Etiket: Rauf Yekta Bey Aslen NERELİ

Rauf Yekta Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında Eserleri Nelerdir?

Rauf Yekta BeyRAUF YEKTA BEY, müzikçidir (İstanbul 1871-ay.y. 1935). Asıl adı: Mehmet Rauf. Öğrenimi sırasında hat sanatı konusunda icazet (diploma) aldı. Yekta takma adını bu sıralarda kendisine hocası verdi Fransızcanın yanı sıra özel dersler alarak Arapça ve Farsça öğrendi. Uzun yıllar Sadaret Dairesi’nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1922’de emekliye ayrıldı. Aynı yıl Darüllelhan’a atandı. Bu kuruluşun ilk Türk müziği kuramcısı ve Türk müziği tarihi öğretmeni oldu. 1926’dan ölümün ekadar Türk Müziği Eserlerini Sınıflama ve Saptama Kurulu’nun başkanı olarak çalıştı. Günümüzde kullanılan Türk Müziği kuramının kural ve terimlerini saptadı. Yeni bir nota sitemi geliştirerek pek çok eseri bu sistemle notaya geçirdi, değerli ve zengin bir kitaplık ve nota koleksiyonu oluşturdu. Rast makamı dizisini Klasik Türk Sanat Musikisi’nin temel dizisi olarak kabul etti.

Başlıca eserleri: Hoca Zekâi Dede Efendi (1900), Dede Efendi (1924), Türk Musikisi Nazariyesi (1924), İlahiler (1933), A. R. Çağatay, S. Ezgi, A. Irsoy ile birlikte, Bektaşi Nefesleri-(1934) A. R. Çağatay S. Ezgi, A. Irsoy ile birlikte, Mevlevi Ayinleri (1934). Besteleri: Yegâh Mevlevi Ayini, Tahir Buselik Kâr, dört Peşrev, dört Saz Semai, Nakıs Beste, üç Ağır Semai, bir İlahi, bir Tekbir, dört Mart, bir Fantezi, dört Şarkı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Rauf Yekta Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Rauf Yekta Bey
RAUF YEKTA BEY (1871 – 1935)

Ünlü bir müzik bilginimizdir. Yüksek öğrenimini bitirdikten sonra çeşitli memurluklarda bulundu, 1923’te memurluktan ayrıldı. Klâsik Türk müziği üzerine yazılmış eserlerin çoğunu topladı, zengin bir müzik kitaplığı yaptı, bunları inceledi.

Rauf Yekta Bey klâsik Türk müziğini Zekâi Dede’den, müziğin matematik ve fizik kısmını da büyük bilgin Salih Zeki Bey’den öğrenmişti. Kalemi kuvvetli bir edip olduğu için, maksadını iyi ifade ederdi. Türk müziği nazariyatı, tarihi üzerinde ilk ilmî yayınlar onun eserleridir. Yıllarca H. S. Arel ve Dr. S. Ezgi ile beraber klâsik Türk müziği üzerinde ortaklaşa çalıştı. Sonradan her üç bilgin, ayrı yerlerde bulunmaları yüzünden, klâsik Türk müzik bilgisi üzerinde kendi başlarına çalışmaya devam ettiler. Rauf Yekta Bey, klâsik üslûpta eserler de besteledi. Her çeşitten 30 kadar eseri içinde en ünlüleri Yegâh Mevlevî âyini, Tâhir-Bûselik Kâr, güftesi Hâmid’in olan Tekbir’dir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,