Ziya Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ziya Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ziya PaşaZİYA PAŞA (1825?-1880)

, İstanbul’da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Bir görüşe göre 1825’te, bir görüşe göre 1829’da doğmuştur.

Orta öğrenimi sırasında özel bir çabayla Farsçayı öğrendi.

17 yaşlarındayken Sadâret Mektûbî Kalemine kâtip olarak girdi. Bu memuriyet yaşamı, onun için tam bir okul görevi gördü. Burada devrin klasik şairleriyle tanıştı, klasik şiir hakkındaki bilgisini artırdı. On bir sene süren bu memuriyet yaşamında Ziya Paşa, klasik şairler arasında yer aldı. Şeyhülislama sunduğu kasidelerle devlet adamlarının ilgisini çekti.

Mustafa Reşit Paşa’nın yardımıyla sadaret kâtibi olarak saraya girdi. Ziya Paşa, burada Fransızca öğrendi. Batı kültür ve uygarlığın tanıma fırsatı buldu. Dönemin ünlü devlet adamları Ali ve Fuat Paşalarla siyasi görüş ayrılığına düştü. Bu nedenle Anadolu’nun değişik bölgelerinde vali ve kaymakam olarak görevlendirildi.

1867 yılında Namık Kemal’le birlikte Fransa’ya gitti. Paris, Londra ve Cenevre’yi gezdi. Yurt dışında çıkardıkları Hürriyet gazetesi aracılığıyla siyasi kavgasını sürdürdü. Yurda dönüşünde yine devlet hizmetine girdi. 1880 yılında Adana valisiyken vefat etti.

Tanzimat edebiyatının üç önemli isminden birisidir. Klasik Türk edebiyatı zevkiyle yetişmesine karşın Türk edebiyatına Avrupai özellikler kazandırmak istemiştir. Ancak bunda başarılı olduğu söylenemez. Yeni düşünceleri söylerken dahi eski alışkanlıklarından kurtulamamıştır.

Ziya Paşa’nın eserlerinden bazıları şunlardır: Terci-i Bend, Terkib-i Bend, öldükten sonra şiirlerinin toplandığı Külliyat-ı Ziya Paşa, Eş’ar-ı Ziya; mizahî ve satirik karakter taşıyan Zafernâme şiir biçimindeki eserleridir. Düz yazıları Rü’ya, Defter-i A’mâl, Verâset Mektupları adıyla yayımlanmıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir