Yahya Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Yahya Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

YAHYA EFENDİ ( 1553 – 1644)

Büyük Türk şairi ve devlet adamıdır. İstanbul’da doğdu. Babası 1593’te Şeyhülislâm iken 79 yaşında ölen, büyük bilgin, Ankaralı Bayramzâde Hacı Zekeriya Efendi’dir. Mükemmel bir tahsilden sonra, derece derece yükselerek 1622’de babası gibi Şeyhülislâm oldu. 27 şubat 1644’te 91 yaşında bu makamdayken öldü. Sultanselim’de babasının yanına gömüldü. 9 padişah görmüş olan , Osmanlı Şeyhülislâmlarımın en büyüklerinden bîridir. Büyük bir liyakatle makamını doldurmuş, Osmanlı tarihinin karışık devirlerinde önemli devlet hizmetlerini başarı ile yapmış, IV. Murat gibi amansız bir diktatörün ve Sultan İbrahim gibi zabtu rabta alınması çok zor bir hükümdarın üzerinde nüfuz kurmuş, saygı görmüştür. IV. Murat kendisine: «hocam» ve «babam» diye hitap ederdi.

Yahyâ, klâsik Türk şiirinin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Baki ile Nef’î arasında yetişen Türk şairlerinin en büyüğüdür. Kendisinden sonra gelenler onu taklit etmişlerdir. Nedîm bile, yüzyıl sonra onu üstad tanımıştır. Dili çok temiz, basit ve akıcıdır. Küçük, fakat çok değerli divanı, Ibnülemin M. K. İnal tarafından mükemmel bir şekilde yayınlanmıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir