Etiket: psikoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi.

Carl Hovland Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Carl Hovland; (d. 12 Haziran 1912, Chicago – ö. 16 Nisan 1961, Hamden, Connecticut, ABD), ABD’li psikologdur. Toplumsal iletişim ile tutum ve inanç değişimi konularındaki çalışmalara öncülük etmiştir.

1936’da Yale Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladıktan sonra, aynı üniversitede öğretim üyesi oldu. Önceleri koşullu tepki ve insanda öğrenme üzerine deneysel psikoloji çalışmaları yaptı. ABD Savaş Bakanlığında çalıştığı 1942-45 arasında, eğitici filmler ve propaganda amaçlı haber programlarının izleyiciyi ne ölçüde etkilediği, özellikle de izleyicinin etkileyici iletişime direnci ve bu direnci kırma yöntemleri gibi konularda araştırmalar yaptı. Bu araştırmaların sonuçları, Experiments on Mass Communication (1949; Kitle İletişimi Üzerine Deneyler) adlı derlemenin temelini oluşturdu.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Yale’e dönen Hovland, psikoloji bölümünün başkanlığını yürüttü (1945-51), aynı zamanda buradaki Sterling Kürsüsü’ne psikoloji profesörü olarak atandı (1947). Tutum ve iletişim üzerine çalışmalarını, etkileyici iletişimin istenen sonucu sağlamasında önemli rol oynayan iki öğe üzerinde yoğunlaştırdı; bunlar mesajı iletenin toplumsal saygınlığı ve mesajı oluşturan görüşlerin sunuluş sırasıydı. Bu çalışmaların sonuçları, Communication and Persuasion (1953; yb 1961,1. L. Janiş ve H. H. Kelley ile birlikte; İletişim ve İkna) adlı kitapta ve sonradan yayımlanan çeşitli monografilerde yer alır. Bu araştırmalar sonucunda Hovland, simgesel süreçleri çözümleme ve bilgisayar aracılığıyla insandaki düşünme süreçlerinin benzetimini (simulasyon) gerçekleştirme amacıyla çalışmaya yönelmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

John Watson (Psikolog) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Watson, Güney Caroline doğumlu olup, çok dindar bir anne ile tam tersi, suça eğilimli ve çok fazla içen bir babanın çocuğudur. Başarısız ve problemli bir çocukluk geçirdikten sonra Furman Üniversitesi’nde felsefe, matematik, Latince ve Yunanca eğitimi alır.

Mezuniyetinden sonra Chicago Üniversitesi’nde lisansüstü eğitime devam etmiştir. Felsefe alanında başladığı eğitimi, psikoloji, nöroloji, fizyoloji ve biyoloji alanlarında devam etmiştir. 1903 yılında Chicago Üniversitesi’nde doktora derecesini alan en genç öğrenci olmuştur. Aynı yıl ilk evliliğini bir öğrencisi ile yapmıştır. Yaklaşık olarak beş yıllık bir süre Chicago Üniversitesi’nde eğitmenlik yapmış ve bu sürede insan davranışını anlamak için hayvan davranışlarından yararlanmak ve psikolojiyi nesnel bir bilim dalı haline getirmek üzere düşüncelerini yoğunlaştırmıştır.

1908 yılında J. Hopkins Üniversitesi’de profesör olarak çalışmaya başlamış ve 1920 yılına kadar olan dönemde, mesleki açıdan en üretken yıllarını geçirmiştir. Bu dönemde psikoloji alanında dikkate değer bir popülerlik kazanmış, nesnel bir psikoloji yaklaşımı ile ilgili görüşlerini konferanslar ve yayınlar aracılığıyla duyurmuştur. Psikoloji alanında yapılan çalışmaların pratikte uygulanabilirliği üzerinde özellikle durmuştur.

Watson’in psikoloji alanındaki akademik yaşamı, kendisinden yaşça oldukça küçük, öğrencisi olan ve sonradan ikinci evliliğini yaptığı Rosalia Rayner ile yaşadığı aşk skandalı ile kendisinin de hiç ummadığı bir zamanda sona ermiştir. Akademik yaşamına geri dönmekle ilgili umutlarını yitirdikten sonra, reklamcılık alanında çalışmaya başlamıştır. Öncüsü kabul edilen davranışçılık yaklaşımının ilkelerini reklamcılık alanına uygulamış ve bu yolla alanda büyük etkiler yapmıştır.

Watson reklamcılık alanına girdikten sonra da psikoloji alanındaki çalışmalarına akademik ortamın dışında da olsa devam etmiş, davranışçılık ile ilgili popüler dergilerde makaleler yazmış ve geniş kitlelere radyo konuşmaları yapmış, konferanslar vermiştir.

1928 yılında çocuk yetiştirme üzerine bir kitap yayınlamıştır. Watson’in kitabında açıkladığı çocuk yetiştirme yaklaşımı, son derece kuralcı ve katı bir yaklaşım içermesine karşın, yayınladığı dönemde geniş halk kitlelerini önemli ölçüde etkilemiştir.

Watson, 1935 yılında hiç beklemediği bir zamanda eşini kaybetmiş ve bu kayıp onun yaşamını derinden etkilemiştir. Hatta bu olaydan sonra mesleki ve sosyal yaşamdan tamamen çekilmiş, tüm zamanını malikânesinde çoğunlukla çocuklarıyla birlikte geçirmiştir.

Watson 1957 yılında APA tarafından psikoloji alanına katkılarından dolayı ödüllendirildikten bir yıl sonra hayata veda etmiştir. Ölümünden kısa bir süre önce yaşamı ile İlgili her türlü belgeyi yaktığı bilinmektedir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Edward Chace Tolman Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Tolmarı, 1886 yılında Massachusetts’e iyi halli bir ingiliz ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tolman, ailesinin isteklerinin aksine akademik alanda ilerlemeyi tercih etmiş deneysel ve kuramsal kimya üzerinde çalışmalar yapmıştır, ilerleyen süreçte William James’in çalışmalarından etkilenen Tolman, Harvard üniversitesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Burada Felsefe ve Psikoloji üzerine çalışan Tolman, bu arada Geştalt Psikolojisi ile de ilgilenmiş ve yaz dönemini, bir Gestalt Psikologu olan Koffka ile birlikte Almanya ‘da geçirmiştir. Tolman’ın tezi, geriye dönük ket vurma üzerine bir çalışmaydı. Tolman, 1915 yılında Northwestern Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında savaş karşıtı yazıları nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşadıysa da psikoloji alanında yapmış olduğu çalışmalarla birçok ödül almıştır. 19 Kasım 1959’da vefat etmiştir.

Davranışçılığı ise insan ya da hayvan davranışlarının amaçlarını, niyetlerini göz önünde bulundurarak açıklamaya çalışmıştır. Tolman, davranışçıların, davranışı çok küçük birimlere bölüp, analiz ederken, bütünü gözden kaçırdıklarını savunmuştur. Bu nedenle Davranışçıların savunduğu gibi küçük davranış birimleri ile değil, bütüncü davranışlarla çalışmak gerektiğini üzerinde durmuştur.

Davranışları bir bütün olarak ele almayı amaçlayan bu kuram, davranışçılık ile gestalt kuramını birleştirmeye çalışır.

Davranışçılar davranışı küçük adımlarla açıklarken Tolman’ın kuramı bütüncü (molar) davranışlarla açıklar. Davranışın küçük adımlarla tek tek incelenmesinin bütünü kaçırmaya neden olacağını söyler.

Tolman’ın kuramı yöntem olarak davranışçıdır. Fakat davranış, amaç doğrultusunda bilişsel süreçlerle keşfedilir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,