Yaşlı Marcus Porcius Cato

Yaşlı Marcus Porcius Cato

Yaşlı Marcus Porcius CatoYaşlı Marcus Porcius Cato, Romalı siyaset adamı, tarihçi (Tusculum’ da Francati İÖ 234-ay. y. İÖ 149).

Aynı adı taşıyan büyük torunundan ayırmak için tarihçiler tarafından ‘Yaşlı’ diye adlandırmışlardır. Önce orduya girdi. İkinci Kartaca Savaşı’na (İO 218) katıldı. Gösterdiği başarılar üzerine sırayla questor (İÖ 204), aedilis (İÖ 199) ve praetor (İÖ 198) görevlerini üstlendi. İÖ 195’te konsül seçildi. Bu görevi sırasında Kuzey İspanya’daki karışıklıkları çözümlemek için komuta ettiği orduyla Numartia’ya kadar ilerledi ve bölgede denetim sağladı.

İÖ 191’de Trikunus Militum sıfatıyla Seleukos Kralı III. Antiokhos’a karşı açılan savaşa katıldı. Savaşın kazanılmasında etkili bir rol oynadı. İÖ 184’te cesor oldu. Bu görevi sırasında Roma’da çeşitli bayındırlık çalışmalarında bulundu. İÖ 157’de Kartaca ile Numidia arasındaki anlaşmazlığı çözümlemek görevini yüklendi. Bu soruna bir çözüm getiremeden öldü. Yüklendiği devlet görevlerinin yanı sıra ilk Roma tarihi sayılan Origines (Başlangıçlar) adlı 7 kitaplık eserin de yazarıdır. Bu eserin bir bölümü kayıptır. Çiftçilik üzerine yazdığı De Agricultura (Tarım Üzerine) adlı kitap kendi gözlemlerine dayanır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir