Etiket: Veled Çelebi İzbudak Kimdir 0

Veled Çelebi İzbudak Kimdir

Veled Çelebi İzbudakÜnlü bir Türk dil ve edebiyat adamıdır. Konya’da doğdu. Mevlana Celalettin Rumi’nin 18.kuşaktan torunudur. Çelebi’liği de gene bu soydan gelmesindedir.

Veled Çelebi İzbudak, özel öğrenimle yetişti, medresede okudu. Arapça ve Farsça öğrendi. Dil tarihine merak sararak başka dil ve diyelekleri kendi başına öğrendi. Önce Konya vilayet gazetesinde, sonra, İstanbul’a gelince, «İkdam», «Hazine-i Fünun» ve «Mektep» gazete ve dergilerinde, «Veled Bahâî» imzasiyle yazılar yazdı. Daha sonra Necip Asım’la birlikte Türk dilinin tarihi üzerinde incelemelere girişti, «Türk Yurdu» dergisine yazılar verdi. 1908 Meşrutiyeti’nden sonra Mevlânâ dergâhına postnişin olarak tâyin edildi.

Birinci Dünya Savaşı çıkınca, İzbudak, memleket müdafaası için bir mevlevi alayı teşkil etti 4. orduya katıldı. 3 yıl Şam’da kaldı. Vahdettin padişah olunca postnişinlikten azledildi. Millî Mücadele başlayınca Ankara’ya geldi. Kastamonu mebusu seçilerek B. M. M.’ne girdi. Yedinci devreye kadar milletvekilliği yaptı. Daha sonra Türk Dil Kurumu’nda da çalıştı.

Eserleri arasında, büyük dedesi Sultan Veled’in Türkçe şiirlerini topladığı “Divan-ı Türkî-î Sultan Veled” ünlüdür.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , ,