosundan çıktığı zaman fikirleri Almanya’da hızla yayılmış, benimsenmişti. Luther 1522’de Wittenberg’e dönerek yeni bir kilise kurmak üzere çalışmalara başladı. Bu sırada, Luther’in “Kiliseyi düzeltmek için elindeki bütün serveti almak gerekir” şeklindeki sözü yanlış anlaşılmıştı. 1525’te, başta köylüler, fakir halk olmak üzere birçok Alman ayaklanarak kilise mallarına, şatolara, manastırlara saldırdılar, her tarafı yağma ettiler. Alman prensleri, isyan eden halkı kanlı bir şekilde bastırdılar, köylüleri eskisinden daha sıkı bir baskı altına aldılar. Yalnız, bir süre sonra Martin Luther’in tarafından olan büyük Alman Prenslikleri’nden Saksonya, Brandenburg, Palâtina elektörleri kendi arazileri içindeki kilise mallarına el koydular. Şarlman, Almanya’da başlayan bu karışıklıklardan telâşlandı, Luther mezhebinin o âna kadar nerelerde tutunmuşsa ancak oralarda kabul edilmesine, başka yerlere yayılmamasına karar verdi. 1529’da yayınlanan bu kararı beş Alman prensi ile 14 şehir protesto ettiler. Bundan dolayı, Katolik Kilisesi’ nden ayrılarak Luther mezhebini benimseyen Hristiyanlar’a “Protestan” denildi.

Luther, vaazlarında ve yayınladığı eserlerinde papazların evlenebileceklerini ileri sürüyordu. Kendisi de 1525’te eski bir rahibe ile evlenmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Protestanlığın Kurucusu : Martin Luther

Martin LutherMartin Luther, Alman ilahiyatçısı ve din reformcusu (Thüringen / Eisleben 1483 – ay.y. 1546). Erfurt Üniversitesi’nde ilahiyat, hukuk ve felsefe öğrenimi gördü. Bir süre felsefe öğretmeni olarak çalıştı. 1505’de Erfurt’ta Augustinusçuluğu yaymaya çalışan bir topluluğa katıldı. 1507’de papaz oldu.

1511’de Wittenberg Üniversitesi’nde ilahiyat doktoru unvanını kazandı. 1515’te Augustinusçuların piskopos yardımcılığı görevini üstlendi. Hıristiyanlığın temel sorunlarıyla ilgilendi, dua, çile gibi kurumların kaynağını araştırdı, bunları ilahiyat yöntemiyle açıklamaya çalıştı. Bütün Hıristiyanların birbirine eşit olduğu düşüncesinden hareketle Papalık’ın evrensel ve mutlak yetkisine karşı çıktı. İncil’in saptırıldığını ve Katolik Kilisesi’nin politik egemenlik aracına dönüştürüldüğünü ileri sürdü. Avrupa’nın özellikle Almanya’nın değişik bölgelerinde gezilere çıkarak düşüncelerini açıklayan konuşmalar yaptı. 13 Ekim 1517’de Papa X. Leo, kendi mührünü taşıyan af kağıtları (endüljans) satması ve vaazlar vermesi için Tetzel adlı keşişi Wittenberg’e gönderince, Martin Luther karşı çıkarak Wittenberg Kilisesi’nin kapışma düşünecelerini içeren ve reformların başlangıcı sayılan ünlü 95 tezini astı. 1518’de Papaya başvurarak dinle ilgili düşüncelerini, özellikle dinde bir yenileşmenin kaçınılmazlığını bildirdi. Papa, yazdığı karşılık yazısında ondan düşüncelerin bırakmasını isteyince, o da papanın yazısını (Exsurge Domine Papalık Fermanı) 1520’de, Wittenberg alanında yaktı. Papayla açıkça sürtüşmeye girmesi, afaroz edilmesine yol açtı.

1521’de yargılandığı İmparatorluk Diyeti önünde düşüncelerini değiştirmeyeceğini, doğru yolda olduğunu ve Hıristiyanlığın özüne uygun davrandığını ortaya attı. Cezalandırılacağını anlayınca Wartburg Şatosu’nda saklandı ve burada İncil’i Alman halk diline çevirdi. 1534’de biten bu çeviri toplumda büyük ilgi uyandırdı. Gizlice sürdürdüğü reform çalışmaları ve İncil çevirisi kısa zamanda çok sayıda yandaş kazanmasına ve yaşadığı dönemde Avrupa’nın yarısının Luther’ci olmasına neden oldu. Başlattığı reform hareketi ve Protestanlık mezhebi ölümünden sonra da yayıldı. Tüm yazıları, sonraları Von Luther’s Werken (Luther’in Eserleri, 1826-1857) adıyla 67 ciltte toplandı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , ,