Etiket: tiyatrocu

Mardiros Mınakyan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Mardiros Mınakyan

Mardiros Mınakyan (1830 – 1920) Geçen yüzyılın ünlü melodram aktörü, Osmanlı Dram Kumpanyasının kurucusudur. İstanbul’da doğdu. Çok gençken Hasköy Tiyatrosu’nda Ermenice oyunlar oynayan bir amatör topluluğuna katılmıştı. 1862’de, bir Ermeni ilkokulunda öğretmenken, Beyoğlu’ndaki Hoca Naum Mınakyan Tiyatrosu’nda Ermenice oyunlar vermeye hazırlanan gençlere katıldı.

«Aristodem» piyesinde, Aristodem’in kızı rolünde ilk defa sahneye çıktı. Bir daha da sahneden ayrılmadı. Gedikpaşa Tiyatrosu’n da düzgün bir kumpanya kurulacağını haber alınca oraya geçti. Yalnızz oyuncu olarak çalışmıyor, rejisör yardımcılığı da yapıyordu daha sonra oyun sahneye koymaya da başladı. Sonradan, kendi başına bir kumpanya kurdu, yıllarca Türkçe oyunlar verdi.

Mardiros Mınakyan, 1908’de, İkinci Meşrutiyet’ten sonra, bir yandan eski bir aktör olarak çalışırken, bir yandan da Donanma Cemiyeti Tiyatrosu’nda öğretmenlik etti. 1912’de, sahne hayatının ellinci yılını doldurduğu için büyük bir jübile yapıldı; bizde ilk jübile budur. Andre Antoine, Darülbedâyi’nin kuruluşu için elemeler yaparken aktör Fehim Bey’le birlikte Mardiros Mınakyan’ı da bu ilk konservatuvara öğretmen olarak aldı. Ünlü aktör 1916’da sahne hayatından çekildi.

Mınakyan Tiyatrosu, Türk tiyatrosunda bir okul işi görmüştür. Söyleyişte hoş olmayan bir üslûp, tiyatroyu tulûata götüren bir melodram tarzı yaratmış olmakla birlikte, birçok sanatçının sahneye atılmasına da yol açmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Musahipzade Celal Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Musahipzade CelalTanınmış bir tiyatro yazarımızdır. III. Selim’in musahibi büyük bestekar Şakir Ağa’nın torunudur. Tophane Fevziye Rüştiyesi’nde okudu. 1889’da Babıali Tercüme Odası’nda çalışmaya başladı. Bundan sonra çeşitli memurluklarla resmi hayatına devam ederken bir yandan tiyatroya merak sardı.

1908 Meşrutiyeti’nden sonra kıpırdamaya başlayan tiyatro hareketleri sırasında, Mınakyan Efendi, Osmanlı Dram Kumpanyası’nda Celâl Esat Arseven’le Salâh Cimcoz’un ortaklaşa yazdıkları «Selim-i Sâlis» (Üçüncü Selim) piyesini oynamıştı. Bunu seyreden Musahipzade Celâl de «Köprülüler» adında bir dram yazdı. Mınakyan eseri beğendi ve oynadı.

1913″te «İstanbul Efendisi» adı ile ilk komedisini meydana getiren yazar «tarihin gölgesi altında hayal meyal seçilen halk hayatını piyese sokmak» istiyordu. 1913-1933 yılları arasında «Macun Hokkası», «Yedekçi», «Lâle Devri», «Atlı Ases», «Kaşıkçılar», «İtâat İlâmı», «Fermanlı Deli Hazretleri», «Aynaroz Kadısı», «Kafes Arkasında», «Bir Kavuk Devrildi», «Demirbaş Şarl», «Pazartesi-Perşembe», «Gül ve Gönül», «Balaban Ağa» gibi, konusunu tarihten alan, geçmişin gülünçlüklerini canlandıran, komediler, dramlar yazdı.

«Selma» çağdaş hayattan alınan bir konuyu işliyordu, ancak 1961-1962 tiyatro mevsiminde sahneye konuldu. «Aynaroz Kadısı» 1938’de, «Bir Kavuk Devrildi» 1939’da filme de alınmıştır.

Bir müddet İstanbul Şehir Tiyatrosu dramatürlüğü de yapan Celâl Musahipoğlu’nun «Eski İstanbul Yaşayışı» (1946) adlı eseri, onun toplum hayatı üzerindeki bilgisinin, görgüsünün derinliğini belirten bir eseridir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Küçük Kemal Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Küçük KemalKüçük Kemal (1901 – 1936)

Tanınmış bir aktörümüzdür. Asıl adı Kemal idi. Başka bir arkadaşından ayırmak için Küçük Kemal derlerdi. Sonradan bu lâkabı soyadı olarak kabul etti.

Kemal Küçük, İstanbul’da Vefa İdadisi’nde, İtalyan Lisesi’nde okumuştur. 18 yaşındayken Darülbadâyi’e (İstanbul Şehir Tiyatrosu’na) girdi, 17 yıl aktörlük etti. Turnelere katıldı, çeşitli eserlerde rol aldı. Bir yandan da «Cumhuriyet» gibi bazı gazetelere tiyatroya dair yazılar yazdı. Meslek arkadaşları içinde en faal, en çalışkan olanlardandı.

Kemal Küçük «Tiyatro» adı ile, bu alandaki boşluğa bir taş koymak maksadını güden küçük bir de eser yayınladı. Birkaç piyes adaptasyonu da yapmıştı.

Kemal Küçük genç yaşta hastalanmıştı. Bir müddet, İstanbul Belediyesi hesabına İsviçre’de tedavi gördü. Bir zaman da Heybeliada Sanatoryumu’nda yattı. 35 yaşında öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,