Etiket: siyasi kariyeri hakkında bilgi.

Jawaharlal (Cevahirlal) Nehru Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Jawaharlal NehruJawaharlal Nehru; Hintli bağımsızlık önderi, politikacıdır (Allahabad 1889-Yeni Delhi 1964).

Büyük Britanya’da doğa bitimleri ve hukuk öğrenimi gördü (1905-1912). Ülkesine döndükten sonra avukatlık yapmaya başladı. 1916’da Lucknow’da yapılan Hint Ulusal Kongresi’nde, Mohandas Gandi ile tanıştı (1916). Amritsar’da sömürge yönetimini protesto için toplanan sivil halka karşı İngilizler tarafından düzenlenen katliam, yaşamında önemli bir dönüm noktası oldu. Avukatlığı bırakarak Gandi’nin dinsel gizemciliğine katılmamakla birlikte, onun milliyetçi düşüncelerine güçlü bir biçimde destek vermeye başladı. Hint Ulusal Kongresi ve Hindistan Hilafet Komitesi’nin beraberce sürdürdükleri İngiliz yönetimiyle hiçbir alanda işbirliği yapmama eylemine katıldı (1920-1922). İki kez (1923-1925, 1927-1929), Kongre Partisi Genel Sekreterliği’ne seçildi. Avrupa ve SSCB gezilerinde (1926-1927), edindiği izlenimler sonrasında bağımsızlık ve sosyalizmi birbirinden ayrılmaz amaçlar olarak ele almaya başladı. 1929’da sosyalist eğilimli sendikal harekete önderlik yaptı. Aynı yıl, Gandi’nin önerisiyle Hint Ulusal Kongresi’nin başkanlığına getirildi ve bağımsızlık öncesinde başkanlık Geçimleri her yıl yinelenen bu kongrenin çeşitli dönemlerde başkanlığını yaptı. “Halkı barış yoluyla diren-meye”çağırdığı için, İngilizler tarafından birçok defa tutuklandı. Hintlilerin yerel yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarını öngören Hindistan Yönetim Yasası’nın Büyük Britanya tarafından kabul edilmesine (1935) karşın, yasayı yeterli bulmayarak 1936 Seçimleri’nin boykot edilmesini savundu. Ancak daha sonra seçimlere katılıp izlenecek etkin bir politikayla anayasanın işlemez duruma getirilmesini öngören görüşü benimsedi, ikinci Dünya Savaşı patlak verince (1939) Hindistan’ın ancak özgür bir ülke olarak Nazilere karşı İngilizlerin yanında yer alacağım savundu. Bu arada genel Vali Linlithgow’un Hintli temsilcilere danışmaksızın Hindistan’ın Büyük Britanya yanında savaşa girdiğini açıklaması üzerine, Kongre Partisi, yerel yöneticilerini olaya tepki olarak görevlerinden çekti. Japonya, 1942’de Güneydoğu Asya’ya saldırınca, İngiliz Başbakanı W. Churcill, yeni bir anayasa önerisiyle Hindistan’ın desteğini kazanmak istedi. Ancak yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken, Gandi’nin “Hindistan’ı terkedin” sloganıyla başlattığı eylemlerin sonucunda, Kongre Partisi’nin tüm yöneticileri tutuklandı. Savaş sonrasında, iki yıl süren bağımsızlık görüşmelerinde başkanlık yaptı (1945-1947). Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasına (15 Ağustos) karşın, aynı tarihte kurulan Müslümanların çoğunlukta olduğu Pakistan’ı da tanımak zorunda kaldı. Hindistan’da kurulan geçici hükümetin başbakanlığına ve dışişleri bakanlığına getirildi. Yeni anayasa tamamlandıktan sonra ilan edilen cumhuriyet yönetiminde de aynı görevleri üstlendi (Ocak 1950). Başkanlığını yürüttüğü Kongre Partisi’nin 1957 ve 1962 seçimlerini kazanarak ölümüne kadar geçen süre içinde iç ve dış politikada ülkesinin birinci adamı olmayı sürdürdü. Hindistan’da demokratik ve parlamenter bir yönetim sisteminin oluşması, merkezi planlamaya dayalı sosyalist bir ekonomi, toplumsal adalet ve laik bir düzenin yerleşmesi ekonomik ve toplumsal politikasının felsefesini oluşturdu. Tarafsız bir dış politika izleyerek, Asya ve Afrika ülkelerinin aralarındaki dayanışmayı artırıcı ve Birleşmiş Milletler’de bölgelerine ilişkin sorunların dile getirilmesinde daha fazla söz sahibi olmalarına olanak tanıyan Bağlantısızlar hareketine Tito ve Nâsır ile birlikte öncülük yaptı. Bandung Konferansı (Nisan 1955), Çin ile sınır anlaşmazlığı (1962) ve Pakistan ile her dönemde sorun oluşturan Keşmir, dış politikada karşılaştığı en önemli olaylar oldu.

Başlıca eserleri: Glimpsis of World History (bazı bölümleri 1965’te Dünya Tarihine Bakışlar; 1970’te Sosyal Devrimler, Ulusal Savaşlar olarak çevrildi) 1934, Toward Freedom (Özgürlüğüne Doğru), (otobiyografi) 1934, The Discovery of İndia (Hindistan’ın Ortaya Çıkışı) 1944.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Turgut Özal Hayatı

Turgut ÖzalTurgut Özal, siyaset adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. cumhurbaşkanıdır (Malatya 1927 – İstanbul 17 Nisan 1993).

İlkokulu Silifke’de, ortaokulu Mardin’de, liseyi Kayseri’de okudu. 1950’de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’ni bitirerek elektrik mühendisi oldu. Aymnı yıl Devlet Su İşleri’nde Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde (EİEİ) çalışmaya başladı. 1952’de EİEİ, bir yıllığına uzmanlık eğitimi görmek üzere ABD’ye gönderdi. Yurda dönünce yine aynı kuruluşta elektrifikasyon planlaması, hidroelektrik baraj ve santrallerin projelendirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar yaptı. 1958-1959’da DP iktidarının kurduğu Planlama Komisyonu’nda sekretaryayı yürüttü. Askerliğini, 27 Mayıs 1960’tan sonra yedek subay olarak yeni kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) yaptı. Bunu iki buçuk yıllık ODTÜ matematik hocalığı izledi. Ardından Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde genel müdür muavini oldu. 1965’teki AP iktidarı sırasında başbakanlık özel teknik müşaviri oldu. 1967’de DPT Müsteşarlığına getirildi. Bu dönemde Para Kredi Kurulu Başkanlığı, Ekonomik Koordinasyon Kurulu, AET ve RCD Kurulu Başkanlığı yaptı. 1970’te ünlü 10 Ağustos 1970 paketinin hazırlanmasında ön planda yer aldı. 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra DPT’den ayrıldı ve aynı yıl Dünya Bankası’nın iki buçuk yıl süreyle danışmanlık görevini üstlendi. Yurda döndükten sonra çeşitli özel kuruluşların üst düzey yöneticiliğinde bulundu. 1979’da Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) başkanı oldu. 1979 sonunda kurulan Süleyman Demirel Hükümeti döneminde başbakanlık müsteşarı ve DPT müsteşar vekili olarak görev yaptı. 24 Ocak 1980’de açıklanan “İktisadi Önlemler Paketi”nin hazırlayıcıları arasında yer aldı ve iktisadi kararlarda sorumluluğu üstlendi. 12 Eylül 1980 Harekatı’nın ardında 20 Eylül’de kurulan Bülend Ulusu Hükümeti’nde iktisadi işlerden sorumlu başbakan yardımcısı ve devlet bakam oldu. Bu dönemde 24 Ocak Kararlar uygulamasını sürdürdü. Program ilk hazırlandığında gerçekleştirilemeyen vergi değişiklikleri, onun bu yeni görevi sırasında uygulamaya konuldu. Ayrıca Türk lirasının değerinin günlük olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. “Bankerler Olayı” olarak bilinen ve bankerlik piyasasının çökmesiyle sonuçlanan gelişmelerden sonra 13 Temmuz 1982’de görevinden istifa etti. Bir süre İslâm Kalkınma Bankası’nda çalıştı ve çeşitli şirketlere danışmanlık yaptı. Siyasal parti çalışmalarına izin verilmesi üzerine 2 Mayıs 1983’te Anavatan Partisi’ni (ANAP) kurdu. ANAP seçime katılmasına izin verilen üç partiden biri oldu. ” Muhafazakâr”, “sosyal adalet” ve “liberale ekonomi” yanlısı parti, 6 Kasım 1983 Seçimlerinde, oyların % 45.15’ini alarak tek başına çoğunluğu sağladı.

7 Aralık’ta yeni siyasal dönemin ilk hükümetini kuran Özal’ın bakanlar kurulu listesi 13 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onaylandı. Türkiye Cumhuriyetinin 45. Hükümeti olan Özal Hükümeti mecliste güvenoyu aldı. Üç aylık bir aradan sonra 25 Mart 1984’te yapılan yerel seçimlerde de büyük başarı kazanan partisi 54 ilde belediye başkanlıklarını aldı. Onun başkanlığındaki hükümetin bu dönemde en çok dikkat çeken çalışmalarından bire Katma Değer Vergisi’ni Türkiye’de ilk kez uygulamaya koyması oldu (Aralık 1984). Mart 1987’de ABD’nin Houston kentinde başarılı bir by-pass ameliyatı geçirdi. Aynı yılında eylül ayında eski parti liderlerine siyasal haklarının geri verilip verilmemesini belirleyecek olan referandumda partisi, halka “hayır” yönünde oy kullanma çağrısı yaptıysa da “evet” oyları az farkla çoğunluğu sağladı. Bunun üzerine aldığı erken seçim kararını parlamentoya onaylatarak uygulamaya koydu. (29 Kasım, 1987). Seçim sonucu partisi oyların üçte birini almasına karşın, seçimden kısa bir süre önce parlamentoya kabul ettirdiği ve Türkiye’de ilk kez uygulanan çifte baraj sistemiyle, en çok oy alan parti olarak (% 36) milletvekillerinin yaklaşık 2/3’ünün (292) kazanmayı başardı. Seçimden hemen sonra gittiği ABD’de başarılı bir göz ameliyatı geçirdi (Aralık 1987).

Ocak 1987’de İsviçre’nin Davos Kenti’nde Yunanistan Başbakanı A. Papandreu ile Türk-Yunan sorunlarını bir zirvede görüşen ilk Türk başbakanı oldu. Mart 1988’de Brüksel’de Papandreu ile yaptığı ikinci görüşme, Türk-Yunan ilişkilerinde yumuşamaya doğru giden yeni bir dönem başlattı. 37 yıl sonra Atina’yı ziyaret eden ilk Türk başbakanı oldu (13 Haziran 1988). ANAP Büyük Kongresi’nde uğradığı suikasttan hafif yaralı kurtuldu (18 Haziran 1988) ve yeniden genel başkan seçildi. Hükümette bazı değişikliklere gitti.Fransa’ya (Kasım 1988), ABD’ye (Aralık 1988) resmi gezilerde bulundu. ABD gezisinde, Teksas Teknik Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde, ANAP’ın oy oranı % 21.8’e düşmesine karşın, istifa etmeyeceğini, erken seçime gidilmeyeceğini açıkladı. 1988 enflasyonunun % 80’i bulması, hükümetini iyice yıprattı, cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu (Eylül 1989). Muhalefeti katılmadığı cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. cumhurbaşkanı seçildi. (31 Ekim 1989); 9 Kasımda resmen göreve başladı. Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle (2 Ağustos 1990) patlak veren körfez bunalımında ve 17 Ocak 1991’de başlayan savaşta Türkiye’nin etkin bir rol oynaması gerektiğini, bu savaştan kazançlı çıkacağı görüşünü savundu. Nisan 1992’de ABD’ye yaptığı gezi sırasında yapılan sağlık kontrollerinde prostat kanseri teşhisi sonucu yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Yurda dönüşünde aktif politikanın içinde yer almayı sürdürdü. Orta Asya Türk cumhuriyetlerine yaptığı yorucu bir gezinin ardından yurda dönüşünde geçirdiği bir kalp kriziyle yaşamını yitirdi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Muhammed Rıza Pehlevi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Muhammed Rıza Pehlevi Muhammed Rıza Pehlevi; İran şahıdır (Tahran 1919-Kahire 1980).

Rıza Şah Pehlevi’nin en büyük oğludur. İsviçre’de özel öğrenim gördükten sonra 1936’da ülkesine dönerek Tahran Askeri Akademisi’ni bitirdi. 1938′ de teğmen rütbesiyle orduya katıldı; Aynı yıl ilk evliliğini, Mısır Kralı Faruk’un kızkardeşi Prenses Fevziye ile yaptı. 1941’de babası Rıza Şah’ın Almanya ile birleşmesinden korkan SSCB ve Büyük Britanya, İran topraklarına girerek Rıza Şah’ı tahttan indirmeye zorlayınca babasından boşalan tahta çıktı (Eylül 1941). Ocak 1942’de SSCB ve Büyük Britanya ile bir antlaşma imzaladı. Buna göre, iki ülke en kısa zamanda askerlerini İran’dan çekecek, buna karşılık İran, Müttefiklerin yanında savaşa katılacaktı. Eylül 1943’te Müttefiklerin yanında savaşa giren İran’ın, zaten bozuk olan ekonomik durumu, savaştan sonra daha da bozuldu. Şah, bu sorunu çözümlemek için ABD’ye başvurdu. Ekim 1945’te imzalanan bir antlaşmayla İran, ABD’ den önemli bir askeri yardım ve kredi sağladı. 1948’de ilk eşinden ayrıldı ve ikinci evliliğini, 1951’de Süreyya İsfendiyari ile yaptı. Şubat 1953’te, Başbakan Musaddık ile anlaşmazlığa düştü. Musaddık’ın petrolü devletleştirme politikasına karşı çıkarak onu görevden almak istedi. Ancak başaramayınca ülke dışına kaçtı (Ağustos 1953). ABD desteğiyle, birkaç gün sonra geriye dönerek yönetimi yeniden ele geçirdi. Başbakanlığa Ardeşir Zahidi’yi getirdi. Yoğun bir tutuklama kampanyası başlatarak baskıcı bir yönetim kurdu. 1956’da, ABD’nin de yardımıyla gizli haberalma örgütü SAVAK’ı kurdu. 1958’de ikinci eşi Süreyya’dan çocuğu olamaması nedeniyle ayrılarak Farah Diba ile evlendi. İç politikada daha ulusçu ve reformcu bir anlayışa doğru yönelerek 1963’ten sonra “Beyaz/Ak Devrim” adını verdiği toplumsal ve ekonomik bir geliştirme programını başlattı. Bunun bir aldatmaca olduğunu ileri süren öğrencilerin ve dinci grupların tepkisiyle karşılaştı. Tüm ülkeye yayılan gösterileri “kanlı bir biçimde bastırınca 4.000 kişi yaşamını yitirdi (Haziran 1963). Ertesi yıl, İran’ da yaşayan ABD’lilere tam bir dokunulmazlık tanıyan yasayı parlamentoya onaylatınca bu durum, büyük kentlerde ayaklanmalara yol açtı. 1965 Nisanında bir suikastten kurtuldu. 1960′ larda Batı ülkelerinin yanı sıra SSCB ile de ilişkilerini geliştirdi. 1967′ de taç giyerek veliaht sahibi İran hükümdarlarına verilen “şehinşah” ünvanının aldı. 1971’de düzenlediği bir törenle, Pers İmparatorluğu’nun 2500’üncü kuruluş yıldönümünü görkemli törenlerle kutladı. 1975’te, iki partili rejime son vererek ülkenin tek siyasal partisi Ulusal Diriliş Partisi’ni (Ranthakiz) kurdu. SAVAK’ın yardımıyla sürdürdüğü baskı politikasına karşı, muhalefet grupları 1977 sonlarına doğru gittikçe güç kazandı. Paris’te sürgünde yaşayan Şii lider Ayetullah Humeyni, Şah’a karşı mücadelenin simgesi durumuna geldi (1978). Şah karşıtı tüm güçlerin de Humeyni ile işbirliğine girişmesi üzerine başlayan ayaklanma ve karışıklıklar, dört hükümetin düşmesine neden oldu. İktidarının sarsılmaya başladığını gören Şah, 16 Ocak 1979’da ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. İktidardan resmin çekildiğini açıklamadıysa da, 1 Nisan’da İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. Şah, Mısır, Fas, Bahama ve Meksika’ya gittikten sonra, kanser tedavisi için ABD’ye geçti (Ekim 1979). Kasım 1979’da, İranlı öğrenciler, Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’ni işgal ederek 50 ABD’ liyi rehin aldılar ve Şah ile değiştirmek istediler. Bu önerinin geri çevrilmesinden kısa bir süre sonra, ABD Hükümeti, Şah’ın oturma izninin uzatılmayacağını açıklayınca, önce Panama’ya, ardından Kahire’ye gitti. Kahire’de tedavi gördüğü hastanede öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Rıza Pehlevi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Rıza PehleviRıza Pehlevi; İran şahıdır (Savad Küh/Mazenderan 1878-Johannesburg/ Güney Afrika 1944).

23 yaşında bir Kazak tugayına katıldı, kısa zamanda yükselerek tugayın komutanlığını üstlendi. 21 Şubat 1921’de tugayı ile Tahran’ı basarak, Ahmet Şah Hükümeti’ni devirdi ve yeni kurulan hükümette savunma bakanlığına getirildi. Kısa zamanda orduyu denetim altına aldıktan ve Başbakan Tobatobai’yi etkisiz bir konuma ittikten sonra, 1923’te başbakanlık görevini üstlendi. 1925’te şah ilan edildi. Ülkenin tek yöneticisi olduktan sonra o dönemde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki uygulamaların da etkisiyle bir dizi reform uygulamaya koydu. 1928’de kapitülasyonları ve yabancı devletlerin yurttaşlarına tanınan ayrıcalıkları kaldırdı. Ülke içinde ayrı birer devlet görünümünde olan kabilelerle savaşarak onları silahsızlandırdı. Kara ve demiryolları yapımını hızlandırdı. Hukuk sisteminde değişiklik yaparak Fransız hukuk sistemini kabul etti, din adamlarının etkilerini azaltmaya çalıştı. Eğitime önem verdi. İlk ve orta öğrenim kurumlarının yanında Tahran Üniversitesi’ni kurdurdu. Atatürk devrimlerinden etkilenerek bunları örnek aldı. 1934’te yapılan yenilikleri görmek amacıyla Türkiye’ye gelerek Atatürk’ün konuğu oldu. ikinci Dünya Savaşı sırasında tarafsızlığını ilan etmekle birlikte Almanya yanlısı bir politika izlemesi Müttefiklerin tepkisine yol açtı. Müttefiklerin SSCB’ye gönderdikleri yardımın İran’dan geçmesine izin vermemesi üzerine, Ağustos 1941’de SSCB kuzeyden, İngiltere ise güneyden İran topraklarına girerek onu tahttan çekilmeye zorladılar. Bir süre direndiyse de Eylül 1941’de tahtını oğlu Muhammet Rıza Pehlevi’ye bırakarak ülkeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Önce Moritus Adaları’na, sonra da Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitti ve burada öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Yıldırım Akbulut Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Yıldırım AkbulutYıldırım Akbulut; siyaset adamıdır (Erzincan 1935).

Ortaöğrenimini Erzincan’da tamamladı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Erzincan’da serbest avukatlık yaparken politikaya atıldı, Adalet Partisi’ne girdi. 12 Eylül 1980 öncesinde, bu partinin Erzincan il başkanlığını üstlendi. AP’nin kapatılması (Ekim 1981) üzerine, Mayıs 1983’te tüzel kişilik kazanan Anavatan Partisi (ANAP) kurucuları arasında yer aldı. Aynı yıl, TBMM’ye Erzincan milletvekili olarak girdi (Ekim 1983), Kasım 1987 erken genel seçimlerinde de bu konumunu korudu. Birinci Özal Hükümeti’nde istifa eden İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar’ın yerine atandı (Kasım 1984). Dönemin Başbakanı ve ANAP Genel Başkanı Turgut Özal tarafından Aralık 1987’de Meclis başkanlığına aday gösterildi ve seçildi. Bu göreve, Eylül 1989’da ikinci kez seçildi. 9 Kasım 1989’da Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Hükümetin güvenoyu almasıyla (16 Kasım 1989), Türkiye Cumhuriyeti’nin 20. başbakanı oldu. Bir gün sonra, ANAP Olağanüstü Kurultayı’nda, rakibi Hasan Celal Güzel’i yenilgiye uğratarak ANAP’ ın ikinci genel başkanı seçildi. Politik yaşamda hızlı yükselişinde, ılımlı kişiliği ve uzlaşmacı tutumu önemli rol oynadı. Haziran 1991’de toplanan partisinin 3. olağan kongresinde genel başkanlık seçimini yitirince başbakanlıktan istifa etti, yerine Mesut Yılmaz genel başkan ve başbakan oldu. 20 Ekim 1991 erken genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde seçilemeyince ticarete yöneldi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Willy Brandt Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Willy BrandtWilly Brandt; Alman siyaset adamıdır (Lübeck 1913-Bonn 1992).

Asıl adı: Karl Herbert Frahm. Oslo Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin (SDP) gençlik örgütünde çalışmaya başladı. 1933’te Hitler’in yönetimi ele geçirmesi üzerine, yurt dışına kaçtı. 1940’a kadar Norveç’te, Almanların Norveç’i işgalinden soma da 1954’e kadar İsveç’te gazetecilik yaptı, ikinci Dünya Savaşı bitince Federal Almanya’ya döndü ve yeni adıyla yeniden Sosyal Demokrat Parti’ye girdi. 1949’da yapılan ilk federal seçimlerde partisini Bundestag’da (Almanya Meclisi) temsil etti. 1950’de Batı Berlin Eyalet Meclisi’ne girdi. 1957’de Müttefikler’in denetimindeki Batı Berlin’in belediye başkanlığına seçildi. Doğu Berlin’in yeniden Federal Almanya’ya bağlanması doğrultusunda yoğun çaba harcadı (1958).

İkinci kez Batı Berlin Belediye Başkanlığıma seçildi (1959). 1963 Seçimleri’nde CDU (Hristiyan Demokrat Parti) adayı Konrad Adenauer’e karşı başkan adayı olduysa da başarı elde edemedi. 1964’te, SPD genel başkanlığına seçildi. CDU-SPD Koalisyonu’nda başbakan yardımcısı ve dışişleri bakam olunca (1966) Batı Berlin Belediye Başkanlığı’nı bıraktı. 1963 Seçimleri sonrasında kurulan SPD-FDP Koalisyon Hükümeti’nde başbakanlığa getirildi. Doğu ya açılma politikasını (Ostpolitik) cesaretle uyguladı. 1970′ te, Demokratik Almanya ile soğuk savaşı sona erdirdi. Aynı yıl, SSCB ve Polonya ile antlaşmalar yaptı. Bu çabası ona, 1971 Nobel Barış Ödülü’nü kazandırdı.

1972 Seçimleri sonunda yeniden başbakan oldu. Demokratik Almanya ile bir ulaşım antlaşması imzaladı (1972). Doğuya açılma politikası ve vaat ettiği toplumsal reformları gerçekleştirememesi muhalefeti artırdı. 1974’te özel kalem müdürünün Doğu Alman casusu olduğu savının ortaya atılması ve bunun kanıtlanmasıyla başbakanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında kurulan Kuzey-Güney Diyaloğu Komisyonu’ nun ve Sosyalist Enternasyonal’in başkanlığını (1976) yürütmesine karşın, Mart 1987’de SPD genel başkanlığından ayrıldı, onursal başkanlığa getirildi. Şubat 1991’de Ortadoğu sorunuyla ilgili 7 maddelik bir barış önerdi, Haziran 1991’de Ankara’ da toplanan Sosyalist Enternasyonal’e başkanlık etti. Aralık 1991 ve Mayıs 1992’de geçirdiği iki kanser ameliyatından sonra Eylül 1992’de Sosyalist Enternasyonal’in Berlin’de yapılan 18. Kongresi’ne katılamadı, kısa süre sonra da öldü. Birçok yabancı devlet adamının katılımıyla ve devlet töreniyle gömüldü.

Başlıca eserleri: Non Bonn Nach Berlin (Bonn’dan Berlin’e) 1957, Der Willezum Freiden (Barış İsteği) 1971, Begegnungen und Einsichten (Karşılaşmalar ve Görüşler) l916,Links und Frei (Sol ve Özgür).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Franklin Pierce Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Franklin PierceFranklin Pierce; Amerika Birleşik Devletleri’nin 14. devlet başkanıdır (New Hampshire/Hillsborugh Lower 1804-Concord 1869).

Hukuk öğrenimi gördü. 1827’de avukatlığa başladı. 1829′ da New Hampshire Eyalet Meclisi’ne seçildi. Meclis Başkanlığı’nı üstlendi (1831-1832). 1833’te Temsilciler Meclisi’ne, 1837’de Senato’ya seçildi. Güney’in ırkçı politikasını destekledi. Meksika Savaşı’nda (1846-1848) büyük yararlılık göstererek tuğgeneralliğe kadar yükseldi. Savaş sonrasında avukatlığa döndü. Demokrat Parti başkan adayı L. Woodbury’nin 1851’de ölümü üzerine, onun yerini aldı ve 1852’de yapılan başkanlık seçimlerini kazanarak, ABD’nin 14. başkanı seçildi. O tarihe kadar seçilen Amerikan başkanlarının en genci olması, başarısını daha da anlamlı kıldı. Ancak, tek çocuğu kızının ölümü, eşi ve kendisini bunalıma sürükledi. Daha sonra, Kongre’de kölelik tartışmalarının şiddetlenmesi, Missouri Uzlaşması’nın bozulması, Demokrat Parti’nin bölünmesine yol açtı. Kölelik karşıtı Kuzeyli Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti’yi kurdular (1854). Kansas-Nebraska Tasarısı’nın Kongre’de onaylanması, kölelik karşıtlarıyla yandaşlarını Kansas’ta karşı karşıya getiren küçük çaplı bir iç savaşa neden oldu. Kansas’ta kurulan iki hükümetten Güney yanlısını destekledi, asker gönderdi. Dış politikasının odak noktasını ise Küba’yı ABD topraklarına katma çabası oluşturdu. İspanya, Fransa ve Büyük Britanya’daki ABD elçilerinden, Küba’yı İspanya’dan ayırmak için görüşmeler yapmalarını istedi. 1854 sonbaharında toplanan elçiler tarafından hazırlanan ve Ostende Bildirisi olarak anılan belgede, Kraliçe II. İsabella’nın Avrupa bankaları aracılığıyla Küba’yı satmaya zorlanması önerildi. Gizli tutulan bu raporun basına sızması, bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Kölelik yanlısı tutumu nedeniyle, 1856 başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti tarafından aday gösterilmeyince politikadan çekildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Augusto Pinochet Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Augusto PinochetAugusto Pinochet; Şilili asker ve devlet adamıdır. (Valparaiso 1915-10 Aralık 2006).

1933’te Santiago Askeri Okulu’nu bitirdi (1936). Askeri öğrenimini 1942-1952 arasında Santiago’daki Harp Akademisi’nde sürdürdü, bir yıl sonra binbaşı oldu. Şili Hükümeti’nin görevlisi olarak bir süre ABD’de kaldı. Bu arada Ekvador Askeri Akademisi’ nde profesör oldu. 1964’te Harp Akademisi Müdür Yardımcılığına getirildi. 1966’da albaylığa, 1968’de tuğgeneralliğe yükseldi. Kasım 1972’de tümen komutanlığına, Ağustos 1973’te genelkurmay başkanlığına getirildi. 11 Ekim 1973’te Pinochet başkanlığındaki bir askeri cunta, Başkan Allende’yi devirdi ve iktidarı ele geçirdi. Cunta tarafından devlet başkanlığına getirildi (Aralık 1974). Yönetim sırasında muhalefet partilerini, sendikaları ve yayın organlarını kapattı. Uluslararası pazara açık Friedmancı liberal bir ekonomik politika izledi. Eylül 1980’de halkoylamasıyla onaylattığı ve Mart 1981’de yürürlüğe koyduğu bir anayasayla görev süresini 1989’a kadar uzattı; ülkede serbest genel seçimlerin yapılma tarihi 1997 olarak belirledi. 11 Mayıs, 14 Haziran ve 12 Temmuz 1983’te başkent Santiago’da düzenlenen gösterilere büyük bir halk kitlesi katıldı. Bunun üzerine baskıyı artırarak muhalefeti susturmak yolunu seçti. 11 Ağustos 1983’te ordu ve polisin göstericilere ateş açması üzerine 32 kişi öldü, 100’e yakın kişi yaralandı. Tüm baskılara karşın, geniş çaplı protesto eylemleri aralıklı olarak 1986’ya kadar sürdü. Olayların tırmanması üzerine, sıkıyönetimi kaldırdı (Ocak 1988), siyasal partilerin kurulmasına izin vermek zorunda kaldı (Mart 1987). 1997’ye kadar yönetimde kalmak için başvurduğu halkoylamasını (Ekim 1988) yitirince devlet başkanlığı seçimlerine gidildi (Aralık 1989). Pinochet, seçimi kazanan Hristiyan Demokrat Parti’nin adayı P. Alywin Azocar’a devlet başkanlığını devretti (Mart 1990); ancak, genelkurmay başkanlığı görevini 1993 sonuna kadar sürdürdü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Marquis de Lafayette Hayatı

Marquis de LafayetteMarquis de Lafayette;Fransız askeri ve politikacısıdır (Auvergne, şimdi Haute-Loire 1757-Paris 1834).

Zengin ve soylu bir ailenin oğludur. 1771’de katıldığı ordudan, askeri reformlar nedeniyle 1776’da ayrılmak zorunda bırakıldı. 1777’de bir gemi satın alıp İngilizlere kaşı bağımsızlık savaşı veren sömürgecilere yardım amacıyla Kuzey Carolina’ya gitti. Federal Kongre tarafından eylemsiz general unvanı erildi. George Washington ile karşılaşması yaşamında bir dönüm noktası oldu ve bu dostluk ömür boyu sürdü. Katıldığı birkaç çarpışmada, komutanlık becerisiyle sivrildi (1777). Washington ve Fransız birliklerinin de yardımıyla, İngiliz komutanı Lord Cornwallis’i birlikleriyle Yorktown’da teslim aldı. 1782’de Fransa’ya dönüşte kral onu St. Louise Haç madalyasıyla onurlandırarak generalliğe yükseltti. 1787’de Krallık Meclisi’ne seçildi. Kral XVI. Louis’nin isteğiyle Ulusal Muhafızlar’ın komutanlığına getirildi. Cumhuriyeti hiçbir zaman içine sindiremediğinden, monarşiye karşı sarsılmaz bir inançla kralın koruyuculuğunu yaptı, tüm meclis üyelerine ulusa, yasalara ve krala bağlılık andı içirerek politik güç ve ününün doruğuna ulaştı.

1791’de kalabalığa ateş açtırması üzerine halkın sevgisini yitirince, Auvergne’deki şatosuna çekilmek zorunda kaldı. Devrime karşıt tutumunun hesabım vermek üzere Paris’e çağrıldığı zaman, geleceği karanlık görerek 22 subayıyla Belçika’ya geçti (1792). Beş yıl çeşitli Avusturya ve Prusya hapishanelerinde kaldıktan sonra 1797’de Napolyon’un aracılığıyla serbest bırakıldı. Napolyon ona aylık bağladı. Napolyon’un düşüşü ve 1818 Bourbon restorasyonuyla Meclis üyeliğine döndü. 1824’te ABD Hükümeti’nin konuğu oldu. Kongre onu, para ve toprakla ödüllendirildi. Bağımsızlık Savaşı’nın generali olarak her eyalette saygı gördü. 1825’te Fransa’ya dönüp 1827’de yeniden Meclis üyeliğine seçildi. 1830’da Paris X. Charles’a karşı ayaklandığında, yine Ulusal Muhafızlar’ın komutanlığına atandı. Cumhuriyet için çok yandaş bulamayınca hiç sevmediği Louis Phillipe’in Fransa kralı olmasını sağladı. Yaşamının son yıllarında yoksul, ancak ün ve onur dolu, saygınlığını koruyan, ama çok eleştirilen bir politikacı olarak tarihe geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , ,

André Malraux Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

André MalrauxAndré Malraux; Fransız yazarı, siyaset adamıdır (Paris 1901-ay.y. 1976).

Yükseköğrenimini Doğu Dilleri Okulu’nda bitirdi. Kamboçya’daki bir araştırı ve kazı kuruluna gönüllü olarak katıldı, arkeolojiye duyduğu ilginin yanı sarı Uzakdoğuya merakla bağlanan kişiliğini yerinde gözlemlerle besledi, Kanton’da İsyan (Les Conquérants) romanı oldu (1928). Bu eseriyle geniş okur yığınlarına ulaştı. Batılı emperyalistlere karşı direnen Çin milliyetçilerini çok etkili bir ustalıkla anlattı. Çinhindi’nde geçen Büyük Yol (La Voie Royale) 1930 romanından sonra adını bütün dünyaya duyuran ve o yılın Goncourt Ödülü’nü kazanan İnsanlığın Hali (La Gandition Humaine) çıktı (1933). Çin komünistlerinin, kendilerine ansızın karşı çıkan Çan Kay Şek’e karşı zorunlu direnişlerini ve acı yenilgilerini konu edinen eser, tarihsel bir gerçeğe dayandığı gibi çok canlı roman kişileriyle (Çen, Katof, Kyo) etkili bir anlatı ürünüdür. İspanya İç Savaşı’nda gönüllü olarak cumhuriyetçilerin yanında yer aldı, hava güçlerini örgütledi ve komuta etti, filme çekilmesine de katkıda bulunduğu (1939) ünlü romanı Umut (l’Espoir) bu gözlemlerinden doğdu (1937). Bu savaşta bir tank birliğine komuta ederken yaralandı tutsak düştüyse de alınanların elinden kaçmayı başardı (1940), “Albay Breger” takma adıyla Fransız direnişçilerinin bir kesimine komuta etti. Alsace Loraine tugayına komuta ederek Fransa’nın kurtuluşunda ve Almanya’nın ele geçirilişinde bulundu; geçici hükümetin haber alma bakanı oldu (1945-1946).

Ertesi yıl General de Gaulle’ün kurduğu Fransız Halk Topluluğu’nun genel sekreterliğini üstlendi, yeni görev ve sorumlulukları kendisini başka yönlere çektiği için romandan uzaklaştı, daha çok sanat tarihine yönelik eserler üretti; Psychologie de l’Art (Sanatın Psikolojisi) 1947, 3 cilt. İnsan uygarlığının özellikle sanat alanındaki büyük toplamından etkilenerek istediği diziyi sürdürdü: Museé imaginaire de la Sculpture Mondiale (Dünya Heykelciliğinin Düşsel Müzesi) 1952-1954; Métamorphose des Dieux (Tanrıların Değişimi) 1957.

General de Gaulle iş başına geçince kültür bakanlığına geçerek sorumluluklar aldı (1958-1970), tiyatro sanatını destekledi, bölge tiyatrolarını kurarak etkin oldu, yazarlığının ürünleri de sürdü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Chaim Weizmann Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Chaim WeizmannChaim Weizmann; (1874 – 1952)

İsrail’in ilk cumhurbaşkanıdır. Rusya’da, Grodno’nun Motol kasabasında doğdu. Öğrenimini Pinsk ve Berlin, Freiburg Üniversitelerinde tamamladı. 1904’te, İngiltere’de Manchester Üniversitesi’ne kimya profesörü oldu. Bu arada kimya araştırmaları da yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda cephane imalinde kullanılan sentetik asetonu icat etti. Siyonist hareketlerine de katılan Weizman, kısa zamanda bu akımın öncüsü oldu. İngiltere’de, Filistin’in, Musevilere verilmesi konusunda çeşitli teşebbüslerde bulundu. 1920′ de Dünya Piyanist Teşkilâtı Başkanı seçilen Weizmann, 1949’da İsrail, resmen teşekkül edince, bu genç ve yeni devletin başkanı seçildi. Ölünceye kadar cumhurbaşkanlığında kaldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

George Herbert Walker Bush Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Herbert Walker BushGeorge Herbert Walker Bush; Amerika Birleşik Devletleri’nin 41. başkanıdır (Massachusetts/Milton 1924).

Yale Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdi. İkinci Dünya Savaşı’na donanma pilotu olarak katıldı. 1966’da Teksas Eyaleti’nden Temsilciler Meclisi’ne seçildi. 1970-1972 arasında Birleşmiş Milletler’de ABD delegeliği yaptı. 1973’te Cumhuriyetçi Parti başkanı oldu. 1974’te ABD’nin Pekin’deki İrtibat Bürosu’nu yönetti. 1975-1976 arasında CIA’nın yöneticiliğine getirildi. 1980′ de, Reagan ile birlikte seçimi kazanarak (Teksas senatörü) başkan yardımcısı ve Senato başkanı oldu. Bu konumunu 1984 Seçimleri’nde de korudu. 1988 başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi Parti Kurultayı tarafından aday gösterildi. Demokrat rakibi, Massachusetts Valisi Michael Dukakis’i yenilgiye (oyların % 53.4’ünü alarak) uğratarak ABD’nin 41. başkanı seçildi; Ocak 1989’da resmen göreve başladı. Nikaragua sorununa diplomatik yollardan çözüm bulmaya çalıştı (Mart). Ekim 1989’da, Panama’ya müdahale kararı, tüm dünyada tepki uyandırdı. Kasım sonunda Filipinler’de darbe girişimine karşı, Corazon Aquino’ya destek verdi. SSCB lideri M. Gorbaçov ile Malta Doruğu’nda (2 Aralık 1989) bir araya gelerek ABD-SSCB ekonomik-politik ilişkileri ve dünya barışı konularını ele aldılar. Haziran 1990’da, M. Gorbaçov’u Washington’da ağırladı ve ABD-SSCB Ticaret Antlaşması’nı imzalayarak Gorbaçov’un politikalarını onayladığı mesajını verdi. 2 Ağustos 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi üzerine BM’nin kararı gereğince Irak’ı Kuveyt’ten çıkarmak amacıyla 29 ülkenin oluşturduğu Müttefik gücün önderliğini üstlenerek Suudi Arabistan topraklarına yaklaşık yarım milyon ABD ve müttefik askeri yığdı. 17 Ocak 1991’de Körfez Savaşı’nı başlatan emri verdi. Savaşın zaferle sonuçlanması ve çok az kayıp verilmesi, dünyada ve ülkesinde saygınlığını artırmasına karşın, 1991-1992 boyunca ABD ekonomisini rayına oturtamaması üzerine bu saygınlık giderek azaldı ve aynı yıl içinde yapılan başkanlık seçimlerinde (3 Kasım 1992) Demokrat Parti’den rakibi Bill Clinton karşısında yenilgiye uğradı. 20 Ocak 1993’te yapılan bir törenle başkanlığı Clinton’a devretti. D. Eisonhower’den sonra Türkiye’yi ziyaret eden ikinci ABD başkanı oldu (Temmuz 1991).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Zülfikar Ali Butto Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Zülfikar Ali ButtoZülfikar Ali Butto;Pakistanlı devlet adamıdır (Larkana 1928 – Ravalpindi 1979).

ABD’de Berkeley Üniversitesi’nde siyaset bilimi okudu (1950). İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde hukuk alanında uzmanlık eğitimi gördü (1952). Ülkesine dönerek Karaçi’de avukatlık stajını yaptı (1953). Sind Müslüman Hukuk Fakültesi’nde hukuk dersleri verdi (1956). 1956’da Pakistan’ın İngiliz Uluslar Topluluğu’ndan (Commonwealth) ayrılmadan bağımsızlığını duyurdu. İlk cumhurbaşkanı General İskender Mirza tarafından Ticaret Bakanlığı’na getirildi. Sıkıyönetim Komutanı Eyüp Han’ın yaptığı hükümet darbesinden (1958) sonra da aynı görevini sürdürdü. 1962’de Pakistan anayasal sisteme geçince Butto Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, 1965’te Eyüp Han’ın 5 yıllığına devlet başkanı seçilmesiyle de Azınlık İşleri Bakanlığı’na getirildi. 1965’in sonlarında da dışişleri bakanı olduysa da, Hindistan ile savaştan yana olduğu için görevinden alındı. Kasım 1967’de Pakistan Halk Partisi’ni kurdu. 1968 Eyüp Han’ a düzenlenen bir suikastten ötürü tutuklandı. Şubat 1969’da serbest bırakıldı. Aralık 1970’te yapılan seçimlerde partisi Batı Pakistan’da çoğunluğu kazandı. 2 Aralık 1971’de Başbakan Yardımcılığına ve Dışişleri Bakanlığı’na getirildi. Yahya Han görevinden ayrılınca Butto cumhurbaşkanı oldu. İslamabat’ta tutuklu bulunan Mucibü’r-Rahman’ı serbest bıraktı (3 Ocak 1972). Mart 1972’de Ulusal Meclis Başkanı seçildi ve Nisan 1972’de Pakistan İslâm Cumhuriyeti Başkanı olarak ant içti. Aynı yıl yeni bir anayasa hazırlattı. Yeni anayasa gereği devlet başkanlığını Fazıl İlahi Çavduri’ye bırakıp kendisi başbakanlığı üstlendi, yönetimini sağlamlaştırdı. Lahor’da yapılan İslâm Konferansı’nda Bangladeş’i tanıdığını açıkladı (1974). 1977 Seçimleri’nde dokuz partinin koalisyonuna karşın partisi çoğunluğu alınca seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle başlayan protestolar iç savaşa dönüştü. Temmuz 1977’de General Ziya ü’l-Hak’ın önderliğinde yapılan bir darbeyle tutuklandı. 18 Mart 1978’de ölüm cezasına çarptırıldı. 4 Nisan 1979’da idam edildi.

Eserleri: The Myth of independence (Bağımsızlık Efsanesi) 1968; The Great Tragedy (Büyük Trajedi) 1971.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Jimmy Carter Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Jimmy CarterJimmy Carter (James Carter); Amerika Birleşik Devletleri’nin 39. başkanıdır (Georgia/Plains 1924).

Georgia Institute of Technology’de nükleer mühendislik öğreniminden sonra Annapolis Deniz Akademisi’ni bitirdi. İkinci Dünya Savaşı’nda görev aldı. Babasının ölümü üzerine (1953) Georgia’ya döndü ve aile çiftliğini yönetmeye başladı. 1962’de Eyalet Senatosu’na seçildi. 1966’da yitirdiği Eyalet Valiliği seçimini 1970’te kazandı. 1977 başkanlık seçimleri için 1976’da Demokrat Parti’den aday oldu ve geniş bir kampanya sonucu başkan seçildi. Devlet Başkanlığı sırasında İsrail ile Mısır arasındaki gerginliği sona erdiren Camp David Antlaşmasının imzalanmasını sağladı (1978). Aynı yıl Panama antlaşmalarını Senato’ya onaylattı. 1979’da Sovyetler Birliği lideri Brejnev ile Viyana’da bir doruk toplantısında bir araya gelerek 1972’den beri sürdürülen Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşması’nı (SALT II) imzaladı. Devrik İran şahı Muhammet Rıza’nın ABD’ye bakım amacıyla gelmesini kabul etti. Bu olay üzerine 4 Kasımda ABD’nin elçiliği İranlılar tarafından ele geçirilince İran’dan petrol alımlarını durdurdu. ABD’nin Türkiye’ ye karşı 1974’te başlattığı ambargonun 1978’de kaldırılmasını sağladı. Ancak içte enerji bunalımı, vergi reformunun sağlanamaması, enflasyonun % 10’a çıkması, işsizliğin % 6-7 dolayında olması gibi nedenlerle başarı sağlayamadı. 1980’de yapılan başkanlık seçimlerini yitirince çiftliğine döndü. Birçok üniversite ve uluslararası kuruluşlarda verdiği konferanslarla ABD politikasına katkıda bulundu, 1985 ortalarında Yunanistan ve Türkiye’yi ziyaret ederek iki ülke yöneticileriyle görüştü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Camillo Benso Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Camillo BensoCamillo Benso; İtalyan devlet adamıdır (Torino 1810-ay.y. 1861).

Torino Askeri Akademisi’nde öğrenim gördü. Piemonte ve Sicilya Kralı Cario Alberto’nun (1798-1849) yanında çalıştı. Kralın çevresindeki görevinden ayrıldıktan sonra orduda mühendisler bölüğünde subay oldu. 1830 Temmuzundaki Fransız Devrimi onun radikalliğini yumuşattı, geleneksel bir krallıkta liberallere de yer olabileceğini anlatmış oldu. Bu tutumu yüzünden ordudan ayrıldı (1831). Ekonomi ve borsa ile uğraştı. Gezileri sırasında İngiliz ve Fransız anayasalarını inceleme olanağı buldu. 1847’de kralın tanıdığı basın özgürlüğünden yararlanarak Piemonte’de İl Risorgimento adlı gazeteyi yayımladı. 1848 Martında ülkede liberal bir yönetim kurulmasını sağladı. Anadili Fransızca olmasına karşın makalelerini İtalyanca yayımlıyordu. Bu yüzden halkın ve kralın gözünde saygınlık kazandı. 1848 Martında Milanolular Avusturya yönetimine karşı ayaklanınca Cavour, hemen savaşın başlatılmasını önerdi. 5 Nisanda kral savaş açtıysa da asker yetersizliği, yöresel ayrılıklar, Piemonte ile Milano’nun uyumsuzluğu sonucu savaş yitirildi ve bir ateşkes imzalandı. 1848 Seçimleri’nde Cavour da yenilgiye uğradı. 1849 Seçimleri Cavour için iyi sonuç vermedi. Bu arada Avusturyalılara açılan yeni savaş da yenilgiyle sonuçlandı. Bu iki yenilgiden sonra Cavour her şeyiyle politik yaşama adandı; 1850’de Tarım, Endüstri, Ticaret Bakanı seçildi. 1850’lerden ölümüne kadar Cavour, Pimonte’nin politik yaşamına damgasını vurdu. Ticareti geliştirmek amacıyla gümrük işlemlerini kaldırdı. 1851’de Maliye Bakanı atandı. 1852′ de yeni kral Vittario Emmanuele tarafından başbakanlığa getirildi. 1855’de İngiliz-Fransız ittifakına katılarak Rusya’ya karşı cephe aldı. Paris Kongresi’nde (1856) etkili oldu. Avusturyalılara savaş açmak için Napolyon’ dan yardım istedi. Magenta’da Fransız ve Piemonte güçleri Avusturyalıları yendiyse de (1859) Ofta İtalya’da Cavour’ un başlattığı bir ayaklanma sonucu beş eyalet Piemonte’ye katılmak istedi, bu arada Avusturya imparatoru ile III. Napolyon’un ateşkesi benimsemeleri, Cavour’u görevinden ayrılmaya zorladıysa da bir yıl sonra yeniden yönetime gelerek III. Napolyon ile uzlaşmaya girdi ve Napoli devletlerinin Piemonte’ye katılması gerçekleşti. Roma başkent oldu. Sardinya Krallığı, İtalya Krallığı oldu (Ocak 1861). Cavour, merkezi bir hükümet kurma çalışmalarına karşın bölgesel umut Ayrılıkları yüzünden parlamentodan destek bulamadı. 1861’de Papa IX. Pius ile kilise ve hükümet için başarısız bir görüşmede bulundu. İtalyan birliğinin kurulmasında öncü olarak bilinir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Jean-Baptiste Colbert Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Jean-Baptiste ColbertJean-Baptiste Colbert; Franız iktisatçısı, siyaset adamıdır (Reims 1619-Paris 1683).

1651’de Kral XIV. Louis’ in baş danışmanı Kardinal Mazarin’in hizmetine girdi. Kısa sürede kralın güvenini kazanarak gelirlerden sorumlu Fouquet’nin yerine geçti (1661), 1665′ te genel denetçiliğe getirildi, 1668’de de saray danışmanı oldu. Halkı bezdiren vergileri (baş vergisi) kaldırarak dolaysız vergileri artırdı, el üretimlerini loncalar biçiminde örgütledi, gümrüklerde koruyucu önlemler alarak devletçi bir uygulamaya girdi. 1668’de Fransız Bilimler Akademisi’ni kurdu. Bunu 1667’de Paris Gözlemevi, 1669′ da Müzik, 1671’de Mimarlık Akademileri izledi. 1669’da Donanma danışmanlığını da üstlendi. Kurduğu güçlü donanmayla Hollanda ve İngiltere’nin önüne geçerek Kanada, Uzakdoğu ve Hindistan’ın batısında Fransız sömürgelerinin yerleşmesini sağladı. Fransa’ nın etkinliğini artırması 1672’de Hollanda ile savaşa yol açtı. Bu arada para basarak giderleri karşıladığı için halk tepki gösterdi. Tarıma ikinci derecede önem vermesi, Fransa’da tarımın gerilemesine ve köylülerin ezilmesine yol açtı.

Maliye ve ekonomi alanındaki uygulamalarıyla merkantilizm, Fransa’ da uzun süre devlet politikası olarak benimsendi. Korumacı, müdahaleci ve katı devletçi uygulamaları el sanatlarının giderek etkin uğraş alanı olmasına ve üretiminin artmasına yol açtı. Bu olgu Fransa’da endüstrinin emekleme dönemine girmesini sağladı. Gelir ve giderleri üç defter biçiminde tutarak çağdaş devlet muhasebesinin ilk adımlarını attı. Ekonomi alanında uygulamaları Colbertçi ticaret ve tarım kesimlerinde tepki görmesine karşın 19. yüzyıl sonlarına kadar varlığını korumuştur.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Marcus Tullius Cicero Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Marcus Tullius CiceroMarcus Tullius Cicero; Romalı hatip ve siyaset adamıdır (Aspinun İÖ 106 – Farmioe İÖ 43).

İyi bir eğitim gördü. Yunan şairi Arkios’tan şiir ve edebiyat bilgisi adı, dönemin en ünlü hukukçularının ve hatiplerinin yanında yetişti. Avukatlığının yanı sıra felsefeyle de ilgilendi. 25 yaşındayken çetin bir davada kazandığı başarıyla şimşekleri üzerine çekince bir süre Roma’ dan uzaklaşmayı yararlı bularak ilkin Atina’ya gitti, sonra Rodos’a geçti. Bu kentlerde yine değerli eğitimcilerin gözetiminde özellikle edebiyat, felsefe bilgilerini ve güzel konuşma yeteneğini geliştirme fırsatı buldu. Roma’ya dönüşünde politikaya atıldı, soylulara karşı çıktı.

Yankılar uyandıran söylevlerle özgürlükçüleri savundu: Pro Murena (Murena İçin) İÖ 63, Pro Milone (Milone İçin) İÖ 52; zorbalığı mahkum etti: Merrines (Verres’e Karşı) İÖ 70, Catillinares (Catilina’ya Karşı). Antonius’a karşı olan çok sert 14 söylevi Philippiques İÖ 44-43. Cicero’nun konuşma ustalığının doruğunu oluşturur. Bu yüzden Antonius’un buyruğuyla öldürüldü, kafası ve elleri Forum’da sergilendi. Hatipliğinin yanı sıra parlak bir düşünür de olan Cicero’nun bazıları kaybolmuşsa da günümüze birçok yazılı eseri kalmıştır. Cicero, konuşma sanatı üstüne yedi kitap yazdı; De Oratore (Hatip Üstüne) 10 55, önemlidir. Felsefe ve siyasete ilişkin görüşlerini De Amicitia (Arkadaşlık Üstüne), De Senectute (Yaşlılık Üstüne) 44, De Republica (Cumhuriyet Üstüne) 54, gibi kitaplarında sergiledi. Yazışmaları da içerik ve üslup olarak değerlidir. Şiirler, tarih, coğrafya gibi çeşitli konulardaki kitapları pek önem taşımaz. Cicero’nun eserleri uzun yıllar Latin yazarlarını etkilediği gibi, klasikleşerek günümüze de ulaştı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Muhammed Ali Cinnah Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Muhammed Ali CinnahMuhammed Ali Cinnah; Pakistanlı devlet adamıdır (Karaçi 1876 – ay. y. 1948).

1892’de işletmecilik öğrenimi için İngiltere’ye gönderildiyse de hukuk öğrenimini yeğleyerek Lincoln İnn’i bitirdi (1894). Avukat olarak iki yıl daha İngiltere’de kaldı. Politika ile ilgisi bu dönemde başladı. Liberal Hintli Dadabhay Naoroji’nin Avam Kamarası‘na girebilmesi için onun seçim kampanyasında etkin görev aldı. 1896’da Karaçi’ye döndü. Bombay’da avukatlık yapmaya başladı. 1900’de yargıçlığa atandı. Etkin politikaya girişi 1906’da Hindistan Ulusal Kongre Partisi’ne üyeliğiyle başladı, başkan Naoroji’nin sekreteri oldu. 1909’da Bombay Müslümanlarının temsilcisi olarak Yasama Konseyi’ne girdi. Hindu-Müslüman birliğinin sağlanması yolunda çaba gösterdi. Hindistan’ın tümünün bağımsızlık mücadelesindeki birliği koşuluyla İslâm Birliği’ne de katıldı. Hem Kongre Partisi hem de İslâm Birliği’ne üye olan tek Müslüman durumuna geldi. 1916’da İslâm Birliği’nin başkanı olarak, Kongre-İslâm Birliği Paktı’nın kuruluşunda önemli rol oynadı. 1920’de Gandi ile yöntem ayrılığına düştü. Bu, ulusal birlik temelinde tam birleşememiş olan Hindularla Müslümanlar arasındaki ayrılıkların derinleşmesine yol açtı. 1921’de Kongre Partisi’nden ayrıldı, Hindistan Müslümanlarının ayrı bir ulus kimliğine bürünme eylemini 1930’larda başlattı. 1935 Anayasası kapsamında yapılan bölgesel seçimlerde İslâm Birliği başarılı olamadı ve Kongre Partisi hemen hemen tüm bölgelerde ezici çoğunluğu aldı. Mart 1940’ta İslâm Birliği, Cinnah’ın etkisiyle ayrı bir devlet (Pakistan) çözümünü benimsedi. 1944’te bu konuda bir çağrı yaptı. Sind, Kuzeybatı Bölgesi, Pencap ve Bengal’in Pakistan Devleti’ne bağlanmasını istediyse de Kongre Partisi buna yanaşmadı. İngiltere Haziran 1947’de Mountbatten Planı ile Hindistan’ın bölünmesini kabul etti. Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Kuzeybatı ve Doğu Hindistan’da (bölgede Hinduların çoğunlukta olduğu kesimler dışında) Pakistan’ın sınırları çizildi. 15 Ağustos 1947’de de Pakistan ve Hindistan devletleri kuruldu. Cinnah kurulan Pakistan Devleti’nin ilk genel valisi ve kurucu meclis başkanı oldu. Pakistan Devleti’nin kurucusu olarak değerlendirilir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Georges Clemenceau Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Georges ClemenceauGeorges Clemenceau; Fransız siyaset adamıdır (Vandee 1841 – Paris 1929).

Tıp öğrenimi gördü. Ailesinin etkisiyle genç yaşta politikaya ilgi duydu ve cumhuriyetçi görüşlere sahip oldu. Üç yıl ABD’de kaldı ve Amerikan İç Savaşı ile ilgili gözlemlerini Paris’te yayımlanan Temps dergisine yazdı. Aynı zamanda bir kız okulunda Fransızca öğretmenliği yaptı. 1869’da Paris’e döndü, 1870’de La Justice (Adalet) adlı Radikal Parti’nin çok etkili bir yayın organı olacak gazeteyi yayımladı. Dreyfus Davası‘nda Emile Zola‘yı destekledi, Yahudi aleyhtarlığının karşısına dikildi. 1903’te günlük Laurore (Şafak) gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. 1906’da ilkin içişleri bakanı, kısa bir süre sonra başbakan oldu. İçişleri bakanlığı sırasında solculara karşı katı tutumu yüzünden Sosyalist Parti ile arası açıldı, başbakanlığı döneminde hızla sağa kaydı. 1909’da başbakanlıktan düşürüldü.

Bundan sonra “hızlı büyüyen Alman tehlikesi “ni gerekçe göstererek Fransa’nın da silahlanması için büyük bir kampanya başlattı. Görüşlerini daha iyi duyurmak için L’Homme Libre (Özgür İnsan) gazetesini yayımlamaya başladı (1913). Savaşın patlak vermesi ve dozu artan muhalefeti üzerine gazetesi kapatılınca iki gün sonra L’Homme Enchaine (Zincire Vurulmuş İnsan) gazetesini çıkarttı. Aynı zamanda Senato üyesi olarak da militarist bir politikayı savunan ateşli söylevler veriyordu. 1917’de güçlenen bozgunculuk akımı karşısında Cumhurbaşkanı Poincare’nin çağrısıyla başbakan oldu (16 Kasım 1917). O sırada 76 yaşında olan Olemenceau son derece enerjik ve kararlı bir politika izleyerek Fransa’nın savaşı kazanmasını sağladı.

Diplomasi alanında da yoğun bir etkinlik gösterdi. Versailles Barışı Fransa’ya pek çok isteğini gerçekleştirme olanağı verdi; olağan siyasal yaşama dönülmesi Clemenceau’ya yaramadı. Hükümeti düşürüldü (20.1.1920). 81 yaşına ulaşmış olan Clemenceau, ABD’de resmi olmayan bir geziye çıkarak önerdiği yeni dünya düzeni üzerine görüşlerini açıkladı. Daha sonra kaleme sarıldı ve birbiri ardına felsefe içerikli iki eser yazdı; Démosthéne (1926) ve Au Soir de la Pensée (Düşüncenin Akşamında) 2 cilt, 1927. Grandeurs et Misères d’une Victoire (Bir Zaferin Büyüklükleri ve Sefillikleri) adını verdiği anılarını tamamlayamadan öldü; kitabı eksik haliyle 1930’da yayımlandı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Bill Clinton Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Bill ClintonBill Clinton;Amerika Birleşik Devletleri’nin 42. devlet başkanıdır (Hope/Arkansas 1946).

Asıl adı William Jaferson. Babasını doğumundan üç ay önce yitirince 1950’de ikinci evliliğini yapan annesinin yeni eşi Roger Clinton’un soyadını aldı. İki yıllık bir bursla İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nde okudu (1968-1970). 1968 öğrenci olaylarına ve Vietnam karşıtı gösterilere katıldı. Arkansas Üniversitesi’nde hukuk öğrenimini tamamladıktan (1971) sonra aynı eyalette avukatlığa başladı. 1972 Seçimleri’nde Cumhuriyetçi Başkan Richard Nixon’ in rakibi Demokrat M. McGovern’ın kampanyasında görev aldı. Yale Üniversitesi’nde master yaparken tanıştığı Hillary Rodham ile 1975’te evlendi. Meslek kariyerinde ABD tarihinin en genç başsavcısı (1977) ve en genç eyalet valisi (1978) seçildi. Ancak ülkenin en yoksul iki eyaletinden biri olan Arkansas’ ta fazla başarılı olamayınca seçimleri yitirdiyse de 1983’te bir kez daha seçildi.

1992 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’den aday adayı oldu. Rakiplerini geride bırakarak başkan adayı seçildi. Dinamizmi, yoksul kitlelere vadettiği toplumsal yardım programları, insan haklarına verdiği özel önemle kamuoyu yoklamalarını Başkan G. Bush’un önünde götürdü. 3 Kasım 1992’de yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Başkan Bush’u oyların % 43’ünü alarak (52 eyaletten 33′ ünü kazanarak) ağır bir yenilgiye uğrattı. ABD tarihinin Theodore Roosevelt ve J. F. Kennedy’den sonra seçilen en genç (46) üçüncü başkanı oldu. İçerde ekonomik sorunları büyük ölçüde çözmesi, dış politikada ılımlı bir yol çizmesi, popülaritesini sürekli yüksek tuttu; bir kadına cinsel tacizde bulunduğu savıyla açılan davaya ve eşi Hillary’nin karıştığı bir arsa yolsuzluğu söylentilerine karşın 5 Kasım 1996′ da yapılan başkanlık seçimlerini de Cumhuriyetçi rakibi Bob Dole karşı ezici bir başarıyla kazanarak ikinci kez başkan seçildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Fevzi Çakmak Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Fevzi ÇakmakFevzi Çakmak; asker ve siyaset adamıdır (İstanbul 1876 – ay. y. 1950)

Babası Çakmakoğulları’ndan Topçu Miralay Ali Bey’dir. 1886-1893 arasında ilk ve orta öğrenimini Rumelikavağı Mahalle Mektebi, Sarıyer Hayriye Mektebi, Selanik Rüştiye Mektebi, Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi ve Kuleli Askeri İdadisi’nde gördü. Harbiye’yi 1895’te mülazım (teğmen) rütbesiyle bitirdi. 1898’e kadar öğrenim gördüğü Erkânı Harbiye’den kurmay yüzbaşı çıkarak ordu saflarına katıldı ve stajını da tamamladıktan sonra 1899’da Metroviçe Tümeni Kurmay Başkanı (1901’de kolağası, 1920’de-binbaşı) oldu. 1902-1910 arasında Sırbistan’da Taşlıca Mutasarrıf ve Kumandanlığı, Mürettep Kosova Kolordusu Kurmay Başkanlığı yaptı. Bu görevdeyken kaymakamlığa (yarbay) yükseldi. 1911’de Erkânı Harbiye-i Umumiye Riyaseti (Genelkurmay Başkanlığı) Beşinci Şube Müdürü oldu. Aynı yıl İkinci Ordu Müfettişliği’nde İtalya’ya karşı Batı Rumeli’yi savunmak amacıyla örgütlenen Garp Ordusu Kurmay Başkanı atandı. 1912’de Arnavutluk ve Rumeli’deki durumun düzeltilmesi için Dahiliye Nazın Adil Bey’ in başkanlığında oluşturulan kurulda Genelkurmay üyesi oldu. 1913’te albay rütbesiyle İkinci Nizamiye Tümeni Komutanlığı’na getirildi. 1914’te mirliva (tuğgeneral) olarak merkezi Ankara’da bulunan 5. Kolordu Komutam oldu. 1915’te 5. Kolordu Komutanı olarak Çanakkale Savaşları’na katıldı: Özellikle Kanlıdere ve Kerevizdere savunmalarında başarılı oldu. Aynı yılın aralık ayında Mustafa Kemal’in hastalanması nedeniyle bir süre de Anafartalar Grubu Komutanlığı’na vekâlet etti. 1916’da Kafkas Cephesi’nde 2. Kolordu Komutanlığı’na getirildi. 1917’de aym cephede 11. Kolordu Komutanlığı yaptı. Yılın sonlarına doğru merkezi Halep’te bulunan 7. Ordu Komutanlığı’na atandı. Filistin Cephesi’ndeki Sin Savaşları’nda kendisine bağlı birlikleri başarıyla yönetti. 1918’de Filistin Cephesi’ndeki başarıları nedeniyle ferikliğe (korgeneral) yükseldi. Sağlığı bozulduğundan tedavi için İstanbul’a geldi. 24 Aralık 1918-14 Mayıs 1919 arasında Erkâm Harbiye-i Umumiye Reisi (Genelkurmay Başkanı) olarak görev yaptı. 3 Kasım 1919’da Sivas Kongresi’nden sonra Mustafa Kemal ve arkadaşlarına öğüt vermek amacıyla İstanbul Hükümeti’nin oluşturduğu ve Anadolu’ya gönderilen kurul arasında yer aldı. 3 Şubat-8 Nisan 1920 arasında Harbiye Nazırı oldu. Bu görevdeyken İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve cephane gönderilmesine çalıştı, Kuvayi Milliye’ye yardımcı oldu. Damat Ferit Paşa Kabinesi göreve başlamadan önce Harbiye Nazırlığı’nda isteğiyle ayrıldı. 17 Nisan 1920’de Anadolu’ya geçti. 27 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa’nın Kozan milletvekili olarak TBMM’ye girdiğini açıkladı.

3 Mayıs 1920’de Mustafa Kemal’in başkanlığında kurulan Birinci İcra Vekilleri Heyeti’ne (Bakanlar Kurulu) Milli Müdafaa Vekili (Milli Savunma Bakanı) olarak girdi. 26 Mayıs 1920′ de İstanbul, Fevzi Paşa’nın rütbesini kaldırdı, tüm nişan ve madalyalarını geri aldı ve idamı için ferman çıkardı. 24 Ocak 1921’de ise İcra Vekilleri Heyeti Reisi (başbakan) oldu. Bu görevi 9 Temmuz 1922’ye kadar sürdü. Bu süre içinde İkinci İnönü Zaferi’nden sonra 3 Nisan 1921’de rütbesi Birinci Ferikliğe (orgeneral) yükseldi. Sakarya Savaşları başlamadan önce 9 Ağustos 1921’de Genelkurmay Başkanlığı görevi de kendisine verildi. Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra rütbesi Müşirliğe (mareşal) yükseltildi. Cumhuriyet’in ilanından sonra 30 Ekim 1924’te, Mustafa Kemal Paşa’nın buyruğuyla asker milletvekillerinin TBMM ile ordu arasında bir seçim yapmaları söz konusu olunca siyasal yaşamdan çekilerek Genelkurmay Başkanlığı görevinde kaldı. Bu görevi, 12 Ocak 1944’te emekli oluncaya kadar sürdü.

Emekliye ayrıldıktan sonra bir süre köşesine çekildi. Çok partili yaşama girildiğinde yeni kurulan DP’yi destekledi. 27 Haziran 1946’da DP, Çakmak’ı bağımsız aday olarak İstanbul listesine alacağını açıkladı. 21 Temmuz’da yapılan seçimlerde DP İstanbul’da büyük bir zafer kazandı. Çakmak’m bağımsız olarak İstanbul DP listesinin başında yer alması bunda büyük çapta etken oldu. 12 Temmuz 1947’de DP yöneticileriyle anlaşmazlığa düştü ve partiden ayrıldı. 19 Temmuz 1949’da kuruluşunu desteklediği Millet Partisi’nin onursal başkanlığım üstlendi. 10 Nisan 1950’de İstanbul’da öldü; cenazesi, on binlerce kişinin katıldığı görkemli bir törenle 12 Nisanda Eyüp’teki kabrine gömüldü. İki kitabı vardır: Garbi Rumeli’nin Suret-i Ziyaı ve Balkan Harbinde Garp Cephesi Hakkında Konferanslar (1927); Büyük Harpte Şark Cephesi Hareketleri (1936).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Deng Şiao (Xiao) Ping Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Deng Şiao (Xiao) PingDeng Şiao (Xiao) Ping; Çinli devlet adamıdır (Sinkiang/Seçuan 1904-Pekin 19 Şubat 1997).

1920’de gittiği Fransa’da 1924’e kadar işçi olarak çalıştı. Bu arada Fransız Komünist Partisi’ne üye oldu. Bir süre SSCB’de yaşadı. Çin’e dönünce (1927) Çin Komünist Partisi’nde (ÇKP) görev aldı. Kianysi’de bir köylü ordusu oluşturdu. Şanghay’da yeraltı eylemlerinde bulundu. 1930’a Çin 7. Kızıl Ordusu’nu kurdu. Lungaçov ayaklanmasını örgütledi. Kızıl Ordu’da politik komiserlik yaptı. Hung Hsing (Kızıl Yıldız) dergisini yayımladı. Uzun Yürüyüş’te (1934-1935) hep Mao’nun yanında yer aldı. Uzun yıllar parti içinde önemli görevler üstlendiyse de 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 1950’de Kuzeybatı Bölgesi’nden sorumlu olarak ÇKP Birinci Sekreterliği’ne getirildi. 1952’de Pekin’e geldi. 1954’te Merkez Komite Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı’nı da üstlendi. 1966’da Kültür Devrimi sırasında revizyonistlikle suçlanarak bir süre politik yaşamdan çekildi. 1973’te yeniden dönerek Çu En Lay ile çalışmaya başladı. 1974’te politik büroya döndü ve BM’de Çin delegasyonunun başkanlığına getirildi. 1975’te Merkez Komite başkan yardımcısı oldu. Çu En Lay’ın ölümüyle (1976) Dörtler Çetesi’nce bir kenara itildi, tüm görevlerinden el çektirildi. 1977’de Mao Çe Tung’un ölümüyle çıkış yaparak Dörtler Çetesi’ni işten uzaklaştırdı, görevlerine döndü. Ülkeye politika ve ekonomi açısından yeni bir atılım verme çabasıyla 1979′ da ABD’ye gitti. Batı dünyasıyla ilişkileri geliştirdi. SSCB’ nin Afganistan’ı işgalini kınadı. Vietnam’ın Kamboçya’yı istilasına karşı çıktı (1980). Aynı tarihte Çin Genelkurmay Başkanlığından ayrıldı. Hua Goa Feng’in ÇKP başkanlığından ayrılması (1981) konumunu daha da güçlendirdi. Parti Merkez Komitesi Askeri Komisyon Başkanı oldu. 1982′ de ÇKP’nin 12. Kongresi’nde parti gücünü bozan, bürokrasiyi savunanları dışlayarak güçlendi. 1983 Haziranında 6. Ulusal Halk Kongresi’nde görevinin sürmesi kararlaştırıldı. Mayıs 1989’da, ülkede başgösteren demokrasi yanlısı gösterilerin yaygınlık kazanması üzerine, sıkıyönetim ilan ettirdi. Haziranın ilk haftasında, göstericilere ateş açılması emri vererek 1.300 kişinin ölümüne yol açtı. ÇKP Genel Sekreteri Zao Ziyang’ı tüm görevlerinden uzaklaştırdı. ÇKP’nin 5. Genel Kurul toplantısında (Kasım 1989), son resmi sıftı “Askeri Komisyon” başkanlığından da ayrıldığını açıkladı, perde arkasına çekildi. Boyunun kısalığı nedeniyle Cüce Deng diye de anılır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Georges Jacques Danton Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Georges Jacques DantonGeorges Jacques Danton; Fransız siyaset adamıdır (Arcis-sur Aube 1759-Paris 1794).

1784’te Reims’de hukuk öğrenimini tamamladı, avukatlık yaptı. 1787’de Kraliyet Konseyi’ne avukat girdi. 1789 Devrimi’nde Parislilerin önderlerinden biri oldu. Ulusal Muhafızlar’a katıldı. Birkaç ay sonra da, yine Paris halkının kurduğu Paris Komünü’ne başkan seçildi. Öteki devrim önderlerinden Murat, Desmoulins ve Herbert ile birlikte 1790’da Cordelierler Kulübü’nü kurdu. Cordelierler Kulübü’nün kralın tahttan çekilmesi yolundaki bildirisine katılmaması onu kuşkulu duruma düşürdü. Bunun üzerine bir süre Londra’ya sığındı. Paris’e döndüğünde Paris Komüncü savcı yardımcılığına atandı ve yeni kurulan Yasama Meclisi’ne üye seçildi. 10 Ağustos 1792’deki bir ayaklanmakla krallık devrildi; birkaç gün sonra yeni hükümetin adalet bakanı oldu. Bunun yanı sıra savcılık göreviyle resmen değilse de uygulamada başbakanlık görevini üstlenmiş gibi oldu. Ancak bu görevi üç ay sürdü. Ulusal Konvansiyon’a Paris’ten üye seçildi. Ülkede devrim karşıtlarına girişilen şiddet hareketini onaylamadı. Jirondenle ile Jakobenler arasında (ılımlılar ve radikaller) uzlaşma sağlamaya çalıştı. Radikal olmayan tavrı ve nüfuzunu çıkarı doğrultusunda kullandığı yolundaki söylentiler üzerine gözden düştü ve Belçika’ya gönderilerek Fransa’dan uzaklaştırıldı. XVI. Louis’in yargılanması sırasında, ölüm cezası yerine sürgün edilmesi için gizli bir çabaya girdi. Bunu sağlayamayınca Fransa’ya döndüğünde oyunu idamdan yana kullandı. Ulusal Konvansiyon içindeki Jironden-Jakoben çekişmesi, Jakobenlerin zaferiyle sonuçlanınca, yönetimi güçlendirmek amacıyla Kamu Esenliği Komitesi adıyla bir kurul oluşturuldu, Danton da başına geçirildi. Temmuz 1793’te Danton başarısız yönetimi nedeniyle Komite’den çıkarıldı ve yerini Robespierre’e bıraktı. Robespierre ile de uzlaşmazlığa düştükten sonra ılımlı muhalefetin önderi durumuna geldi. Bunlara ek olarak, Hindistan Şirketi ile ilgili bir yolsuzluğa adı karışınca Jakobenlerin hedeflerinden biri oldu. 29 Mart 1794’te tutuklandı; 5 gün süren yargılamadan sonra giyotinle idam edildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

François Mitterrand Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

François MitterrandFrançois Mitterrand; Fransız devlet adamıdır (Jurnac 1916 – Paris 1995).

Paris Üniversitesi’nde hukuk ve siyasal bilimler öğrenimi gördü. İkinci Dünya Savaşı’na çavuş olarak katıldı. Almanlara tutsak düştü. Tutsak kampından kaçtıktan sonra direniş hareketine katılarak, Savaş Tutsakları ve Sürgünleri Ulusal Hareketi adlı direniş örgütünü kurdu. Ardından de Gaulle başkanlığındaki geçici hükümette, savaş tutsakları genel sekreterliği görevini üstlendi (1944). Meclis’e seçildi (1946). 1947-1957 arasında, değişik politik eğilimlerdeki 11 hükümette bakanlık yaptı. 1953’te, Rene Pleven’in yerine UDSR’nin başkanlığına getirildi. 1954’te, başlayan Cezayir Bağımsızlık Hareketi’ne karşı çıktı, hareketin önderleriyle hiçbir biçimde uzlaşılmaması gerektiğini savunduysa da, sonradan bu ülkenin bağımsızlığını destekleyen bir tutum takındı. De Gaulle’ün hazırladığı 1958 Anayasası’na karşı çıktı. Aynı yıl yapılan Ulusal Meclis seçimlerini yitirdi ve UDSR başkanlığından ayrıldı. 1965’te FGDS’yi (Demokratik ve Sosyalist Sol Federasyon) kurdu. Aynı yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, ikinci turda, General de Gaulle’ün karşısında % 45 oranında oy aldı. Seçimlerden sonra başkanlığa getirildiği FGDS’nin, 1968 Seçimleri’ni yitirmesi, dağılmasına yol açtı. 1971 Haziranında Efinay Kongresi’nde kurulan FSP’nin (Fransız Sosyalist Partisi) birinci sekreteri ve muhalefet başkanı oldu. 1974’te yeniden cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılarak V. Giscard d’Estaing karşısında oyların % 49.2’sini aldı. 1981’de üçüncü kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, seçimlerin ikinci turunda % 52 oranında oy olarak, Beşinci Cumhuriyet’in ilk sosyalist başkanı oldu. Seçimlerden hemen sonra, erken seçimlere gitti. Haziranda yapılan genel seçimlerde SP ve yandaşı MGR (Radikal Sol Hareket) Ulusal Meclis’ te çoğunluğu sağladı. P. Mauroy başkanlığındaki yeni hükümet 36 özel bankayla 9 büyük elektronik, metalürji, kimya, silah şirketini devletleştirdi; idam cezasını ve Devlet Güvenlik Mahkemesi’ni kaldırdı; dış politikada Varşova Parktı’na karşı NATO’yu desteklerken ABD’nin Üçüncü Dünya ülkelerine karşı izlediği politikaya karşı çıktı. Temmuz 1984’te istifa eden P. Mauroy Hükümeti’nin yerine FSP’nin sağ kanat önderlerinden Laurent Fabius başkanlığında kurulan yeni hükümete FKP katılmadı.

Mart 1986 Seçimleri’ni sağın kazanması üzerine, J. Chirac’ı başbakan atamak zorunda kaldı. Mayıs 1988 başkanlık seçimlerinde oyların % 54.2’sini alarak ikinci kez seçildi. Sosyalist M. Rocard’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi. Haziran 1988’de meclisi dağıtarak erken seçim kararı aldı. Ancak, Sosyalistler gerekli çoğunluğu sağlayamadılar. Rocard, sol destekli bir hükümet kurdu.

İki Almanya’nın birleşmesine fazla sıcak yaklaşmadı. Körfez bunalımında, Irak’ a karşı sert tavır takınmakla birlikte, ABD Başkanı Bush’un ivedi askeri müdahalesine karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın konuğu olarak Türkiye’yi ziyaret etti (13-14 Nisan 1992). Prostat kanseri teşhisiyle başarılı bir ameliyat geçirdi (Eylül 1992). Görevini tamamlayıp yerini cumhurbaşkanı seçilen Jacques Chirac’a devrettikten kısa bir süre sonra öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Franz von Papen Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Franz von PapenFranz von Papen; Alman diplomatı ve politikacısıdır (Werl/Westfalen 1879-Obersasbach 1969).

1913’te Almanya’ nın Washington Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği’ne atandı. Bu görevdeyken (1915) casusluk ve sabotaj yapmakla suçlanarak , ABD Hükümeti’nin isteği üzerine geri çağrıldı. Bundan sonra Birinci Dünya Savaşı boyunca Türkiye’ de çalıştıktan sonra, ülkesine dönerek politikaya atıldı. 1921-1932 arasında Katolik Merkez Partisi’nin aşırı sağ kanadına bağlı olarak milletvekilliği yaptı. Haziran 1932’de Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından başbakanlığa getirildi. Bu görevi kabul etmesi, partisi tarafından dışlanmasına neden oldu. Naziler’in desteğini sağlamak amacıyla SA’nın (Fırtına Bölüğü) üzerindeki yasağı kaldırdı. Prusya Eyaleti’nde seçimle gelen Sosyal Demokrat Hükümeti dağıtılarak başbakanı açıkta bıraktı (20 Temmuz 1932). Aynı yıl birbiri ardından yapılan iki seçimde de Reichstag’da (Ulusal Meclis) gerekli desteği sağlayamayınca görevinden istifa etti. Ocak 1933’te Hitler’in kurduğu ve yalnızca iki Nazi bakanın yer aldığı koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı oldu. Hitler ile anlaşmazlığa düşünce 30 Haziran 1934’teki temizlik hareketi sırasında tutuklandı. Ancak, bir süre sonra Avusturya Büyükelçiliği’ne atandı. (1934-1938). Bu görevi sırasında Avusturya’nın Almanya’ya katılmasına yardımcı oldu. 1939-1944 arasında Almanya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ni yaptı. Bu görevi sırasında Ankara’da kendisine yapılan suikastte kıl payı kurtuldu. 1945’te Müttefikler tarafından tutuklanarak Nürnberg Mahkemesi’nde yargılandıysa da suçsuz bulunarak beraat etti. 1947’de bir Alman mahkemesi tarafından sekiz yıl ağır hapis cezasına mahkûm edildi. 1949’da serbest bırakıldı, 1952’de anılarını yayımladı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Boris Yeltsin Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Boris YeltsinBoris Yeltsin; Rus devlet adamıdır (Sverdlovsk/Sibirya 1 Şubat 1931- 23 Nisan 2007).

Sibiryalı yoksul bir köylü ailesinin oğludur. İnşaat mühendisliği öğrenimi gördü; mesleğinde hızla yükseldi. Komünist Partisi’ne katılınca (1961), profesyonel parti çalışmalarına başladı ve Sverdlovsk Bölgesi Parti Komitesi birinci sekreterliğine atandı; aynı zamanda SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin üyesi oldu (1976). KP başına geçmesi için M. Gorbaçov tarafından Moskova’ya çağrıldı (1986), kısa sürede Politbüro’ya yükseldi. Milletvekili olarak SSCB Halk Temsilcileri Kongresi’ne seçildi (1989); muhalefetin başlıca liderlerinden oldu. Rusya SSFC devlet başkanlığına seçilişinden (Haziran 1990) kısa bir süre sonra SSCB KP’nin 28. Parti Kongresi’nde istifa etti (Temmuz 1990). Gorbaçov’ un reformlarından umudu kestiğini; öteki cumhuriyetlerin yükünü Rusya SSFC’nin çektiğini, bu nedenle SSCB’ den ayrılabilineceğini açıkladı. Doğrudan yapılan ilk serbest seçimleri kazanarak Rusya Federasyonu cumhurbaşkanı seçildi (Haziran 1991). M. Gorbaçov’a karşı düzenlenen darbe girişiminin (Ağustos 1991) başarısızlığa uğramasında kararlı tutumuyla önemli rol oynadı ve kamuoyunda parlayan yıldızı doruğa ulaştı. Leningrad’a eski adının (St Petersburg) verilmesi, öteki Slav cumhuriyetleri (Beyaz Rusya, Ukrayna)’ile birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) kurulmasına (Aralık 1991) öncülük etmesi; Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetlerinin de Alma-Ata Bildirgesi (21 Aralık 1991) ile BDT’ye katılmasıyla SSCB’ nin dağılma sürecini noktalayan kişi oldu. SSCB Ordusu’nun (Kızılordu) paylaşımı, Kırım’ın hangi cumhuriyete bağlı kalacağı, uzay endüstrisinin kullanımı gibi konularda, Ukrayna ve Kazakistan devlet başkanlarıyla görüş ayrılığı içerisine düştü. Almanya (Aralık 1991), B. Britanya (Ocak 1992), Fransa (Şubat 1992) gezilerinde, bu ülkelerin liderleriyle karşılıklı ekonomik ve askeri işbirliği antlaşmaları imzaladı. ABD’ye yönelik nükleer başlıklı füzelerin söküleceğini açıkladı (Mart 1992). Reformların yeterince hızlandıramamasından sorumlu tuttuğu Halk Temsilcileri Kongresi ile arasındaki çekişme 1993’te uç noktasına ulaştı. Kongre’nin kendisini görevden alma girişimi sonuçsuz kalmasına (Mart 1993) karşın, yürütme erkinde istediği değişiklikleri elde edemedi. ABD Başkam Bili Clinton ile Kanada’nın Vancouver Kenti’nde bir araya gelerek reformlar için gerekli parasal ve siyasal destek sözü aldı (Nisan 1993). 1995 başkanlık seçimlerini de kazandı. Ardından geçirdiği bir by-pass ameliyatı sonrasında görevini sürdürdü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Patrice de Mac-Mahon Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Patrice de Mac-MahonPatrice de Mac-Mahon; (Marie Edme Patrice Maurice Mac-Mahon) dük de Magenta, Fransız mareşali ve devlet adamıdır (Bugogne/ Sully 1808-Paris 1893).

İrlanda kökenlidir. Saint-Cyr’deki Askeri Akademi’ yi bitirdikten sonra 1827’de orduya katıldı. Cezayir (1837), Kırım (1855) ve İtalya (1859) savaşlarında gösterdiği askeri yeteneğiyle sivrildi. Magenta’da (1859) Avusturyalılara karşı kazandığı zafer üzerine İÜ. Napolyon tarafından mareşalliğe yükseltip Magenta kontluğuyla ödüllendirdi. 1864-1870 arasında görevlendirildiği Cezayir Valiliği’nde başarılı olamadı. 1870 Fransız-Prusya Savaşı’nın patlak vermesiyle Alsave’daki dağınık Fransız Ordusu’na beceriyle komuta ettiyse de, bütün güçler karşısında önce Wörth, sonra Sedan bölgesinde yenilerek ağır biçimde yaralandı ve tutsak düştü. Antlaşmadan sonra serbest bırakıldığında Versailles muhafız birliği komutanlığına atandı ve ikinci Paris kuşatmasında Komün Ayaklanmasını şiddetle bastırdı (1871). Başkan Adolphe Thiers’i çekilmeye zorlayan cumhuriyet karşıtı bir koalisyon, 1873’te onu devlet başkanlığına seçti. 1875’te parlamenter bir cumhuriyet oluşturuldu. 1877’de kurduğu muhafazakâr hükümet, cumhuriyetçi çoğunlukça reddediline, bakanlar kurulunu dağıttı. Devlet başkanlığı haklarından yararlanarak, baskıyı artırdıysa da yeni bir seçimle yine cumhuriyetçi çoğunluk kazandı ve yıl sonunda çoğunluğunu cumhuriyetçilerin oluşturduğu Jules Dufaire’nin başbakanlığındaki hükümeti onaylamak zorunda kaldı. 1879’da cumhuriyetçilerin senatoyu ele geçirmeleri üzerine görevinden çekildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

James Madison Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

James MadisonJames Madison; Amerika Birleşik Devletleri’nin 4. devlet başkanıdır (Virginia/Port Conway 1751-Virginia/Montpeillier 1835).

College of New Jersey’ de (bugün Princeton Üniversitesi) tarih, klasik diller, matematik edebiyat, ahlak, coğrafya okudu, 1771’de lisans diploması aldı ve kamu görevlisi oldu. Politikaya atıldı, 1776’da Virginia Meclisi’ne, 1780’de Kıta Kongresi’ne girdi. 1787’de Philadelphia’da toplanan Kurucu Meclis’e Virginia delegesi olarak katıldı. Özgürlük ve hakların federal bir cumhuriyette en iyi biçimde sağlanabileceğini kanıtlamaya çalıştı; bunu gerçekleştirmenin temel mekanizmasının doğrudan seçime dayanan politik sistem olduğunu savundu. 1797 Anayasası’nın hazırlanmasında etkin bir rol oynadı. Jefferson’un başkanlığı döneminde dışişleri bakanlığı yaptı (1801, 1809). Bakanlığı sırasında Louisiana’nın Fransa’dan alınmasında rol oynadı. 1809’da Jefferson’un desteğiyle başkan seçildi. Yönetimi ele aldığı ilk yıllarda özellikle dış politikayla ilgilendi. İngiltere’ye karşı 1812’de açılan ve büyük kayıplara neden olan savaş yüzünden gözden düştü. Aynı yıl şiddetli muhalefete karşın yeniden başkan seçildi. Savaş sonrası dönemde, gümrüklerin korunması, güçlü bir ordunun ve donanmanın kurulması gibi ekonomi politikalarını uygulamaya koydu. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra Montpellier’deki çiftliğine çekildi. Yaşamanın sonuna kadar eğitim, kölelik ve tarım sorunlarıyla ilgilendi. Monroe öğretisini benimsemeye çalışanların önderi oldu. Son günlerinde politik vasiyeti niteliğinde olan Advice to my Country’yı (Ülkeme Öğütler) yazdı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Ferdinand de Lesseps Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ferdinand de LessepsFerdinand de Lesseps; Fransız diplomatı ve Süveyş Kanalı’nın yapımcısıdır (Versailles 1805-Tours/La Chenaie 1894).

Baba mesleği olan diplomatlığa girerek, 1825’te Lisbon konsolos yardımcılığa, 1827’de Tunus’a ve 1832’de İskenderiye’ye gönderildi. 1833-1838 arasında Kahire konsolosuyken, Akdeniz ile Kızıldeniz’i birleştirecek bir kanal yapımına girişen Fransız mühendislerinin önerileriyle ilgilendi. 1839-1847 arasında Madrid ortaelçiliğine atandı. 1849’da Roma Cumhuriyeti’nin Fransız güçlerine teslim olması görüşmelerinde başarısızlığa uğrayınca, onun kırıcı biçimde diplomatlıktan ayrılmaya zorlandı.

1854’te Mısır Valisi Saitpaşa’nın desteğiyle, 1858’de kurulan Süveyş Kanalı Şirketi ile çalışmalara başladı. 1863’te Sait Paşa’dan sonraki yönetici kısa bir süre kanal yapımını durdurduysa da, III. Napolyon’un baskısıyla yeniden işe koyuldu.

1869’da Mısır Valisi Hidiv İsmail Paşa’nın bulunduğu uluslararası bir törenle kanal resmen açıldığı zaman, Lesseps ödül ve madalyalarla onurlandırıldı. Böylece ilk kez Doğu’ya deniz yolunu kısaltan kanalın yapım onurunu da kazandı.

1873’te yeni bir projeyle ortaya çıkarak, 1879’da Panama Kanalı’nın yapımım başlattı ve 1881’de ilerlemiş yaşına karşın, Okyanuslararası Kanal Şirketi’ni kurdu. 1885’te parasal sorunlar, mühendislik engelleri ve siyasal soruşturmalar nedeniyle şirket yediemine teslim edilip iflası istendi. 1893’te oğluyla birlikte hileli iflastan suçlanıp oğlu Charles (1849-1923) hapse atıldı. Son yıllarındaki bu siyasal oyunlar onda düş kırıklığı yarattıysa da, ününe ve saygınlığına gölge düşüremedi. Eseri: Souverins dequarante ans (Kırk Yılan Anıları) 1887.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Habib Burgiba Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Habib BurgibaHabib Burgiba;Tunuslu devlet devlet adamıdır (Manastır/Tunus 1903 – 6 Nisan 2000).

1922’de Düstur Partisi’ne girdi. 1924′ te Paris ve Grenoble’de hukuk öğrenimi gördü. 1927’de ülkesinde avukatlık yapmaya başladı. 1933’te Düstur Partisi’nden ayrılarak L’Action Tunisienne (Tunus Eylemi) adlı bir gazete çıkardı. ,1934’te ise Neo Destour Partei’i (Yeni Düstur Partisi) kurdu. Aynı yıl Fransızlarca tutuklandı. 1936’da Halk Cephesi yönetime geçince serbest bırakıldı. 1938’de yeniden tutuklandı ve Marsilya’da Kasım 1943’e kadar cezaevinde kaldı. Serbest kaldıktan sonra Tunus’un bağımsızlığı için mücadelesini sürdürdü. 1946’da kurulan Arap Birliği’nin desteğini kazandı. Sürekli olarak diplomasi yoluyla ve görüşmelerde Tunus’un bağımsızlığını sağlamaya çalıştı. Tunus’a 1955’te özerklik, 1956’da da bağımsızlık, verilmesini sağladı. 1957’de Tunus’un ilk cumhurbaşkanı oldu. 1974’te yapılan bir referandumla yaşam boyu devlet başkanlığına seçildi. İsrail’e karşı verilen savaşta FKÖ’ yü destekledi. 1979’da Mısır’ın İsrail ile Camp David Antlaşması’nı imzalamasıyla Arap Birliği Örgütü’nün merkezinin Tunus’a taşınmasını sağladı. 1982’de İsrail’in Lübnan’ı işgal etmesiyle Lübnan’ı boşaltmak zorunda kalan Filistinlilerin büyük bölümünün bu arada Yaser Arafat’ın ve FKÖ karargâhının Tunus’a yerleşmesine izin verdi. 1983’ten sonra Yeni Düstur Partisi’nin ve Tunus İşçi Sendikaları Federasyonu’nun desteğine karşın fiyatların protestosu ve grevler karşısında yönetimi zor günler yaşadıysa da bazı ekonomik yeniliklerle yönetimini sürdürmeyi başardı. Ancak, çok partili rejime geçişten (1983) sonuç alınamaması, aşırı İslâmcı akımların giderek güçlenmesi üzerine, Ekim 1987’de başbakanlığa atanan General Zeynel Abidin bin Ali tarafından sağlığının bozulduğu gerekçesiyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı (Kasım 1987), bundan sonraki yaşamı gözlem altında tutuldu, günümüzde de bu durum sürmektedir.

Başlıca eserleri: La Destour et la France (Düstur ve Fransa) 1937; La Tunisie et la France (Tunus ve Fransa) 1954; La Bataille de l’Evacuation (Boşaltma Savaşı) 1959); Discours de la Victoire (Zafer Söylevleri) 1959.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Ahmed bin Bella Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ahmed bin BellaAhmed bin Bella; Cezayirli devlet adamıdır (Fas sınırında Marina kasabası 1926 – ö. 11 Nisan 2012).

Öğrenimini Fransız okullarında tamamladı. Tlemsen’de bağımsızlık hareketinin liderlerinden Messa-li Hac’ın çalışmalarından etkilendi. 1937′ de Fransız Ordusu’nda askerlik yaptı. Dünya Savaşı’nda De Gaulle komutasındaki “Özgür Fransa” birlikleri arasında yararlıklar gösterdi. Savaş sonunda Fransa’nın Cezayir’e bağımsızlık vereceği inancında yanılınca Marina’ya döndü. Uzun yıllar üyesi bulunduğu Messali Hac’ın örgütü Cezayir Halk Partisi’nin (PPA) Demokratik Özgürlüklerin Zaferi Hareketi içinde yer alarak Fransa’ya karşı silahlı mücadeleye girişilmesi savıyla Organisation Secrète (Gizli Örgüt) OS’un kurulmasına öncülük yaptı (1947), 1949’da OS’un lideri oldu. Fransızlar tarafından tutuklandı; 7 yıl hapse mahkûm oldu. 1952’de hapisten kaçarak Mısır’a gitti. Mısır’da okurken Nasır ile dostluk kurdu. FLN’nin (Ulusal Kurtuluş Cephesi) kuruluşunda yer aldı, FLN 1954’te silahlı savaşı başlattı, 1954-1956 arasında FLN’ye silah sağlama işini yönetti. 1956’da Fas’m Tunus’a giderken uçağı Fransız uçaklarınca Cezayir’e inmeye zorlandı ve üç arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Tutuklanmasıyla Fransa, Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın biteceğini umarken onu yüceltti, kahraman yaptı. Cezayir Devrimi’nin simgesi olan Ben Bella, 1962’de Cezayir’in Evian Antlaşması ile bağımsızlığını kazanması üzerine 6 yıl sonra serbest* bırakıldı. 1963’te referandumla Cezayir’in ilk cumhurbaşkanı seçildi. Tito, Nasır ve Nkrumah’ın yanında Bağlantısızlar hareketinin önde gelenlerinden biri oldu. Bu arada yabancıların elinde bulunan toprakları ve endüstri kuruluşlarım büyük ölçüde kamulaştırdı. 1964’te FLN’yi tek parti durumuna getirdi. Yönetimini sağlamlaştırmak, yetkilerini artırmak için aykırı görüştekilere yönelik baskıları sonucu 1965’te Savunma Bakanı Huari Bumedyen tarafından bir darbeyle yönetimden uzaklaştırıldı ve tutuklanarak Sahra’da bir cezaevine konuldu. 1979’da Cezayir Cumhurbaşkanı Şadli bin Cedit’in af kararıyla özgürlüğüne kavuştu. 1981’de ailesiyle birlikte Paris’e, 1982’de İsviçre’ye yerleşti. 1984′ te Cezayir Demokrat Hareketi (MDA) adlı bir örgüt kurarak yeniden politik çalışmalarına başladı. 1990’da yurduna döndüyse de politik yaşamdan uzak kaldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Anthony Eden Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Anthony EdenAnthony Eden; İngiliz siyaset adamıdır (Durham 1897-Wiltshire /Alvediston 1977).

Eton’da okudu. Birinci Dünya Savaşı’nda piyade subayı olarak Fransa’da görev aldı, savaştan sonra Oxford Üniversitesi’nde Doğu Dilleri dalında öğrenimini sürdürdü. 1923’te Muhafazakâr Parti’den milletvekili seçildi. 1926-1929 arasında Dışişleri Bakanı Chamberlain’ın parlamento özel sekreterliğini yaptı. 1931′ de Dışişleri Bakanlığı müsteşarı oldu. Haziran 1935’te Milletler Cemiyeti ile ilgili devlet bakanlığına getirildi. Aralık 1935’te dışişleri bakanı oldu; görevini Chamberlain Hükümeti’nde de sürdürdüyse de başbakanın Mihver Devletlerine karşı yürüttüğü uzlaşma yolunu benimsemediğinden 1938’de görevinden ayrıldı. 1939’da Sömürgeler Bakanlığı’na, 1940’ta Churchill Kabinesi’nde Savaş Bakanlığı’na getirildi. Aynı yıl yeniden üstlendiği Dışişleri Bakanlığı 1945’te İşçi Partisi yönetime gelene kadar sürdürdü. 1942-1945 arasında Avam Kamarası başkanlığı yaptı. 1951’de Muhafazakâr Parti seçimleri kazandığında, Churchill Kabinesi’nde dışişleri bakanı oldu. 1955’te Churchill’in ardılı olarak Muhafazakâr Parti Başkanlığı’nı ve başbakanlığı aldıysa da başbakanlığı sırasında izlediği politika başarılı olamadı. Mısır Cumhurbaşkanı Nasır’ın Süveyş Kanalı’nı kamulaştırması karşısında İngiltere ve Fransa’nın Kanal Bölgesi’ne asker çıkarmaları birkaç gün içinde sonuçsuz kaldı, Kıbrıs sorunu çözülemedi, ülkedeki hoşnutsuzluk arttı. 1957′ de sağlık nedeniyle görevinden çekildi. 1954’te şövalyelik unvanıyla onurlandırıldı. 1961’de Avon kontu oldu. Anılarını üç ciltte topladı: Facing Dictators (Diktatörlerle Yüzleşme) 1962; The Reckonin (Hesaplaşma) 1965; Full Circle (Tam Devir) 1960.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Honore Gabriel Mirabeau Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Honore Gabriel MirabeauHonore Gabriel Mirabeau; Fransız politikacısıdır (Le Bignon/Gatinais 1749 – Paris 1791).

Orduya girdiyse de (1767) üç yıl sonra bu görevde ayrıldı. Gözetim altında tutulduğu Pontarlier’ de tanıştığı Monnier markisinin eşiyle 1776’da Hollanda’ya kaçtı. Çok geçmeden her ikisi de Fransa’ya teslim edildiler; Mirabeau Vincennes kulesine hapsedildi. Ünlü Lettres a Sophie’ yi (Sophie’ye Mektuplar) adlı eserini burada yazdı. Zengin eşinden ayrılınca parasız pulsuz kaldı. 1785’te dışişlerine memur oldu. Bir yıl sonra Cacreteede la Cour de Berlin (Berlin Sarayının Gizli Tarihi) 1789 adlı kitabı yayımlandı. 1789’da Etats Generaux’ya ve Ulusal Meclis’te yaptığı parlak konuşmalarla, Haziran 1789’da kurduğu Courrier de Provence adlı gazeteye yazdığı yazılarla toplumsal ayrıcalıklara son verilmesini, din, düşünce ve samın özgürlüğünün tanınmasını istedi. 1789’da kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni kaleme alınmasında görev aldı. Sarayla yaptığı gizli görüşmelerin sonucunda 1790’da, yüklü bir para ve borçlarının ödenmesi karşılığında kralın ajanlığını ve mecliste krallığın ayrıcalıklarının savunuculuğunu yapmayı kabul etti. Kralın savaşa ve barışa karar verme hakkını savunması (Mayıs 1790) kuşkulu duruma düşmesine neden olunca, yeniden soylulara karşı saldırıya geçti, yönetim görevlerinin dağılımında devrimci ülkeleri savundu. Kraliçe ile gizlice görüştüğü için ihanetle suçlandığı sırada, birdenbire ölünce (2 Nisan 1791) yeniden halkın sevgisini kazandı Devrime ihanet ettiği ancak Eylül 1792’de, Tuileries Sarayı’nda bulunan gizli belgelerden anlaşıldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Mesut Yılmaz Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Mesut YılmazMesut Yılmaz; politikacıdır (İstanbul 6 Kasım 1947).

İstanbul Erkek Lisesi’ni (1967) ve AÜ Siyasal Bilgiler Fa-kültesi’ni (1971) bitirdi. Federal Almanya’da Köln Üniversitesi’nde yüksek lisans diploması aldı (1974). Özel sektörün çeşitli dallarında (tekstil, kimya, ulaştırma vb) yönetici olarak çalıştı. Politikaya atıldı; ANAP’ın kurucu üyeleri arasında yer aldı (1983). Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimlerde Rize’den milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. 1. T. Özal Hükümeti’nde (1983-1987) devlet bakanı ve hükümet sözcülüğü (1983-1986), kültür ve turizm bakanlığı (1986-1987) yaptı. 1987 erken genel seçiminde TBMM’deki sandalyesini korudu. 2. Özal Hükümeti’nde (1987-1989) dışişleri bakanlığına getirildi. Özal’ın Kasım 1989’da cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan parti genel başkanlığına ve başbakanlığa ANAP Birinci Olağanüstü Kurultayı’nda TBMM Başkanı Y. Akbulut’un seçilmesinden (Kasım 1989) kısa bir süre sonra dışişleri bakanlığından istifa etti (Şubat 1990). Haziran 1991’de toplanan ANAP 3. Büyük Kurultayı’nda, genel başkanlığa seçildi, ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin 47. başbakanı olarak göreve başladı (17 Temmuz 1991). 20 Ekim 1991’de yapılan erken genel seçimlerde partisi % 24.01 oranında oy alarak milletvekili sayısı 115’e düşünce, ana-muhalefet liderliğini üstlendi. 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP % 19’a gerileyince RP’den sonraki parti konumuna düştü. ANAP-DYP (Anayol) koalisyon hükümetinde 3 ay başbakanlık (Mart-Haziran) yaptıktan sonra istifa etti. N. Erbakan başbakanlığındaki Refahyol hükümetinin istifa etmesinden sonra üçüncü kez ANAP-DSP-DTP koalisyon hükümetinde başbakanlığa getirildi (Haziran 1997).

3 Kasım 2002 seçimlerinde partisinin %5 oy oranı ile barajın altında kalmasından sonra görevinden istifa etti. Rize’den milletvekili seçilecek oy oranına ulaşmasına rağmen lideri olduğu ANAP %10’luk barajın altında kaldığından milletvekili seçilememiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Helmut Kohl Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Helmut KohlHelmut Kohl; Alman siyaset adamıdır (Lutigshafen 1930).

Frankfurt ve Heildelberg üniversitelerinde tarih, sosyoloji ve politika hukuk öğrenimi gördü. 1958’de Heidelberg Üniversitesi’nde felsefe doktoru oldu. 1947’de Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) gençlik örgütüne girdi. Bu tarihten başlayarak örgüt içinde çeşitli görevlerde bulundu. 1973’te CDU Genel Başkanı oldu. 1976’da Federal Parlamento’ya seçildi. Eylül 1982’de Hristiyan Demokrat Birliği-Hür Demokrat Birliği (FDP) koalisyon hükümetinde başbakan oldu. Başbakanlığı sırasında hükümetin Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ne 950 milyon DM’lik kredi vermesi ve Kohl’un Demokratik Almanya ile birleşmek istediklerini açıklaması, dünya basınında geniş yankılar uyandırdı. Ocak 1987 Seçimleri’nde, partisinin oy oram % 48’den % 43’e düşmesine karşın, Hür Demokrat Parti ve Hristiyan Sosyal Birliği ile koalisyon ortaklığını sürdürdü. ABD yönetimiyle ekonomik ve politik alanlarda sıkı bir işbirliği içerisine gitti. SSCB’de, M. Gorbaçov’un iktidara gelmesinden (1985) sonra yumuşamaya başlayan Moskova-Bonn ilişkilerinde, iki Almanya’nın birleşmesi görüşünü, resmi bir istem olarak gündeme getirdi (Kasım 1989). Bu amaçla Doğu Berlin’i ziyaret etti. Bu istek, Doğu Berlin Hükümeti tarafından da onaylandı (Aralık 1989). Almanyalar’ın kısa sürede birleşmesine (Ekim 1990), büyük katkıda bulunan Gorbaçov yönetimine ekonomik ve politik destek verdi. Aralık 1990’da yapılan genel seçimleri kazanarak Birleşik Almanya’nın ilk başbakanı oldu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Andrew Jackson Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Andrew JacksonAndrew Jackson; Amerika Birleşik Devletleri’nin 7. devlet başkanıdır (Güney Carolina/Waxhmaw Creek 1767 – Tennessee/Nashville 1845).

13 yaşında Amerikan Devrimi’ne katılarak atlı kurye görevi yaptı. Savaş sonrasında hukuk eğitimi görerek 20 yaşında Baro’ya girdi. 1788’de Güney Carolina’nın batı bölgesi savcılığına atandı. Nashville’de toprak ve köle alım satımıyla Zenginleşti. 1796’da üyesi bulunduğu Tennesseee Anayasa Kongresi’nden ABD Kongre üyeliğine seçildi. 1798’de Senato’dan çekildi. Aynı yıl Tennessee Yüksek Mahkemesi’ne atandı. 1802’de Tennessee eyaleti gönüllülerinin başına general olarak atandı.

1812’de savaş patlayınca, ABD gönüllüleri komutanlığında Natchez’ deki (Mississippi) General Wilkinson’ ın birliklerini destekleme görevi verildi. 1813’t Creek Kızılderililerin Fort Mims Kalesinde yaptıkları kıyım nedeniyle gönderildiği Mississippi Eyaletinde gönüllüleriyle Kızılderilileri ezmeyi başardı (1814). Aynı yıl Tennessee, Mississippi ve Louisiana düzenli ordusunun komutanlığına tümgeneral olarak atandı; 1815’te New Orleans (Mississippi) Savaşı’nda İngilizlere büyük kayıplar verdirerek ulusal kahramanlığa yüceldi. 1817’de Seninol Kızılderilileri ve kaçak Zencilerin sürekli saldırıları üzerine yeniden göreve çağrıldı. 1823’te ABD Senatosu’na seçildi. 1824 başkanlık seçimlerini kazanamadı. 18?8’de ABD başkanlığına seçildi.

Federal görevlerdeki rakiplerini uzaklaştırarak ilk kez Amerikan demokrasisine uygun biçimde uzun süredir sıra bekleyenlere devlet bürokrasisinde yer verdi. Başkan yardımcısı ve devlet bakanıyla görüş ayrılıkları yüzünden, 1830’da yardımcı görevden çekildi. ABD Bankası’nın yersiz ve gereksiz harcamalarına karşı çıkan başkan, ülkenin çeşitli bölgelerindeki güvenilir küçük bankalara federal yatırımları paylaştırdı. 1832 Seçimleri’nde birinciden daha fazla oyla ikinci kez başkan seçildi. Dış politikada başarılı çalışmalar yaptı. 1830’da İngiliz Batı Hindistan limanlarının ABD ticaret gemilerine açılmasını sağladı. 1836’da tüm ülke mali panikle sarsılırken yürürlükteki kâğıt para artışını, enflasyonu ve arsa spekülasyonunu “Specie Circular” yasasıyla, ayrıca federal senetleri altın ve gümüşle ödeyerek önlemeye çalıştı. 1837’de başkanlığı, yardımcısı Van Buren’e bıraktı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Talu Naim Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Talu NaimTalu Naim; maliyeci, siyaset adamıdır (İstanbul 1919 – 15 Mayıs 1998).

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni 1943’te bitirdi. Bir süre Sümerbank’ta çalıştıktan sonra TC Merkez Bankası’na girdi. 1967′ de kurumun genel müdürlüğüne getirildi. 1970’de çıkarılan bir yasayla yeniden örgütlenen bankanın ve banka yönetim kurulunun başkanlığını üstlendi 12 Mart 1971 Muhturası’nın ardından kurulan İkinci Erim ve 1972-1973 arasında görev yapan Ferit Melen Hükümeti’nde ticaret bakanlığı yaptı.

Bu arada 1972’de Cumhuriyet Senatosu kontenjan senatörlüğüne seçildi. Melen Hükümeti’nin görevden çekilmesinden sonra Cumhuriyetçi Güven Partisi’nin ve Adalet Partisi’nin de desteğini alarak, 15 Nisan 1973’te başbakanlık görevini üstlendi. Bu dönemde daha önceki hükümetlerce hazırlanmış olan Toprak ve Tarım Reformu Yasası ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasası’nın çıkarılmasını sağladı. 1973’te yapılan genel seçimler sonucunda hiçbir partinin tek başına iktidara gelmeye yetecek oyu sağlayamaması hükümetin görev süresinin üç ay için uzatılmasına neden oldu. 1974′ te Cumhuriyet Halk Partisi-Milli Selamet Partisi koalisyon hükümetinin kurulmasından sonra başbakanlık görevini Bülent Ecevit’e bıraktı. 1976’da kontenjan senatörlüğü süresi dolarak bu görevden çekildi, aynı yıl Akbank Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Porfirio Díaz Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Porfirio DíazPorfirio Díaz; (Jose de la Cruz Porfirio Diaz), Meksikalı devlet adamıdır (Oaxaco 1830-Paris 1915).

Oaxaco Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. 1846-1848 arasında ABD-Meksika Savaşı’nda orduya katıldı. 1854’te diktatör Santa Anna’ ya karşı başlatılan ayaklanmada yer aldı; 1858-1861 arası “Reform Dönemi” nde Başkan Juarez’i destekledi, 1861-1867 arası Fransız işgalcilerle İmparator Maximillian’ın tutucu yandaşlarına-karşı başarıyla savaşarak generalliğe kadar yükseldi. 1871-1872’de önceden desteklediği Juanez’e karşı darbe düzenlediyse de başarılı olamadı. Ancak, Sebastian Lerdo de Tejada’ya yürüttüğü darbe başarılı olunca cumhurbaşkanı oldu (1877), 1877-1880 ve 1884-1911 dönemlerinde cumhurbaşkanlığı yaptı. Anayasal düzene bağlı kalmakla birlikte ülkeyi bir kral gibi yönettiyse de uzun süren iç ve dış savaşlardan huzursuz olan halkın desteğini kazandı, ekonomiyi düzeltmeye çalıştı. Ülkesini yabancı sermayeye açtı. Demiryolları yapıldı, Meksika’nın dışsatımı ve-saygınlığı arttı. Ancak, uygulanan ekonomi modeli zengin ve yoksul kesimler arasındaki uçurumu gittikçe derinleştirince su yüzüne çıkan hoşnutsuzluklar ülkede karışıklıklara yol açtı. 1911’de Francisco Madero’nun başlattığı devrim sonucu görevden ayrıldı, Paris’e sürüldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Necmettin Erbakan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Necmettin ErbakanNecmettin Erbakan;mühendis, siyaset adamıdır (Sinop 29 Ekim 1926). Ölümü 84 yaşında iken 27 Şubat 2011’de gerçekleşmiştir.

İTÜ Maden Fakültesi’ni bitirdi (1948). Almanya’da doktora derecesi aldı, mezun olduğu fakültede doçent (1954) ve profesör (1965) oldu. Bir ara Türkiye Odalar Birliği genel sekreterliğini (1967) ve başkanlığını yürüttü (1969). Konya’dan bağımsız milletvekili seçildi (1969). Milli Nizam Partisi’ni (MNP) kurdu (1970). Parti laikliğe aykırılıktan kapatılınca (1971) Milli Selamet Partisi’ni kurdu ve genel başkanlığını üslendi (1972), aynı partiden milletvekili seçildi (1973). MSP 1973 seçimlerinde 48 milletvekili çıkararak anahtar parti durumuna geldi. MSP, CHP ile koalisyon hükümeti kurunca, başbakan yardımcısı oldu (Ocak-Kasım 1974). 1. ve 2. Milliyetçi Cephe hükümetlerinde de aynı görevi üslendi (1975-1977; 1977-1978). 12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklanıp yargılandı, aklandı (1985). On yıllık yasaklı durumu 1987’deki referandumla kaldırılınca bu kez Refah Partisi (RP) genel başkanlığına getirildi. 1989 seçimlerinde RP barajı aşamayınca milletvekili seçilemedi. 1991 seçimlerinde MHP ile ittifak kurarak bu kez milletvekili seçildi. 1995 seçimlerinde RP % 21 oy ile 158 milletvekili çıkarınca DYP ile koalisyon hükümeti kurarak başbakanlığı üslendi (Haziran 1996-Haziran 1997). Koalisyonda baş gösteren anlaşmazlık üzerine başbakanlıktan istifa etti. Anayasa Mahkemesi’nin RP’yi kapatmasıyla birlikte 5 yıllık siyaset yapması yasaklandı (16 Ocak 1998).

Refah partisi kapatılmadan bir ay evvel Fazilet Partisi kurulmuştu. Necmettin Erbakan’ın siyaset dışında olduğu dönemde Fazilet partisinde yenilikçiler kanadı ile gelenekselciler kanadı arasında bir çekişme başladı. Bu çekişmede Necmettin Erbakan yandaşı taraf kılpayı olsada önde gidip parti liderliğini tutarken bu defa Haziran 2001’de Fazilet partisi de kapatıldı. Buda Necmettin Erbakan’ın Milli Görüşçü hareketinin bölünmesine yol açtı. Necmettin Erbakan takipçisi taraf Saadet partisini kurarken yenilikçi diye adlandırılan kısım ise muhafazakar, Amerika, Avrupa yanlısı bir parti olan AKP’yi kurdular.

Kayıp Trilyon olarak isimlendireline davada yaklaşık olarak 1 Trilyon tutarında ki parayı harcamış gibi gösterip sahtecilik yaptığı tescillenen Necmettin Erbakan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayı almasına rağmen siyasetten vazgeçmeyen Necmettin Erbakan 2002 genel seçimlerinde Konya bağımsız milletvekili adayı olmaya çabalamış ancak YSK tarafından reddedilmiştir.

Bundan sonraki dönemde de sürekli olarak yeniden aktif politika hayatına dönmeye çalışan Necmettin Erbakan sürekli olarak mahkeme kararları ile siyaset dışına itilmiştir. Kayıp Trilyon davasındaki mahkumiyeti kesinleştikten sonra aldığı hapis cezası eski öğrencilerinin de yardımı ile TCK’da yapılan değişiklik ile ev hapsine dönüştürüldü.

17 Ekim 2010’da son defa Saadet partisi genel başkanlığına seçildi. Ancak sağlık durumu kötüye giden Necmettin Erbakan vefat ettiği güne kadar partisinin ve hareketinin kurmaylarına ülke meseleleri hakkında fikirlerini iletmeye devam etmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Klemens von Metternich Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Klemens von MetternichKlemens von Metternich; Avusturyalı siyaset adamıdır (Coblenz 1773-Viyana 1859).

Kardeşiyle Strasbourg Üniversitesi’nde diplomatlık öğrenimi görürken (1788), Fransız Devrimi yüzünden 1790’da üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. Mainz Üniversitesi’ne (Frankfurt) girdi. Fransız Devrimci birlikleri Mainz’e gelmeden, babasının yönetimde bulunduğu Brüksel’e geçti. Viyana’da bilimsel araştırmalarla uğraştı. 1801’de Habsburgların adına Dresden diplomatik görevine atandı. 1803’te Berlin ortaelçiliğine, 1806’da Paris elçiliğine gönderildi. 1809’da Fransa’ya açılan savaş yitirilince Avusturya’ya ağır savaş tazminatı ve toprağa mal olan barış anlatmasını (Schönbrunn) imzalamak zorunda kaldı, bir süre sonra dışişleri bakanlığına getirildi. 1810’da ülkesinin çıkarlarını düşünerek Avusturya İmparatoru I. Francis’in kızıyla Napolyon’ un evlenmesini sağlayıp Fransa ile ittifak kurdu. Dresden ve Prag’da Napolyon’un inatçılığı yüzünden bir antlaşmaya varılamayınca, Fransa’ya savaş açtı. Politik ve askeri yönden güçlü olduğundan, koşulları kendi düzenleyerek, Avrupa sahnesinde “anahtar kişi” durumuna gidi. İmparator tarafından prenslikte onurlandırıldıktan sonra (1813), büyük güçlerin Paris Antlaşmasına (1814) bir araya gelerek Avrupa’nın kaderini çizecek Viyana Kongresi’nin toplanmasını sağladı (1815). 1818’de Aix-la-Chapelle Kongresi’nde Fransa’ya saldırıyı durdurma konusunda anlaşarak Latin Amerika ve Almanya’nın içişlerine karışma düşüncesine karşı çıktı. 1819’da Almanya’daki öğrenci ayaklanmaları ve 1820’de Yunanistan başkaldırısı olaylarından sonra, Alman Birliği’ni güçlendirmeye yöneldi. Basın ve üniversiteyi denetleme, kalkışma eylemlerini bastırma, devlet anayasasının krallık ilkelerine uygun yürütülmesi konularıyla uğraşırken, 1821’de başbakanlığa getirildi. Ancak bu sırada etkin gücü de yavaş yavaş azalmaya başladı. 1830’larda Fransa, Belçika ve Polonya ayaklanmalarından sonra, Prusya ve Rusya ile Kutsal Antlaşma’ya girişti. Metternich’in Almanya’daki liderliği sallanmaya başladı. 1835’de geri zekâlı Ferdinand’ın taç giymesiyle birlikte, etkisi dışişleriyle sınırlandı. Her konuda önerileriyle yetki kazanmak isterken tepki duyulan ve nefret edilen bir odak biçimine dönüştü. 1848 Devrimi’nde İngiltere’ye sürgüne gönderildi, 1853’te geriye döndü ve köşesine çekildi. 19. yüzyılda tüm Avrupa diplomasisini derinden etkileyen kişi oldu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Ferit Melen Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ferit MelenFerit Melen; siyaset adamıdır (Van 1906-Ankara 1988).

Yükseköğrenimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı (1931). Çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1950-1954 arasında da CHP’den Van milletvekili oldu. 1954-1957 arasında bağımsız mali müşavirlik yaptı. 1957’de yeniden CHP’den Van milletvekili seçilerek, 27 Mayıs 1960’a kadar TBMM üyeliğini sürdürdü. 1960’ta Kurucu Meclis üyesi oldu. 1962’de İkinci İnönü Hükümeti’nde TBMM dışında maliye bakanlığı yaptı. 1963 ara seçimlerinde Van senatörü seçildi. 1965’den sonra “ortanın solu” politikasına karşı çıkarak Turhan Feyzioğlu grubunda yer aldı. Bir süre sonra CHP’den ayrılarak Güven Partisi kurucuları arasına katıldı. 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra kurulan birinci ve ikinci Nihat Erim hükümetlerinde (Mart 1971-Mayıs 1972) Milli Savunma Başkan olarak görev yaptı. Nihat Erim başbakanlıktan ayrılınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. (22 Mayıs 1972) 31 Mart 1975’te kurulan Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde 5 Haziran 1977 Seçimleri’ ne kadar Milli Savunma Bakanlığı yaptı. 1983 Seçimleri’nde MDP’den Van milletvekili seçildi, MDP’nin 1986’da feshi üzerine, bir süre bağımsız kaldıktan sonra DYP’ye girdi. 1987 Seçimleri’nden sonra politik yaşamdan çekildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Moisey Ostrogorsky Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Moisey Ostrogorsky; (d. 1854, Grodno – ö. 1919, Rusya), parti örgütlenmeleri üzerindeki karşılaştırmalı incelemelere öncülük eden Rus siyaset bilimcisidir.

Petersburg’da hukuk öğrenimi gördü. Birkaç yıl Adalet Bakanlığı’nda çalıştıktan sonra 1885’e değin Paris’te Siyasal Bilgiler Yüksekokulu’nda okudu. Rusya tarihi üzerine okul kitapları hazırladı. Paris’teki araştırmalarının sonucunda 1892’de, kamu hukukunda kadın hakları konusunda Fransızca bir inceleme kaleme aldı. ABD’de ve İngiltere’de uzun yıllar kalarak siyasal partiler üzerinde çalıştı. Demokrasi ve Siyasal Partilerin Örgütlenmesi adlı çalışmasını 1902’de Fransızca yayımladı. Rusya’ya döndükten sonra 1906’da Birinci Duma’ya (Devlet Meclisi) seçildi ve Kadet yönetiminde önemli rol oynadı. Partinin dağılmasından sonra aktif siyasetten çekildi.

Demokratik kitle partilerinin bürokratik-oligarşik örgütlenmelere dönüşme yönünde patolojik eğilimler taşıdığı biçimindeki görüşü ardılları tarafından geliştirildi. ABD ve İngiltere’deki parti sistemlerinin ayrıntılı ve yetkin bir açıklamasını içeren çalışmalarıyla, siyasal sistemlerin karşılaştırmalı çözümlemesi konusunda ilk önemli girişimi gerçekleştirdi. Seçmen davranışları ve kamuoyunun oluşumu konusunda değerli varsayımlar ortaya attı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Cecil Rhodes Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Cecil RhodesCecil Rhodes; (1853 – 1902)

Ünlü bir İngiliz devlet adamıdır, ingiltere İmparatorluğu’nun kuvvetlenmesinde büyük payı olmuştur. Bishops Stortford’da doğdu, Güney Afrika’ da öldü.

Öğrenimini Oxford’da yapan Rhodes, genç yaşta Güney Afrika’ya giderek Kimberley elmas madenlerinde çalıştı. Enerjisi, zekâsı ile, 6 yıl içinde elmas madenlerinin işletmesini eline alarak Güney Afrika’nın en kudretli adamı oldu. Rhodes’in amacı, bütün Güney Afrika’yı İngiltere’ye bağlamaktı.

1890’da Güney Afrika başbakanı oldu. Boerler’le uzlaşma ümidi kalmayınca, Rhodes savaşmaya girişti. 1893’te Tanganika Gölü’ne kadar olan bölgelerde yeni toprakları İngiltere’ye kattı. Bugün bu topraklar kendi adıyla “Güney ve Kuzey Rhodesia” olarak tanınır.

Hollandalılar’la İngilizler’in arasını bulmaya çok çalışan Rhodes, Afrika’da İngilizce konuşan milletleri birleştirmek, burada yeni bir İngiltere kurmak istiyordu. Ayrıca Kap’tan Kahire’ye kadar bir demiryolu yapmayı da o düşünmüştü.

Boer Savaşı bittikten kısa bir süre sonra ölen Cecil Rhodes’un mezarı bir devlet haline getirdiği Rhodesia’daki Matopo Tepesi’ndedir. Büyük servetinin bir kısmını, Güney Afrikalı İngiliz ve Amerikalı çocukların eğitimine ayırmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Hasan Esat Işık Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hasan Esat IşıkHasan Esat Işık; (d. 1916, İstanbul – ö. 2 Temmuz 1989, Ankara), siyaset adamı, diplomattır.

Göz hekimi Esat Paşa’nın (Işık) oğludur. Galatasaray Lisesi’ni ve Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1940’ta Dışişleri Bakanlığı’nda görev aldı; sonraki yıllarda protokol genel müdürlüğü, Paris başkonsolos yardımcılığı, Cenevre’de Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi nezdinde Türk daimi temsilciliği, Dışişleri Bakanlığı Ticaret ve Ticari Anlaşmalar Dairesi genel müdürlüğü, ekonomik işler genel sekreter yardımcılığı yaptı. 1962’de büyükelçi olarak atandığı Brüksel’de Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu görüşmelerini yürüttü. 1964’te Moskova büyükelçiliğine atandı. Bu görevdeyken 20 Şubat 1965’te kurulan Ürgüplü hükümetinde TBMM dışından dışişleri bakanlığına getirildi. 22 Ekim 1965’e değin bu görevi sürdürdü. 1966’da ikinci kez Moskova büyükelçisi oldu. 1968’de atandığı Paris büyükelçiliği görevini yürüttüğü sırada, 1973’te Marsilya’da bir Ermeni anıtının açılmasını protesto ederek Türkiye’ye döndü. Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrılarak siyasete atıldı.

Aynı yıl yapılan genel seçimlerde Bursa’ dan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili seçildi. 1974’te Bülent Ecevit başkanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde milli savunma bakanlığını üstlendi. 1976’da CHP genel sekreter yardımcılığına getirildi. 1977’de ikinci kez Bursa’dan CHP milletvekili seçildi. 1977 ve 1978’de kurulan ikinci ve üçüncü Ecevit hükümetlerinde gene milli savunma bakanı oldu. Bu görevden 1979’da ayrıldı. TBMM üyeliği, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle son buldu. 1982 Anayasası’nın beş yıl süreyle siyasetle uğraşmayı yasakladığı kişiler arasında yer aldı. Bu yasağı 1987’deki halkoylamasıyla kaldırıldı. Işık’ın özellikle dış politika konularında gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

kibrisli-mehmet-kamil-pasaKıbrıslı Mehmet Kamil Paşa; (1832 – 1912) Tanınmış bir Türk devlet adamıdır.

Dört kere sadrazam olmuştur. Kıbrıs sancağının merkezi Lefkoşe’de doğdu. Topçu yüzbaşısı Salih Efendi’nin oğludur. Kıbrıs’ta okudu. Kahire harbiyesinden subay çıktı. Arapça, ‘Farsça, Rumca, Fransızca, İngilizce öğrendi. Kıbrıslı İstidadı ile dikkati çekti. Binbaşı rütbesiyle Mısır valisi Abbas Paşa’nın yabancı dillere mahsus kâtibi oldu. Kaymakamlıklarda, valiliklerde, genel valiliklerde bulundu. Dahiliye müsteşarı, Evkaf, sonra Maarif nazırı, 1885’ te de sadrazam oldu. 6 yıl gibi uzun müddet bu makamda kaldı. 1895’te yeniden sadrazam oldu. Sonra Aydın (İzmir) genel valiliğine gönderildi. Meşrutiyet’ten az sonra üçüncü defa iktidara çağrıldı. Gerçek bir meşrutiyetçi olduğundan, diktaya taraftar İttihat ve Terakki Partisi ile amansız bir savaşmaya girişti. İttihatçılar tarafından iktidardan düşürüldü. 1911 ‘de Balkan bozgunu üzerine dördüncü defa iktidara geldiyse de Babıâli Baskını’nda İttihatçıların hükümet darbesiyle düşürüldü. Hayatı tehlikede olduğundan, İstanbul’dan ayrıldı. Lefkoşe’de 80 yaşında öldü. Arap Ahmet Paşa Camisi’ne gömüldü.

Kâmil Paşa, 3 ciltlik bir Osmanlı siyasi tarihi yazmış, hâtıralarını 2 kitap halinde ‘yayınlamıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Yusuf Kâmil Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Yusuf Kâmil PaşaYusuf Kâmil Paşa; ( 1808-1876)

Tanınmış bir devlet adamı ve yazarıdır. Sadarete (sadrazamlığa) kadar yükselmiştir. Anadolu’da Malatya’ nın Arapkir kasabasında doğdu. Akkoyunlu hanedanından inmiş bir ailenin çocuğudur. İstanbul’a gelip Arapça, Farsça öğrendi. 1833’te Mısır’a gitti. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın özel kâtibi oldu. 1844’te mirliva (tümgeneral) iken İstanbul’a geldi. Aynı yıl Mehmet Ali Paşa’nın kızı prenses Zeynep Hanım’la evlendi.

Önce ticaret nazırı olan Kâmil Paşa 1863′ te başbakanlığa getirildi. 5 ay bu makamda kaldı. Sonra adliye nazırı, Şûrâ-yı Devlet Reisi oldu, başka görevlerde bulundu. Sultan Aziz’ in Mısır’a gidişinde saltanat naibi bile oldu. 68 yaşında öldü. Zeynep Kâmil Hastanesi’nin bahçesine gömüldü.

Devrinin başarılı devlet adamlarından ve en zenginlerinden olan Paşa, dürüst, iyiliksever bir kimse olarak tanınmıştır. Eşiyle beraber, millete yüz milyonlarca lira değerinde bağışta bulunmuştur. Üsküdar’daki Zeynep Kâmil Hastanesi, bunlardan biridir. Ayrıca cami, okul, çeşme gibi pek çok hayrat bırakmışlardır. Bayezit’teki saraylarını da millete bağışlamışlardır. Bu saray devrin sanatkâr ve bilginlerinin toplandıkları bir kültür ocağı sayılırdı. Sonradan Edebiyat Fakültesi olan bu bina yakın zamanlarda yanmıştır.

Kâmil Paşa yazar olarak da ünlüdür. Fenelon’un “Telemaque” ını Türkçe’ye çevirmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Adolfo de la Huerta Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Adolfo de la HuertaAdolfo de la Huerta; (d. 1881, Hermosillo-ö. 9 Temmuz 1955, Mexico, Meksika), 1920’de geçici devlet başkanlığı yapan Meksikalı siyaset adamıdır.

Doğum yeri olan Sonora eyaletinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1908’de siyasete atılarak Porfirio Diaz yönetimine karşı muhalefetin içinde yer aldı. Meksika Devrimi’ne katıldı ve 1917-20 arasında Sonora valiliği görevinde bulundu. Mayıs 1920’de Plutarco Elias Calles ve Alvaro Obregon’la birlikte Devlet Başkanı Venustiano Carranza’nın devrilmesinde önemli rol oynadı. Aynı yılın haziran-kasım ayları arasında geçici devlet başkanlığı görevini yürüttü.

Obregon’un devlet başkanlığı sırasında maliye bakanı olarak (1920-23) Meksika’nın mali durumunu güçlendirmek için çalıştı. Obregon’un 1924 seçimlerinde Calles’i devlet başkanlığına aday göstermesi üzerine başlattığı silahlı ayaklanma birkaç ay içinde bastırıldı. Bunun üzerine yurtdışına kaçmak zorunda kaldı. Los Angeles’ta geçirdiği sürgün yıllarında (1924-35) geçimini şan dersleri vererek sağladı. Başkan Lâzaro Cârdenas’ın hakkındaki suçlamaları kaldırması üzerine 1935’te Meksika’ya döndü ve önemli bir diplomatik göreve atandı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Bişara Huri Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Bişara HuriBişara Huri; (d. 10 Ağustos 1890, Beyrut -ö. 11 Ocak 1964, Beyrut, Lübnan), Lübnanlı devlet adamıdır. 1943-52 arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

Yüksek düzeyde bir devlet görevlisinin oğlu olan Huri Paris’te hukuk öğrenimi gördü. Bağımsız Lübnan düşüncesinin kararlı bir savunucusu olarak, komşu Arap ülkeleriyle bir tür federasyon oluşturmaya karşı çıkmakla birlikte, yakın ilişkilerin kurulmasından yana bir tutum takındı. Hristiyan Lübnanlıların Arap milliyetçiliğiyle uzlaşma yolunu arayarak güçlü bir Lübnan’ın kurulmasında Müslüman Lübnanlıların desteğini sağlayabileceğini vurguladı.

Cevel Lübnan valiliğinde görev aldıktan (Şubat 1920) birkaç ay sonra yeni oluşturulan yönetim konseyine atandı ve 1922’ye değin bu görevde kaldı. Ardından yeniden avukatlık yapmaya başladı. 1926’da Edib hükümetinde içişleri bakanı olarak siyasete atıldı. Sonraki üç yıl içinde aralıklarla üç kez başbakanlık yaptı. 1926’da Emile Edde ile başlayan kişisel çekişmesi 1932’ye değin Lübnan’ın iç politikasına egemen oldu.

II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ile yakın ilişkiler kurdu. 1943’te tam bağımsızlığa geçiş için Lübnan’da genel seçimlere gidilmesi yolundaki kampanyaya öncülük etti ve cumhurbaşkanı seçildi. 1948’de bu göreve ikinci kez gelme olanağını sağlayan anayasa değişikliğini gerçekleştirerek ikinci seçimi de kazanmakla birlikte, yaygın muhalefet karşısında Eylül 1952’de çekilmek zorunda kaldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

John Hunt Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

John HuntJohn Hunt;Sir john hunt (1953-66) olarak da bilinir (d. 22 Haziran 1910, Marlborough, Wiltshire, İngiltere), İngiliz asker, dağcı ve kâşiftir. Sir Edmund Hillary ile Tenzing Norgay’ın dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in doruğuna (8.848 m) ulaştıkları keşif seferine başkanlık etmiştir.

1930’larda Hindistan ve Birmanya’da (Myanmar) askerlik yaparken, 1935’te Kuzey Kaşmir’deki Karakurum Sıradağlarını, 1937-39 arasında da Sikkim’deki Himalayalar’ı dolaşarak bölge hakkında bilgi edindi. II. Dünya Savaşı’nda Kuzey Afrika ve İtalya seferlerine katıldı. 1952’de ordudaki görevinden alınarak bir yıl sonra Everest’e gidecek olan İngiliz keşif heyetinin başına getirildi. 1956’da ordudan emekli oldu. 1963-66 arasında Aberdeen Üniversitesi’ nin rektörlüğünü yaptı. 1966’da soyluluk unvanı aldı. Başbakanlık danışmanı olarak görev yaptığı dönemde ülkesinin açlıktan kırılan Biafra halkına yaptığı yardım çalışmalarını yönetti. 1967’den 1974’e değin İngiltere ve Galler’de şartlı salıverme kurulunun başkanlığını yaptı. 1953’te Everest seferini anlattığı The Ascent of Everest (Everest’e Çıkış) adlı kitabını, 1978’de de Life Is Meeting (Yaşam Tanışmaktır) başlığını taşıyan otobiyografisini yayımladı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Cevahirlal Nehru Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Cevahirlal Nehru( 1889 – 1964 )

Hindistan’ın tanınmış devlet adamıdır. Milli Hareket önderlerinden Pandit Motilal Nehru’nun oğludur. Allahabat’ta doğdu, İngiltere’de Harrow School ve Cambridge Universitesi’nde okudu. 1912’de Hindistan’a dönerek ülkenin bağımsızlığı için çalışmaya başladı. Kısa zamanda tanınarak Gandhi‘den sonra en kuvvetli önder haline geldi.

1921’den sonra, savaşmasını şiddetlendirmesi üzerine, tevkif edildi, hapse mahkûm oldu. Çıktıktan sonra, 1929’da, babasının yerine Kongre (Meclis) başkanı seçildi. Bütün gayesi Hindistan’ı hür bir devlet haline getirmekti; bunun -için de durmadan savaşıyordu. 1946’da Devlet Başkanı muavini, ertesi yıl da İngiltere’nin dominyonu haline getirilen Hindistan’ın Başbakanı oldu. Hindistan’ın ilk başbakanıdır. Ölümüne kadar Hindistan’ın başbakanı olarak görev yaptı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,