Thomas Addison ve Addison Hastalığı Hakkında Bilgi

Thomas Addison ve Addison Hastalığı Hakkında Bilgi

Thomas AddisonThomas Addison; İngiliz hekimidir (Northumberland 1793-Sussex 1860).

Eğitimini Edinburg Üniversitesi’nde yaptı. Çalışma ve incelemelerini sürdürdüğü Londra Guy Hastanesi’ne uygulamalı tıp profesörü (Richard Bright ile birlikte) atandı. İç salgıbezlerindeki işlev bozukluklarının hastalıklara yansımasını incelediği için iç salgıbezleri biliminin (endokrinoloji) öncüsü sayılır. Böbreküstü bezlerinin etkilerini tanımlaması, bu bezlerin yol açtığı iki hastalığın onun adıyla anılmasına yol açtı; Addison hastalığı ve Addison kansızlığı. Mikroskobun yeterli olmadığı ve kan yapısının iyi bilinmediği yıllardaki çalışmaları öncü incelemeler sayılan Addison’un zatürree, tüberküloz ve deri hastalıkları üstüne yazılarının yer aldığı Guy’s Hospital Reports (Guy Hastanesi Raporları), dergilerde kalmış yazılarıyla birlikte ölümünden sonra yayımlandı (1868); A Collection of the Published Writing of the Late Thomas Addison (Thomas Addison’un Basılmış Yazılarının Derlemesi). An Essay on the Operation of Poisonous Agents Upon the Living Body (Zehirli Maddelerin Canlı Gövdeye Etkileri Üzerine Bir Deneme, J. Morgan ile birlikte) 1829; Elements of the Practice of Medicine (Tıp Uygulamasının Öğeleri, R. Bright ile birlikte) 1839; On the Constitutional and Local Effects of Disease of the Supra. Renal Capsules (Böbreküstü Kapsüllerinin Yapısal ve Yerel Etkileri) 1949.

Addison Hastalığı: Sinsi olarak başlayan, halsizlik, çabuk yorulma, iştahsızlık, bulantı, kusma, zayıflama, cilt ve mukozalarda renk değişimi ve alçak kan basıncıyla ortaya çıkan hastalık. Hastalığın nedeni tüberküloz, iki taraflı tümör metastazları, lösemi infiltrasyonları, amiloidoz ve sarkoidozdur. Bu hastalıklar sonucu böbreküstü bezleri yıkıma uğrar ve hastalık gelişir. Sürrenol Cortisol istemini ortaya çıkarmak için ACTH stimulasyon testi aracılığıyla tanrısı yapılır. Genellikle ilerleyici olarak seyreder. Tedavinin iyi yönlendirilmesi seyir üzerinde etkilidir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir