William James Kısaca Hayatı

William James Kısaca Hayatı

William James (1842-1910), tanınmış Amerikalı felsefe ve psikoloji bilginidir. Amerikalı tanınmış romancı Henry James’in kardeşidir. New York’ta doğdu. Lawrence Fen Okulu’ndan sonra Harvard Üniversitesinde tıp fakültesini bitirdi. 1872′ den 1907’ye kadar Harvard’da anotomi ve fizyoloji dersleri okuttu. Sonra psikoloji ve felsefe dersleri verdi. 1899’dan 1901’e kadar Edinburgh Üniversitesi’nde de doğal dinler dersi okuttu. 1908’de Oxford Üniversitesi’ne felsefe profesörü oldu.

William James, 1890’da «Psikolojinin Esasları» adındaki eserini yayınladı. Bu eser James’in birdenbire bütün dünyaya tanınmasını sağladı. Yazarın kitabında söz ettiği teoriler her yanda geniş ilgi uyandırdı. William James, daha sonraki kitaplarında psikoloji ve din konularındaki fikirlerini başlı başına bir felsefe haline getirdi.

William James’in pragmatizm felsefesi Almanlar’ın idealizminin tam aksi olan bir tezi ileri sürüyordu. Pragmatizm daha sonra bir çok filozoflar tarafından kabul edilen bir teori haline gelmiştir. En önemli eserleri arasında «Psikolojinin Esasları,», «Pragmatizm – Eski Düşünce Tarzlarına Yeni Bir Ad», «İnanmak İsteği», «Gerçeğin Anlamı» başta gelir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir