Etiket: Şah

I. ve II. Bahadır Şah Hakkında Bilgi

I. Bahadır Şah, bahadur şah ve şah âlem olarak da bilinir (d. 14 Ekim 1643, Burhanpur – ö. 27 Şubat 1712, Lahor, Hindistan), 1707-12 arasında Hint-Türk hükümdarı.

Evrengzib’in ikinci oğlu olarak Şehzade Muazzam unvanını taşıyordu. Ağabeyinin, babasının rakibi olan amcası Şah Şüca’ya katılması üzerine tahtın tek vârisi durumuna geldi. 1663’te, Hindistan’ın güney ve orta kesimlerini kaplayan Dekkan Platosu bölgesine babasını temsilen gönderildi. 1683-84’te Bombay’ın güneyinde Portekizlilerin elinde bulunan Goa’daki Marathalann üzerine gönderilen bir orduya komuta etti, ama Portekizlilerin desteğinden yoksun kaldığı için büyük bir bozguna uğrayarak geri çekildi. Sekiz yıl boyunca zulüm gördükten sonra 1699’da babası tarafından Kâbil valiliğine atandı. Babasının ölümünden sonra iki erkek kardeşini öldürterek tahta çıktı. I. Bahadır Şah adıyla kısa süren hükümdarlığı sırasında Marathalann ve Racputlann muhalefetiyle uğraştı. 1710-12’de Sihleri Pen-cap Dağlarına sürdü. Önderleri Banda Singh Bahadır’ı ele geçiremediyse de, ona boyun eğdirmeyi başardı.
——————————————————————————————————–
II. Bahadır Şah, bahadur şah olarak da bilinir (d. 24 Ekim 1775, Delhi – ö. 7 Kasım 1862, Rangoon), tam adı siraceddîn bahadır şah, 1837-58 arasında hüküm süren son Hint-Türk hükümdarı. Şair, müzisyen ve hattat olarak siyasal önderden çok, bir sanatçıydı.

II. Ekber Şah ile Lal Bai’nin ikinci oğluydu. Hükümdarlık döneminin büyük bölümünde, gerçek bir yetki sahibi olmaksızın İngilizlere hizmet etti. 1857-58 Hint Ayaklanmasına gönülsüzce ve çok kısa bir süre için katıldı. Ayaklanma sırasında Meerut kentinden gelen isyancı birlikler Delhi’yi ele geçirdi ve Bahadır Şah’ı ayaklanmanın göstermelik önderliğini kabullenmeye zorladı. Şah 82 yaşında ölüm korkusuyla buna rıza gösterdi. Ayaklanmanın İngilizlerce bastırılmasından sonra ailesiyle birlikte Birmanya’ ya (bugün Myanmar) sürüldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , ,

Tahmasb Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Tahmasb

Safevî hükümdarlarından ikisi Tahmasb adını taşır:

I. Tahmasb (saltanatı: 1524-1577). — Safevî hanedanınnı kurucusu I. Şah İsmail’in oğludur. Babasının ölümü üzerine 12 yaşında tahta geçti. Yavuz Sultan Selim‘le Şah İsmail nasıl yıllarca savaştılarsa, bunların oğulları olan Kanunî Sultan Süleyman‘la I. Tahmasb da bütün saltanatları boyunca savaştılar. En sonunda Tahmasb yenildi, Tebriz, Hemedan, Nahcıvan dolayları Osmanlı İmparatorluğuna katıldı.

II. Tahmasb (saltanatı: 1722-1733). — Şah I. Hüseyin’in oğludur. Babasının Mahmut Afganî tarafından tahttan indirilmesi üzerine, Nadir Şah, Tahmasb’ı, küçük yaşta Safevî devletinin tahtına çıkardı. Kendisi de «Tahmasb Kulu» sanını aldı. Yalnız, Tahmasb’ın hükümdarlığı sözde kalmış, iktidarı Nadir Şah kendi elinde bulundurmuştur.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

I. Bahadır Şah Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. Bahadır Şah Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. Bahadır Şah Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (1643 – 1712)

Hindistan’da hüküm süren Timuroğulları’ndan bir hükümdardır. Babası Evrengzib Alemgir, annesi Keşmir sultanlarından Rahmetünnisa Nevvab Bai’dir.

Asıl adı Muhammed Muazzam ise de 1675’ten sonra Şah Alem sanını almıştır. Bahadır Şah, daha babasının sağlığında birçok seferlere katıldı, iki defa Dekken valiliğinde bulundu. Babasının ölümü üzerine kardeşi Azam Şah ile yaptığı taht kavgasını kazanarak 1707’de tahta çıktı. Bahadır sanını aldı. Hayatının sonlarına doğru yerleştiği Lahor şehrinde öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

II. Bahadır Şah Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. Bahadır Şah

II. Bahadır Şah (24 Ekim 1775, Delhi, Hindistan – 7 Kasım 1862, Yangon, Myanmar)

Timuroğulları’ndan bir Hint hükümdarıdır. Timur’un soyundan Ekber Şah’ın oğlu, Delhi sultanlarının sonuncusudur. Asıl adı Ebul Muzaffer Siracüddin Muhammed’dir.

Bahadır Şah II. 1837 de tahta geçti, Hindistan’da İngilizler’e karşı yapılan büyük 1857 ayaklanmalarına katıldı, bağımsızlığını ilân etti. Delhi’nin düşmesi üzerine dedesi Hümayun’un türbesine sığınmak zorunda kaldı. İngiliz komutanı Hudson’a teslim oldu. Askerî mahkemeye verilerek Birmanya’nın merkezi Rangun’a sürüldü, orada öldü. Bahadır Şah II. bilgin bir insan, aynı zamanda da şair ve iyi bir hattattı. Basılmış bir divanı ve Şiraz’lı Sadi’nin «Gülistan» ına yazdığı bir şerhi vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Şah Sultan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Şah Sultan tarihte Kanuni Sultan Süleyman’ın kızkardeşi olarak bilinir.Gönül dünyası zengin tasavvufa ve maneviyata ilgi duyan iffetli bir sultan olduğu iddia edilmektedir.1572 yılında vefat etmiştir. 1556 yılında Mimar Sinan tarafından yaptırılan Şah Sultan Camii onun adına yaptırılan önemli eserlerden biridir.

Çocukluğunun ağabeyi Kanuni ile birlikte Manisa’da geçtiği iddia edilmektedir. Şah Sultan, sonradan 1539 yılında sadrazamlık makamına gelecek Lütfi Paşa ile 1523’te evlenmiştir.

EVLİLİĞİ

Kocası Lütfi Paşa sert mizaçlı bir insan olduğu ve anlaşamadıkları için 1541’de boşanmışlar neticesinde kocası sadrazamlık makamını kaybetmiştir. 19 yıl süren bu evlilikten İsmihan ve Neslihan adında iki kız çocukları dünyaya gelmiştir.

Şah Sultan’ın Sümbüli tarikatına mensup olduğu ve Koca Mustafa Paşa Sümbüliye zaviyesi Şeyhi Merkez Musa Muslihiddin El-Germiyani’ ye intisap ettiği bilinmektedir. Kimi kaynaklarda da onun hem Mevlevi, hem de Merkez Efendi’nin müridesi olduğu söylenmektedir.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , ,