William Smith Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında William Smith Buluşları

William Smith Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında William Smith Buluşları

sosyalpanelci beğeni takipçi izlenme

ucuz takipçi ucuz beğeni ucuz izlenme satın al

Fosiller, milyonlarca yıl evvel, yaşayan hayvan ve bitki iz ve kalıntılarının çeşitli yollarla taşlaşmış artıklarıdır. Kısa bir araştırma ile taşların içinde çok güzel fosil örnekleri bulmak mümkündür. Bu fosiller tabakalı tortul kültelerin çekiçle kırılmasıyla çok zaman meydana çıkarılabilir. İngiliz jeolojisinin babası William Smith (1769-1839) taşlarla uğraşanlara fosillerin önemini ilk defa gösteren kimsedir.

William Smith’in esas mesleği inşaat-harita mühendisliği idi. O, içerilerinde pek çok deniz fosili bulunan tortul kültelerin yaygın olduğu Güney İngiltere de her gün yol ve kanal haritalarını alır ve çizerdi. Çocukluk çağından beri, hiç bir önemini düşünmeden, sadece enteresan bulduğu için, fosillerle uğraşırdı. Fosil toplamak onun bir zevki, bir hobisi idi. O koleksiyon yapmaya, deniz kenarında çakılları, derisidikenlileri ve şeytanminarelerini toplamakla başlamış ve kısa bir zaman içinde civarındaki ocakları ziyaret ederek fosiller toplayıp koleksiyonunu zenginleştirmişti.

1789 yılında, koleksiyonunu incelerken bazı cins fosillerin belli bir grup külte içinde bulunduğunun farkına varmıştır. Bazılarının da, özel bazı formasyonların içinde yer aldığını görmüş; buradan da, arazide aflörmanları dolaşarak, fosilli formasyonların tayin edilebileceklerini ortaya koymuştur. Aynı şekilde, ocak ve yol yarmalarında yapılacak gözlemlerle eski formasyonların haritalarının yapılabileceği sonucunu çıkarmıştır ve bu düşünceden giderek arazide görülen kültelerin kesitlerini yapmıştır.

William Smith’in ilk jeolojik haritası Bath bölgesi civarına aittir. 1815’te de İngiltere, Gal bölgesi ve Güney İskoçya’nın jeolojik haritasını yapmıştır. İngiltere’de bulunan kültelerin ve bunların karakteristik fosillerinin sınıflandırılmalarını göstermek için yaptığı şema bundan sonra, bu yönde yapılan çalışmalara esas teşkil etmiştir. Fosil kullanmak suretiyle formasyonları ve bunlara bağlı külteleri tayin etmek fikri
sayesinde büyük jeolojik sistemler ayırt edilmiş ve jeolojik zamanlar cetveli meydana getirilmiştir. Bu, jeologlara, kültelerin ve formasyonların izafi yaşlarını tayin etmek imkanını vermiş ve birinin diğerine nazaran durumunu ortaya koymayı sağlamıştır.

Jeolojik zamanlar cetvelinin kültelerin bugünkü yaşlarını tespit etmek için meydana getirilmediğine bilhassa dikkat etmek gerekir. Fakat bu cetvel, arzın eskiden zannedildiğinden daha eski olduğunu göstermiştir.

Londra Jeoloji Cemiyetinin başkanı William Smith’e, bu cemiyetin verebileceği en yüksek şeref madalyasını verirken onun kıymetli ve emekli çalışmalarından dolayı da ona İngiliz jeolojisinin babası ismini takmıştır.

kaynak:nkfu

ucuz takipçi ucuz beğeni ucuz izlenme satın al

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir