Zembilli Ali Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Zembilli Ali Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Zembilli Ali EfendiZembilli Ali Efendi; (1455- 1525)

Türk bilgini ve devlet adamıdır. Karamanlı Ahmet Çelebi’nin oğludur. Müderrislikten derece derece yükselerek şeyhülislâm olmuş ve ölünceye kadar (23 yıl) o zamanlar kaydı hayat şartıyla atanılan bu yüksek görevinde kalmıştır. Ali Efendi, bu görevde en fazla kalan Osmanlı şeyhülislâmlarından ve şeyhülislâmların en büyüklerindendir. İlim karakterinin tipik örneğidir. Yavuz gibi bir hükümdarla çekişmekten korkmamış, ona nüfuz etmeye muvaffak olmuştur. 4 padişah devri yaşamış, Kanuni‘nin ilk yıllarında ölmüştür. Zembilli Ali Efendi, mahlası olan “Cemâli” adıyla da tanınmıştır. Büyük bir hukuk bilginidir. En önemli eseri “Muhtârâtu’l-Fetevi”dır. İstanbul’da Zeyrek’te yaptırdığı mescidin yanında gömülüdür. 5 oğlu, devirlerinin tanınmış bilim adamı olmuşlardır. Bunlardan Muhittin Mehmet Çelebi, yazdığı Osmanlı Tarihi ile ünlüdür. Büyük devlet adamı vezir âzam Piri Mehmet Paşa, Zembilli Ali Efendi’nin yeğenidir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir