Thomas Robert Malthus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Thomas Robert Malthus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

thomas-robert-malthus

Thomas Robert Malthus; (1766-1834)İngiliz ekonomistidir.

Soylu bir ailenin en küçük çocuğuydu. Öğrenimini Cambridge’te yaptı; Anglikan rahibi oldu. İlk baskısını 1798’de imzasız olarak yayımladığı Nüfus İlkeleri Üstüne Deneme adlı yapıtıyla tanındı. Yabancı ülkelere inceleme gezilerine çıktı. Eserini geliştirerek 1803’te yeniden yayımladı. 1805’te üniversite profesörü oldu. Gelirin Niteliği ve Artışı Üstüne Soruşturma, İktisat İlkeleri, İktisadi Tanımlar adlı eserlerinde, nüfus ve yardım konularındaki görüşlerini .ortaya koydu. Bu eserler, genel olarak halk yığınlarının yoksulluk nedenleri üstüne bir araştırma sayılabilir. Yazara göre bu nedenlerden başlıcası, nüfusun gıda maddelerine oranla daha hızlı artmasıdır. Bunlar arasında denge, ancak nüfusun, savaşlar, salgın hastalıklar, kıtlık ya da yoksul ailelerin doğum kontroluna uyması gibi çarelerle sağlanabilir. Toplumsal dayanışmanın tek yararlı biçimi insanlara nüfus artışından doğan doğal sonucun işsizlik, düşük ücret, yani yoksulluk olduğunu öğreten bir eğitim geliştirip yaygınlaştırmaktır.

MALTHUSÇULUK

İngiliz ekonomisti Malthus’un öğretisidir. Bu öğreti, nüfus artışı geometrik bir gelişme gösterirken (1-2-4-8-16 vb.), üretimin sadece matematiksel bir gelişim gösterdiğini (1-2-3-4-5 vb.), böylece nüfus ile bu nüfusun gereksinmelerinin giderilmesi olanakları arasındaki uçurumun gitgide büyüdüğünü ileri sürer. Bu durumun, yoksulluk ve töresel bozukluklarla Tanrıca dengelendiğini, bu Tanrısal denge olmasaydı insanların açlıktan kırılacaklarını savunur. Buna göre yoksulluk ve çocuk düşürmeler, öldürmeler gibi töresel bozukluklar doğaldır ve yararlıdır. Malthus’un izleyicileri, onun bu papazca düşüncelerinden yararlanarak tarihsel yasaların yerine biyolojik verileri koymak amacını gütmüşlerdir. Onlara göre insan toplumu, biyolojik yasalarla yönetilir. Doğal ayıklama toplumda da geçerlidir ve en güçlülerin yaşamasını sağlamaktadır. Gerçekten de toplumda bir yaşama kavgası vardır, ancak bu kavga biyolojik bir kavga değil, toplumsal bir kavgadır. Ayrıca, nüfusun artışına karşın, insanlık, kendi gereksinmelerini giderecek bütün araçları sağlamaktadır. Malthusculuğun, günümüzde, bilimsel açıdan hiç bir değeri kalmamıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir