Şükrü Saraçoğlu Kimdir

Şükrü Saraçoğlu Kimdir

Şükrü Saraçoğlu

Tam adı Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU’dur. Politikacıdır. 1887 yılında İzmir Ödemiş’te dünyaya gelmiştir. 1953 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.1909’da Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Aynı yıl İzmir’e maiyet memuru olarak atandı. Ayrıca İzmir Sultanisi’nde matematik öğretmenliği yaptı. 1911’de İzmir İttihat ve Terakki Ticaret Mektebi Müdürlüğü’ne getirildi.

1914’te devlet bursuyla öğrenim için gönderildiği Belçika’dan Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra İzmir’e dönmek zorunda kaldı. Bir yıl sonra İzmir ili adına gönderildiği İsviçre’de Siyasal Bilimler Okulu’nu bitirdi. Burada öğrenim görmekte olduğu sırada Cenevre Türk Talebe Cemiyeti’ni kurarak başkanlığını üstlendi. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra çıkardığı Fransızca dergide Osmanlı Devleti’nin haklarını koruyan ve ateşkesin ağır koşullarını eleştiren yazılar yayımladı.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edildiğini haber alınca gizlice yurda döndü. Kuvay-i Milliye hareketi için de yer aldı. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na İzmir mebusu olarak seçilmesine karşın oturumlara katılmadı. 1923’te TBMM’ye İzmir mebusu seçilerek 1924-1925 arasında Fethi Bey (Okyar) Hükümeti’nde Maarif Vekilliği (Milli Eğitim Bakanlığı) yaptı. 1926’da Yunan Hükümeti ile yapılan görüşmeleri yürüten Muhtelif Mübadele Komisyonu’nun başkanlığını üstlendi.

1927 İsmet Paşa (İnönü) başkanlığında kurulan hükümette Maliye Vekilliği’ne getirildi. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra bazı ekonomik konuları incelemek üzere 1931’de ABD’ye gönderildi. Yurda dönüşünde Paris’te Osmanlı borçlarını ödeme koşullarını belirleme görüşmelerine Türkiye adına katıldı. 1933’te, 1931 -1935 arasında iktidarda kalan 6. İnönü Hükümeti’nde Adliye Vekilliği’ne getirildi. 1935-1937 arasındaki 7. İnönü Hükümeti’nde ve 1937-1938 arasındaki 1. Bayar Hükümeti’nde ve Adliye Vekilliği’ni üstlendi. 1938-1939 arasındaki 2. Bayar Hükümeti’nde ve aynı yıl 25 Ocak’ta kurulan 1. Saydam Hükümeti’nde Hariciye Vekilliği yaptı.

1942’de Refik Saydam’ın ölümü üzerine başbakanlığa getirildi. Bir süre Hariciye Vekilliği ile birlikte yürüttüğü bu görevden 1946’da ayrıldı. 1948’de TBMM başkanlığına seçilerek bu görevi 1948-1950 arasında iki dönem sürdürdü. CHP’nin yenilgisiyle sonuçlanan 1950 Seçimleri’nde milletvekili seçilmeyince politikadan çekildi.

Fenerbahçe spor kulübünde 17 yıl süre ile en uzun süre başkanlık yapmış kişidir. 22 Temmuz 1998 günü alınan karar ile Fenerbahçe’nin stadına Şükrü Saraçoğlu Stadı ismi verilmiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir