Etiket: roma

Titus Flavius Sabinus Vespasianus Kimdir

Titus Flavius Sabinus VespasianusTİTUS Flavius Sabinus Vespasianus, Roma imparatoru (Roma İS 39 – Aquae Cutiliae / Sabina 81). Hükümdarlık dönemi: İS 79-81. İmparator Vespasianus’un (İÖ 69-79) büyük oğludur.

Neron’un sarayında iyi bir eğitim gördü, iyi bir asker olarak yetişti. Germania’daki savaşlara katıldı. İS 67’de babasıyla birlikte Filistin’e gitti. Kudüs’ün kuşatılmasıyla görevlendirildi, İS 70’te kendi ele geçirdi. İS 73-74 arasında censor, İS 70-79’da babası ölünce imparator oldu. Babasının yapımını başlattığı Roma’daki ünlü Colloseum‘u tamamladı. Kendi adını taşıyan Titus hamamlarını ve Titus takını yaptırdı.

24 Ağustos 79’da Vezüv Yanardağının patlayarak Pompeii ve Herculaneum kentlerini haritadan silmesi ve Roma’nın büyük bir yangın geçirmesi de onun dönemine rastladı. Ölümünden sonra yerine kardeşi Domitianus (İS 81-96) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , ,

Trajan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

trajanMarcus Ulpius Nerva Traianus (İtalice / Güney İspanya 18 Eylül 53 – Selinus /Selindi – Anadolu 8 Ağustos 117). Hükümdarlık dönemi: 98-117.

Babası Roma Ordusu’nda subaydı. Gençlik yıllarında babasının yanında iyi bir asker olarak eğitim gördü. 88-89 arasında Germanya’da patlak veren bir ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Burada kazandığı başarı üzerine 91’de konsül seçildi. Aynı zamanda Yukarı Germanya valisi atandı. 97’de yaşlı ve hasta olan İmparator Nerva (96-98) tarafından ortak imparator ilan edildi.

Nerva’nın ölümü üzerine de 27/28 Ocak 98’de tek başına imparator oldu. Bu sırada Yukarı Germanya’da bulunduğu için, Roma’ya ancak 99’da gelebildi. Güçlü kişiliği ve yetenekli bir asker olması nedeniyle kısa sürede kendini halka sevdirdi. Tuz yatakları açısından zengin olan Dacia’ya bir sefer düzenledi. 101-102 ve 105-106 arasında yaptığı iki seferle bu bölgeyi boyunduruk altına aldı.

İmparatorluğun birçok yerinde bayındırlık etkinliklerine girişti. Parthlara karşı 113-117 arasında sürecek olan uzun bir sefere çıktı. Bu sefer sırasında Doğu Anadolu, Güneybatı Kafkasya ve Mezopotamya’nın br bölümünü yeniden Roma’ya kazandırdı. 115’te Parhtların başkenti Ktesiphon’a girdi. Ancak bölgede Yahudilerle putperestler arasında başgösteren çatışmalar üzerine geriye dönmek zorunda kaldı. Dönüş yolunda hastalandı, 8 Ağustos 117’de öldü.

Traianus, Roma İmparatorları arasında büyük sayılanlardan biridir. Ölümünden sonra yerine yeğeni Hadrianus (117-138) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Flavius Iulius Valens Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Flavius Iulius ValensFlavius Iulius Valens, Roma imparatoru (Cibalae/Pannoia 328 ? – Edirne 378). Hükümdarlık dönemi: 364-378.

Ağabeyi I. Valentinianus (364-375) ile birlikte yetenekli bir asker olarak yetişti. Ağabeyinin imparator seçilmesi üzerine, ordunun isteğiyle ortak imparator oldu (28 Mart 364). Valens, başkent İstanbul olmak üzere doğunun yönetimini üstlendi. 365 kışında doğuda başgösteren ayaklanmalar üzerine Suriye’ ye gitti. 368’de Vizigotlarla savaştı ve onları barışa zorladı.

371’de Sasani Kralı II. Şahpur’un Mezopotamya’ya yaptığı bir saldırıyı püskürttükten sonra Got tehlikesinin yeniden başgöstermesi üzerine Trakya’ya döndü. 373’te Moesia’ya yerleştirdi. Ancak Romalı komutanların Got önderlerini öldürmeye kalkışmaları üzerine 377’de yeniden savaş başladı. Bunun üzerine Valens, Trakya’ya girdi. Edirne yakınlarında yapılan savaşta Got atlılarının üstünlüğüyle Romalılar savaşı yitirdiler.

Valens de savaş alanında öldürüldü. İstanbul’un su sorunu çözmek amacıyla (bugün Şehzadebaşı) Bozdoğan Sukemeri’ni yaptırdı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Flavius II. Valentinianus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Flavius II. Valentinianus

Flavius II. Valentinianus, Roma imparatoru (? 371 – Viyana 392). Hükümdarlık dönemi: 375-392.

1. Valentinianus’un (364-375) küçük oğludur. Babasının ölümü üzerine tahta geçen ağabeyi Gratianus ile birlikte 4 yaşındayken ortak imparator ilan edildi. Viyana’ya yerleşen II. Valentinianus, esas gücü elinde bulunduran ağabeyi Gratianus’tan hoşnut olmayanların Britanya Orduları komutanı Magnus Maximus’u imparator seçmeleri üzerine imparatorluk kargaşa içine sürüklendi. 303’te Gratianus öldürülünce devletin yönetimi Maximus’un elinde kaldı.

Ancak II. Valentinianus İtalya ve İllyricum’un denetimini elinde tutmayı başardı. 387’de Maximus İtalya’ya girince, Selanik’e kaçtı. 388’de dönemin güçlü komutanı Theodosius (sonraki imparator Büyük Theodosius), kazandı ve onu öldürdü, II. Valentinianus’u da Galya’ya gönderdi. Bir süre sonra genç imparator ölü bulundu (Mayıs 392).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Flavius I. Valentinianus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Flavius I. Valentinianus, Roma imparatoru (Cibalae/Ponnonia 321 – Brigetio/Pannonia 375). Hükümdarlık dönemi: 364-375.

Askeri kademelerde ilerleyerek tribun oldu ve Afrika Orduları komutanlığı yaptı. İmparator İovianus’un çok kısa süren saltanatından (Haziran 363-Şubat 364) sonra öldürülmesi üzerine ordunun isteğiyle kardeşi Valens’i (364-378) ortak imparator seçti ve doğunun yönetimini ona verdi.

Başkent olarak Milano’yu seçtikten sonra, Alamanlar, Saksonlar ve Frankların üzerine yürüdü, Galya’da huzuru sağladı. Pannonia’da ayaklanan Valentinus’un ayaklanması bastırıldı. 367’de karışıklıkların önüne geçtikten sonra 9 yaşındaki oğlu Gratianus’u üçüncü ortak imparator ilan etti. 375’te Pannoia’da başlayan ayaklanmayı önlemek için buraya geldiyse de geçirdiği bir felcin arkasından öldü (17 Kasım 375).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Theodosius Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

theodosius

THEODOSİUS (346 – 395), Eski Roma’nın en ünlü imparatorlarından biridir. Önce babası Theodosius Flavius’ un emri altında kendini göstermiş, bir süre sonra inzivaya çekilmişse de üç yıl sonra ordunun başında barbarlara karşı büyük başarılar kazanmış olduğu için imparatorluğun Doğu kesimi kendisine verilmiştir.

Theodosius Gotlar’a karşı başarı ile savaşmıştı. O sırada Selânik’te hastalandı, Hıristiyanlığı kabul etti. Ondan sonra, topraklarında Hıristiyanlığın yayılması için çok çalıştı, bu arada büyük zulümler yaptı. Puta tapanları toplu halde öldürttü, tapınaklarını yıktırdı. 387’de Antakya’da kendisine karşı bir ayaklanma olunca Theodosius bütün şehir halkının öldürülmesini emrettiyse de sonradan insafa gelip bundan vazgeçti. Selânik’teki bir ayaklanma üzerine 7.000 kişiyi kılıçtan geçirtti, sonra pişmanlık getirdi, başrahibin verdiği hükme uyarak inzivaya çekildi.

Theodosius «imparator» sanını taşıyan son Roma hükümdarıdır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Arbogast Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Arbogast; (ö. 8 Eylül 394), barbar kökenli Roma komutanıdır. Gösterdiği Romalı adayı kukla imparator olarak tahta geçiren ilk kişidir.

Büyük bir olasılıkla Frank kökenli olan Arbogast, Batı Roma ordusunda magister equitum (süvari komutanı) rütbesine yükseldi. 380’de İmparator Gratianus tarafından, Trakya’daki Gotlara karşı savaşan Doğu Roma imparatoru Theodosius’un yardımına gönderildi ve onun hizmetinde kaldı. Tahta zorla el koyan Magnus Maximus’un 388’de İtalya’da Theodosius’a yenilmesinden sonra, Maximus’un oğlu Flavius Victor’un ele geçirmiş olduğu Galya’yı, Batı Roma imparatoru II. Valentinianus adına geri aldı. Ertesi yıl, 384’te Galya’yı işgal etmiş olan Frank önderler Marcomer ve Sunne’yi antlaşma yapmaya zorlayarak, Ren sınırında barışı sağladı.

Arbogast, 391’de, comes (kont) ve naip sıfatıyla Galya’nın mutlak hükümdarı durumuna geldi. Valentinianus onu görevinden almaya kalkışınca, Arbogast, bunu yapacak güce sahip tek kişinin Theodosius olduğunu ilan etti. Valentinianus, 15 Mayıs 392’de Vienna’da (bugün Vienne, Fransa) öldü. Ölüm biçimi Arbogast tarafından hazırlanmış bir cinayeti akla getiriyordu. Arbogastes, retorik hocası olan Eugenius’u Batı Roma imparatoru ilan etti; Roma Cumhuriyeti’ne beslediği hayranlık ve Ariusçu Hristiyanlarla Katolikler arasındaki çekişmeye karşı duyduğu hoşnutsuzluk ile paganizmi yeniden canlandırmaya çalıştı. 393-94 kışında. Ren boylarında Ripuraia Frankları Chamavilere karşı başarılı bir sefer yaptı, ama mayısta, Theodosius pagan başkaldırıyı ezmek amacıyla batıya yürüdü. İki gün süren çarpışmalar Theodosius’un zaferiyle sonuçlandı. Eugenius’un boynu vuruldu, Arbogast ise kendini öldürdü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Antoninus Pius Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Antoninus Pius; tam adı caesar titus aelıus hadrianus antoninus augustus pius, asıl adı titus aurelius fulvius boionius ARRius antoninus (d. 19 Eylül 86, Lanuvium, Latium – ö. 7 Mart 161, Lorium, Etruria), İS 138-161 arasında Roma imparatoru. Ilımlı ve basiretli bir tutumla hüküm süren Antoninus, imparatorluğa 84 yıllık (İS 96-180) bir iç barış ve refah dönemi yaşatan “Beş İyi İmparator”un dördüncüsüdür.

Galya kökenli bir aileden geliyordu; babası ve dedeleri de konsüldü. IS 120’de konsül olarak görev yaptıktan sonra, İmparator Hadrianus (hd 117-138) tarafından İtalya’da adli yönetime yardım etmekle görevlendirildi. Asya eyaletini yönetti (y. 134), daha sonra imparatorun danışmanı oldu. Hadrianus, 138’de Antoninus’u evlat edinerek vârisi yaptı. Ayrıca daha sonra her ikisi de imparator olan Marcus Aurelius ve Lucius Verus’u da Antoninus’a vâris atadı. Antoninus, başa geçtikten sonra Senato’yu Hadrianus’a geleneksel kutsal şeref unvanlarını vermeye ikna etti. Bu davranışı ve belki başka benzeri hareketleri nedeniyle Antoninus’a Senato tarafından Pius (Değerbilir) adı verildi. 140 sonlarında ya da 141 başlarında karısı Faustina ölünce, onun anısına yoksul kız çocukları için bir yardım kurumu olan Puellae Faustinianae’yi kurdu. 2. yüzyıl kaynaklarında Antoninus’la ilgili kayıtlar çok azdır. Yirmi üç yıllık hükümdarlığı sırasında pek az sarsıcı olay olduğu kesindir. Bu dönemde Roma’nın egemenliği altındaki Britanya’da başlayan bir ayaklanma bastırılmış, Roma’nın sınırını Hadrianus Duvarı’nın 160 km kuzeyine kadar genişletmek için 142’de bir set inşa edilmiş ve buraya askeri birlikler yerleştirilmiştir. 58,5 km uzunluğundaki bu sete Antoninus Duvarı adı verilmiştir. Ayrıca, Mauretania, Germania, Daçya ve Mısır’da patlak veren ayaklanmalar da Antoninus’un orduları tarafından denetim altına alınmıştır.

Hatip Aelius Aristides’in 143-144’te yazdığı ünlü methiye, Antoninus döneminde halkın çoğunluğunun durumundan hoşnut olduğunu dile getirir. Antoninus’un ölümünden sonra imparatorluk, düşman kabilelerin istilasına uğramış ve bunu iç karışıklıklar dönemi izlemiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,