Yenişehirli Avni Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Yenişehirli Avni Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Yenişehirli Avni Bey
AVNİ BEY, (1826 – 1883)

XIX. yüzyıl Türk edebiyatının ünlü şairlerindendir. Divan tarzında gayet kuvvetli eserleriyle tanınmıştır. Yenişehir’de doğdu, oranın eşrafından Bekir Paşa’nın oğludur. Bağdat’ta Divan Katipliğinde ve İstanbul Bidayet Mahkemesi üyeliğinde bulundu.

Mevlevî tarikatına mensup
olduğundan, öldüğünde İstanbul’da Bahariye Mevlevihanesine gömüldü. Yenilik cereyanlarına uzak kalmış olmasına rağmen XIX. yüzyılın edebiyat âleminde önemli bir yeri vardır. Şiirleri Divan tarzının en güzel örneklerindendir. Üslûbu Nefî’nin üslûbuna benzetilir. Bu arada Farsça şiirleri de vardır. Basılmamış bîr divanı varsa da şiirlerinin hepsi bu eserde toplanmamıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir