Etiket: Ünlü halk şarilerimizden olan Gevheri’nin hayatı ile ilgili bilgiler. (Kısaca). Gevheri’nin taşlamalarından da bir örnek bulunmaktadır.

Gevheri Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Gevheri Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

GEVHERÎ, On yedinci yüzyılla on sekizinci yüzyıl arasında yaşamış bir halk şairidir. Asıl adı Mehmet’tir. Doğum tarihi belli değildir. Kırım’lı olduğu, orada öğrenim gördükten sonra İstanbul’a geldiği söylenir. Rumeli’de, Anadolu’da da dolaşmıştır. Nerede öldüğü bilinmiyor.

Gevheri çok güçlü taşlamalar yazmıştır. (Bir kimsenin, bir olayın, durumun kusurlarını belirtmek için yazılan şiirlere taşlama (hiciv) denir.) İşte Gevherî’nin taşlamalarından biri:

Hey ağalar zaman azdı
Düşmüş dosta el üşer oldu
Küllükte sürünen eşek
Cins atla yarışır oldu

Palas üstünde yatmayan
Bıyığına pala batmayan
Porsuk ardından yetmeyen
Ceylana ulaşır oldu

Evlerinin önü yazı
Yazılır turnası kazı
Yaşına yetmedik kuzu
Koyunla vuruşur oldu

Gevheri der işler hata
Katırlar baskındır ata
Olur olmaz maslahata
Çocuklar karışır oldu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,