Uzun Hasan Kimdir

Uzun Hasan Kimdir

Akkoyunlu Devleti’nin ünlü hükümdarıdır. 1428 ile 1478 yılları arasında yaşamıştır. Emir-i Kebir ve Ebünnasır diye de anılır. Cesareti ve dayanıklılığı ile ün salmıştır. 1453’te Diyarbakır’da Akkoyunlu Devleti’nin başına geçti. Ertesi yıl Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah Mirza’yı, bir yıl sonra da Timur’un torunu Ebu Said Mirza’yı esir edip öldürttü. Böylece Irak ve İran’ın bir kısmı ile Azerbaycan’ı ele geçiren Uzun Hasan 1466’da Tebriz’i başkent yaparak Gürcistan’ı ele geçirdi. Akkoyunlu Devleti’ni kısa zamanda Doğu’nun en önemli devletlerinden biri haline getirdi.

Uzun Hasan’ın saltanatı Osmanlı İmparatorlarından Fatih Sultan Mehmet‘in zamanına rastlar. Fatih‘le üç kere savaşmıştır

Bunlardan birincisi 1472’de olmuş bu savaşta Fatih Sultan Mehmet‘in oğlu Mustafa Çelebi galip gelmiştir. Savaştan sonra Uzun Hasan ordusu ile Erzincan sınırına kadar gelmiş orada Osmanlı ordusu ile savaşarak ordu komutanı Has Murat Beyi önce esir daha sonra da idam etmiştir.

Uzun Hasan Osmanlılar’la üçüncü savaşını Erzurum’da Tercan ovasında 11 ağustos 1473’te yapmıştır. Bu savaşta Osmanlı ordusunun başında Fatih Sultan Mehmet bulunmuş ve Uzun Hasan’ın ordusunu Otlukbeli ya da Uçağızlı denen yerde büyük bir bozguna uğratmıştır.

Fatih, İstanbul’un fethinden sonra Balkanlarda ve Anadolu’da birçok fetih hareketlerine girişti. Anadolu’da İsfendiyaroğulları Beyliğini, Trabzon Rum İmparatorluğunu ve Karamanoğulları Beyliğini Osmanlı ülkesine kattı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir