Etiket: roma imparatoru

I. Flavius İulius Constans Kimdir

I. Flavius İulus Constans, Roma imparatoru (?. 320 – İspanya 350). Hükümdarlık dönemi: 337-350.

Büyük Constantinus’un oğludur.Büyük Constantinus’un ölümünden sonra payına İtalya, Afrika, İllyrium ve Trakya düştü. Daha önce üvey kardeşi Delmatius’a bağlanmış olan Ripa Gothica (Dacia, Moesia, Scythia toprakları) henüz 15 yaşında olan Constans’ın payına eklendi. Fakat 338’de ağabeyi II. Constantinus, Constans’a verilmiş olan Afrika’yı bir yasa çıkararak kendi yönetimine aldı.

340’ta Costans kardeşiyle Aquilea’ da karşılaştı, yendi ve kardeşini öldürdü. Constans bunun üzerine Britanya, İspanya ve Galya’ya egemen oldu. 341’de Frankları yendi. Başlangıçta adil bir yönetim uygulayan Constans, sonradan kötü bir yönetici oldu. Toplama askerlerin komutanı olan Magnentius’un kendisini augustus ilan ettiğini duyunca İspanya’ya kaçtıysa da Magnentius’un gönderdiği bir haberci tarafından öldürüldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Büyük Konstantin Kimdir

Büyük KonstantinTam adı Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus, Roma imparatoru (MS 22 Şubat 272 – 22 Mayıs 337) Hükümdarlık dönemi: 306-337.

Constantius Chlorus’un oğludur. Genç yaşta eğitilmek üzere imparator Diocletianus’un sarayına gönderildi. Burada bir asker gibi yetiştirildi. Latin kültürü aldı, yeni yayılmaya başlayan Hıristiyanlıkla tanıştı ve bu dine yakınlık duydu. Diocletia-nus 305’te Maksimianus ile birlikte tahttan çekilince Constantius imparatorluğun batı kesiminin imparatoru oldu. Ancak sezar olması gereken Cons-tantinus, doğunun augustusu olan Ga-lerius’un sarayında rehin kaldı. Constantius, Britanya’ya yapacağıbir seferde kendisine yardımcı olması için Ga-lerius’tan oğluna izin vermesini istedi. Bu izin verilmeyince Constantinus saraydan kaçtı ve Bolonya’da babasıyla buluştu. Constantius Britanya seferkideyken 306’da York Kenti’nde öldü. Ordu Constantinus’u imparator ilan etti. 307-310 arasında imparator olmak için mücadele eden altı kişinin çarpış-malarıyla geçti. 310’da Maksimianus, 311’de Galerius öldü. Roma’yı ele geçirmiş olan Maksentius üzerine yürüyen Constantinus 312’de onu öldürerek İtalya’nm tümünü ele geçirdi. Öteki imparatorlar Licinus ile Maksimianus Daia, Campus Serenus’ta savaşa tutuştular. Yenilen Maksimianus Daia Anadolu’ya kaçtı ve 313’te Tarsus’ta öldü. Böylece imparatorluğun batısı Constantinus’a, doğusu da Licinus’a

kaldı. Bu arada Constantinus kız kardeşi Constantia ile Licinus’u evlendirerek ilişkilerini sağlama aldı. Constantinus’ un 313’te yayınladığı ve din özgürlüğünü içeren “Milano Fermanı“, Licinus ile aralarının açılmasına neden oldu.Hıristiyanlığa yakınlık duyan Constantinus’a karşılık Licinus çok-tanrılı dinden yanaydı. Aralarındaki gerginlik 314’te Balkanlar’da yapılan bir dizi savaşla su üstüne çıktı. Savaşa Constantinus kazanmasına karşın Licinus ile anlaşmayı yeğledi. Batı topraklarından yalnız Trakya’yı Licinus’a verdi ve barbar akınları dışında birbirlerinin topraklarına girmemeyi kararlaştırdılar. 323’e kadar anlaşmış görünen iki imparator, sezarların seçiminde anlaşmazlığa düştüler.. Üsküdar’da yapılan savaşı Licinus yitirdi. Ancak eşi Constantia’nın ricasıyla yaşamı bağışlandıysa da 325’te devlete ihanetle suçlanarak öldürüldü. Böylece 306-325 arasında sürüp giden imparatorlar savaşı son buldu ve Constantinus tek başına imparator oldu. 325-337 arasında Roma İmparatorluğu için bir barış dönemi oldu. Constantinus kendini imparatorluğun bayındırlığına adadı. 326’da imparator oluşunun 20. yıl törenleri için Roma’ya gitti. Bu gidişinde Roma’nın başkent olmaktan çıktığını iyice anladı. Gerçekten 324’te Bizans’ın (İstanbul) yeniden yapımına başlanmıştı. 11 Mayıs 330’da İstanbul büyük törenlerle başkent oldu. 326’dan ölümüne kadar Constantinus bir daha Roma’ya gitmedi. Bizans’ın adını değiştirdi ve kendi adını verdi: Constantinopolis. 326-337 arasında Avrupa’da Franklar, Sarmatlar ve Gotlara karşı yapılan saldırıların ötesinde önemli bir olay görülmez.

337’de Pers Kralı II. Sapor (309-380) Mezopotamya’dan toprak isteminde bulunca Constantinus sefere kendisi komuta etmek istedi. Ancak Nicomedia’ya (İzmit) geldiğinde hastalandı. Hastalığı artınca vaftiz edilmesini istedi ve kısa süre sonra da öldü.

Roma imparatorlarının en büyüklerinden biri olan büyük Constantinus, tek başına ülkeyi yönettiği dönemde toprakları güvence altına aldı, güçlü bir sivil yönetim kurdu, İstanbul’u başkent yaparak doğuya daha fazla önem verdi. Hıristiyanlık resmi din oldu. İmparatorluğun başta İstanbul olmak üzere büyük kentleri bayındır bir hale geldi. Ölümünden sonra yerine oğulları II. Constantinus, II. Constatius ve Constans geçtiler.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

II. Konstantin Kimdir

II. KonstantinTam adı II. (Genç) Flavius Claudius Constantinus, Roma imparatoru (Arles 316 – Aquilea 340). Hükümdarlık dönemi: 337-340.

Büyük Konstantin’in oğludur. 321’de babası tarafından konsüllüğe atandı. 328’de Almanlar’a, 332’de Gotlara karşı zafer kazandı. 337’de Büyük Constantinus’un ölümü üzerine, oğulları imparator unvanını aldlar ve bir süre ülkeyi birlikte yönettiler. 338’de Dacia’daki Viminacium’da toplanarak bir anlaşmaya vardılar. Babalarının yapmış olduğu paylaşmaya göre İspanya, Britanya ve Galya II. Konstantin’e verildiyse de kardeşi Constans’a düşen İtalya ve Afrika’nın kendisine verilmesini istedi. 340 yılı başlarında Alpleri geçti ve Aquilea’da Naisus’tan gelen Constans ile karşılaştı; tuzağa düşürülerek öldürüldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Konstantius Chlorus Kimdir

Konstantius ChlorusKonstantius Chlorus, tam adı Marcus Flavius Valerius Constantius Herculius Augustus. Roma imparatoru (Moesia 250-York 306). Hükümdarlık dönemi: 305-306.

Büyük Konstantin’in babasıdır. İmparator Maksimianus tarafından sezar yapıldıktan sonra Marcus Flavius Valerius adını aldı. Chlorus (Solgun) diye anılır. Diocletianus’un oluşturduğu tetrarhi’nin (dörtlü yönetim) üyelerinden biriydi. 293’te batıda Maksimianus’a sezar olarak atandı. Diocletianus’un isteğiyle Konstantin’in annesi Helena’dan ayrılarak, Maksimianus’un üvey kızı Theodora ile evlendi.

Maksimianus, Galya ve Britanya’yı Konstantin’e bıraktı. 293’e Britanya’da başarılar kazandı ve Britanya yeniden Roma’ya bağlandı. Buraya yeni bir yönetsel düzenleme getirdi, Britanya dört eyalete bölündü. 298’de Constantius, Galya’ya geldi ve Almanlara karşı parlak bir zafer kazandı. 305’te Diocletianus resmen tahttan çekildikten sonra Constantius batıda imparator olarak tahta geçti. Bu kez yalnız Galya, Britanya ve İspanya’yı aldı. İtalya, Afrika ve Pannonia’yı sezan Severus’a bıraktı. Britanya’yı Pictlerin ele geçirmesi üzerine çıktığı seferde büyük zafer kazandı. Bir yıllık bir saltanattan sonra York’ta öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

II. Konstantius Kimdir

II. KonstantiusII. Konstantius, tam adı Flavius Julius Constantius Augustus, Roma imparatoru (Sirmium 317-Galya 361). Hükümdarlık dönemi: 337-361.

Büyük Konstantin’in oğludur. Babasının 337’de ölümünden sonra imparator unvanını aldı ve yapılan paylaşmada Küçük Asya, imparatorluğun doğu toprakları ve Mısır II. Konstantius’a düştü. Doğuda Perslerle savaşlar yaptıysa da sınırların güvenliğini tam olarak sağlayamadı. Kardeşi Constans’ın ölümünden sonra, suikastı düzenleyen Magnentius imparator oldu ve yasa dışı yoldan yönetimi ele geçirdi. 351’de II. Konstantius, Mursa’da Magnentius’u bozguna uğrattı.

352’de Sicilya ve Afrika’yı aldı. 353’te Galya’da bulunan Magnentius’un yetkilerini elinden aldı ve Lion’da yendi ve tek başına imparator oldu. 355’te sezarlığa yükseltilen İulianus’a Galya’nın korunması görevi verildi. 357-358’de Sarmat, Quad ve Perslerle savaşlar yapıldı. Perslerin doğuda bazı yerleri ele geçirmesi üzerine Paris’te bulunan İulianus’dan kuvvetleriyle kendisine katılmasını istedi. Ancak II. Konstantius Kilikya’ya geldiği sırada hastalandı ve öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,