Ünlü Yunan Heykeltraş Phidias

Ünlü Yunan Heykeltraş Phidias

PhidiasPHİDİAS ( ? – M. Ö. 431)

Eski Yunanistan’ın en ünlü heykelcisidir. M.Ö. V. yüzyılda yaşamış, heykel sanatında Hegias’la, Hageleidas’tan ders almıştır. Gençliğinde, çeşitli malzeme kullanarak birçok Aphrodite heykeli yapmıştı.

Atina Akropolisi’nde ’ın elinden çıkma üç heykel vardı. Bunlardan biri fildişiyle yapılmış Parthenos heykeliydi. Yerden 12 metre yüksekliğinde bulunan bu heykel sonradan kaybolmuştur.

Phidias, Perikles zamanında, Parthenon tapınağının yapılması, süslenmesi işleriyle uğraştı. Bu arada Parthenos heykeline ait altınların bir kısmını yok ettiği iddiası ileri sürüldü, hakkında çeşitli söylentiler çıktı. Bazı tarihçilere göre Phidias bu iddialara karşı pek güzel savunmuş, Olimpiya tapınağına ünlü Zeus heykelini yapmak üzere Atina’dan ayrılmış, sonra da orada ölmüştür. Başkalarına göre de, Atina’da hapse atılmış, hapisteyken ölmüştür.

Phidias’ın üzerine kesin bilgi yoktur. Sanatına gelince, Eski sanatının şaheserlerini verdiğinde bütün sanat tarihçileri birleşir. Yunan heykeline kişiliğini kazandıran, bu heykeli, çağının akılcı anlayışına göre düzenleyen, değişmez ölçülere, kurallara bağlayan odur. Phidias’tan sonra, insan gövdesini, başın yedi kat büyüklüğünde ölçmek adeti yerleşmiştir. Böylece heykelciler insanı değişmez bir güzellik ölçüsü içinde, soyut ve en mükemmel şekliyle düşünmüşlerdir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir