Vankulu Mehmet Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Vankulu Mehmet Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

MEHMET EFENDİ (Ölümü 1592)

Cevherî’nin «Sahhah» veya «Sehah» adlı Arapça lügatini Türkçeye çevirmiş ünlü bir Türk bilginidir. Naima asıl adının Mehmedül Vanî olduğunu yazıyor. Soyca Vanlı’dır. Vankulu (Vankolu) lâkabı da bundan gelmiştir.

Vankolu Mehmet Efendinin, Arapça’dan Türkçe’ye çevirdiği lügat, İbrahim Müteferrika’nın ilk bastığı kitaptır. Bu lügat iki büyük cilt halinde yayınlanmıştır. ’nin bundan başka «Dürer Haşiyesi» ve «Tercihi Beyyinat» adlı eserleri ve Gazali’nln «Kimyayı Saadet» adlı eserinin çevirmesi de vardır.

Vankolu Mehmet Efendi medreselerde okumuş, müderrislik ve müftülük ettikten sonra sırası ile Manisa, Selanik, Kütahya kadılıklarında bulunmuştur. Son olarak kadılık ettiği Medine’de ölmüştür.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir