Zerdüştlük Dininin Tanrısı Ahura Mazda Özellikleri ve Hakkındaki İnanışlar

Zerdüştlük Dininin Tanrısı Ahura Mazda Özellikleri ve Hakkındaki İnanışlar

Ahura Mazda

Ahura Mazda, Hıristiyanlıktan önce Asya’ya yayılan Zerdüştlük, eski Mede ve Fars dininde ibadet edilen en yüksek ruhtur. Ahura Mazda, aynı anda hem bilge hem de iyi olarak, evrenin yaratıcısı ve içindeki her şeydir.

Tüm yüce tanrılarda olduğu gibi, Ahura Mazda uzun bir unvan ve özellik listesi taşır. O, yaratılmamış ruh olan Garothman’da (cennet) en yüce varlıktır. Ötesinde, onun dışında ve onsuz, var olan hiçbir şey yoktur. O değişmezdir, hiç kimsenin yardımı olmadan hareket eder. Hiçbir eşitliği yoktur ve kimse gökleri ondan alamaz. Gerçeği ve doğru davranışı sürdürerek adil adama yardım eder. Ahura Mazda ikiz ruhları, yıkıcı ruh olan Angra Mainyu ve iyi ruh olan Spenta Meynu’yu yaratmıştır.

Tanrının doğru ismi düşünüldüğünde, aynı zamanda ‘zeka’ veya ‘bilgelik’ anlamına gelen Sanskritçe medhās kelimesinden de gelebilir. Achaemenid döneminde, adı Ahuramazda idi, Partian döneminde Hormazd biçimi kullanıldı ve son olarak Sassanca’da Ohrmazd adını buldu.

Ahura Mazda

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir