Türk Şairlerinden : SABİT

Türk Şairlerinden : SABİT

SABİT (1650?-1712)

Büyük Türk şairlerindendir. Bosna’nın Öziçe (Uziçe) kasabasında doğmuştur. Kadılıklarda bulundu; en son Diyarıbekir kadısıydı. İstanbul’da öldü, Topkapı Maltepesi’ne gömüldü.

Asıl adı Alâettin olan , çağdaşlarını da, sonraki şairleri de çok etkilemiştir. Kaside, gazel ve mesnevilerinde kendine özgü üslûbu açıkça görülür; halk deyimlerini, atasözlerini çok kullanır. Şiirlerini toplayan divanı, «Edhem ve Hümâ», «Ömer ve Leys», «Berbername», büyük Kırım Hanı Selim Giray’ın savaş, zafer ve kahramanlıklarını anlatan «Gazaname» gibi mesnevileri, bir de «Miraçname»si vardır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir