Carl Linnaeus (Carl Linne) Kimdir

Carl Linnaeus (Carl Linne) Kimdir

Carl Linnaeus (Carl Linne)İsveçli bir doğa bilginidir. Aynı zamanda hekim ve fzikçidirde. Biyoloji ve botanikte hayvanların ve bitkilerin sınıflandırılmasında yeni bir düzen kurmuştur. Bu düzende hayvanlar, bitkiler iki adla belirtilir. Latince kelimelerden üretilen adlardan biri hayvanın, bitkinin cinsini, öteki de sınıfını göstermeye yarar. Carl Linnaeus (Carl Linne) bu başarısından dolayı bilim tarihine “modern botaniğin babası” diye geçmiştir.

Eserlerinde kullanmış olduğu latince “Linnaeus” adiyle de tanınan Carl Linne 23 Mayıs 1707’de İsveç’in Rashult şehrinde doğdu. Babası bir köy papazıydı. Oğlunun da aynı mesleğe girmesini istiyordu. Carl Linnaeus (Carl Linne) ise daha pek küçükken bitkilerle ilgilenmeye başlamıştı. Bu yüzden okulda da gerekli başarıyı sağlayamadı. Babası onu bir ayakkabıcının yanına çırak vermek zorunda kaldı. Carl Linnaeus (Carl Linne)’nin bitkiler üzerindeki çalışmaları köylerindeki doktorun dikkatini çekti. Onun üniversiteye gönderilmesi için babasına yol gösterdi. Böylece Carl Linnaeus (Carl Linne) Uppsala Üniversitesi’ne girdi. Öğrenimini tamamladıktan sonra da aynı üniversitede botanik asistanlığına başladı. Daha sonra Amsterdam’lı bir bankacının özel doktoru oldu. Bu bankacının bir fidanlığı vardı. Carl Linnaeus (Carl Linne) bir yandan da bu fidanlıkta bilimsel incelemeler yapabiliyordu. Üç yıllık bir çalışmadan sonra ünlü sınıflandırma sistemini içine alan “Systema naturae” (Tabiat Sistemi), “Genera plantarum” (Bitki Türleri) adlı eserlerini yazdı. 1742’de Uppsala Üniversitesinin botanik profesörü oldu.

Carl Linnaeus (Carl Linne)’nin bitkileri sınıflandırma düzeninde bitkiler, erkek organlarının sayısına, kuruluşuna göre 24 sınıfa ayrılıyordu. Bitkilerin alt şubeleri ise dişi organlarını meydana getiren meyva yapraklarının sayılarına kuruluşuna göre ayrılmıştır. XIX. yüzyılda gelişen evrim bilimi sayesinde bitkilerin daha doğal sınıflandırılması yapılabilmiştir.Yalnız Carl Linnaeus (Carl Linne)’nin sistemi bu sınıflandırmaya bir temel olmuştur.

Carl Linnaeus (Carl Linne) sistemini cins, takım, sınıf gruplarını ekleyerek daha da geliştirdi ve 10 Ocak 1778 tarihinde İsveç – Uppsala’da hayata veda etmiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir