Tanburi Büyük Osman Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Tanburi Büyük Osman Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

; (d. 1816, İstanbul – ö. 1 Ekim 1885, İstanbul), özellikle peşrev formundaki yapıtlarıyla tanınan Osmanlı bestecidir.

Besteci Tanburi Numan Ağa’nın torunu ve Tanuri Zeki Mehmed Ağa’nın oğludur. Tanbur çalmayı kendi kendine öğrendi. II. Mahmud’un musahiplerinden olan babasının aracılığıyla saraya alındı. Kendisini hanende olarak kabul ettirdi. Babasının ölümünden (1846) sonra sazende oldu ve Saray Fasıl Heyeti’nde sersazende olarak görevlendirildi. Mevlevi tarikatından olan Ösman Bey saray fasılları dışında, Galata (Kulekapısı) Mevlevihanesi’ndeki ayinlerde de tambur çalardı.

Günümüze ulaşabilen 46 yapıtından 18’i peşrev, 12’si sazsemaisi ve 16’sı şarkı formun-dadır. Yaşadığı dönemin yenilikçi eğiliminden etkilenen Osman Bey, melodik kurgunun yoğun olduğu, lirik ve akıcı bir üslup geliştirmiştir. Peşrevleri sazsemailerine göre daha başarılıdır. Yegâh, saba, nihavend, hicaz (hümayun), hüzzam, nişabürek, segâh, uşşak ve hicazkâr makamlarındaki peşrevleri türlerinin en değerli örneklerindendir ve daha sonraki bütün peşrev bestecilerini derinden etkilemiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir